Število rezultatov iskanja: 139

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (3)
Atlas (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (9)
D. Jevšinek Skok (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (4)
Državna založba Slovenije (2)
Faesy & Frick (1)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (1)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (3)
Geološki zavod (1)
I. Dolenc (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (23)
Istarska naklada (1)
Katoliško tiskovno društvo (7)
L. Schwentner (2)
Mississipi College, Dept. of Biology (1)
Mladinska knjiga (1)
nella Stamperia de Giunti (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
OK SZDL Bežigrad (1)
Planinska zveza Slovenije (5)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (9)
Slavistično društvo Slovenije (12)
Slovenian Forestry Institute, The Silva Slovenica Publishing Centre (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko geološko društvo (1)
Societá storica del Litorale (9)
Tiskovna zadruga (1)
typis Bartholomaei Locatelli (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (1)
Verlag der Renger'schen Buchhandlung (1)
Založba ZRC (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (9)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (9)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (9)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (11)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Pravice
Išči med rezultati (139)