Število rezultatov iskanja: 533

Časopisje in članki - naslov
Almanah 1921 (1)
Almanah Osnovne šola Frana Albrehta Kamnik (4)
Consolidated annual report of Elektro Gorenjska group (5)
Deutscher Kalender für Krain und das Küstenland (3)
Dijaški almanah (4)
Dober Pajdás Kalendárium (23)
Dom in svet (Ljubljana) (16)
Državna klasična gimnazija (Celje) (2)
Izobraževanje odraslih v Sloveniji. Izvajalci in programi (7)
Izvestje Gimnazije Dušana Kvedra v Ptuju (8)
Jadranski almanah (2)
Jahresbericht des Kaiser Franz Josef-Landesgymnasiums in Pettau (1)
Jahresbericht des Steiermärkisch-Landschaflichen Realgymnasiums zu Pettau (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (1)
Koledar Družbe sv. Mohorja (Celovec) (83)
Koledar Mohorjeve družbe (Celje) (15)
Koledar Slovenskega planinskega društva (4)
Koledarček Družbe svetega Mohora (12)
Koledarčik slovenski (5)
Konsolidirano letno poročilo skupine Elektro Gorenjska (6)
Krka (1)
Kronika (Ljubljana) (1)
Laibacher Schreib u. Hauskalender für Katholiken und Protestanten auf das Jahr (1)
Laibachrischer Schreibkalender auf das Jahr Jesu Christi (1)
Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti (12)
Literarna pratika (1)
Literatura (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (68)
Mala pratika (27)
Mohorjev koledar (41)
Najszvetejsega Szrca Jezusovoga veliki kalendar (41)
Národni koledar in letopis Matice Slovenske (2)
Naša skupnost (Ljubljana) (2)
Nova crainska pratica (3)
Nova pratika (10)
Planinski vestnik (1)
Ročni kažipot po Goriškem in Gradiščanskem (15)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski gledališki letopis (5)
Sodobnost (1963) (1)
Šematizem Lavantinske škofije (1)
Štajerčevi kmetski koledar za leto (1)
Trgovsko-obrtno-industrijski letnik (1)
Učiteljski tovariš (1)
Vodnikova pratika (19)
Zbornik Svobodne Slovenije (24)
Zgodovinski časopis (1)
Leto izida
1480-1490 (1)
1507 (1)
1508 (1)
1509 (1)
17?? (1)
1782 (1)
1790 (1)
1791 (1)
1792 (1)
1795 (3)
1795-1797 (1)
1796-1803 (1)
1798-1803 (1)
1801 (1)
1803 (1)
1809 (1)
1814 (1)
1815 (1)
1823 (1)
1824 (1)
1826-1827 (1)
1833 (1)
1845 (1)
1850 (1)
1851 (1)
1851-1853 (1)
1852 (2)
1853 (2)
1854 (2)
1855 (2)
1856 (1)
1857 (1)
1858 (2)
1858-1863 (1)
1859 (2)
1860 (1)
1861 (2)
1862 (3)
1863 (2)
1863-1863 (1)
1864 (2)
1865 (2)
1866 (2)
1867 (3)
1868 (2)
1869 (1)
1870 (2)
1871 (1)
1872 (1)
1873 (1)
1874 (2)
1875 (1)
1876 (1)
1877 (1)
1878 (1)
1879 (3)
1880 (2)
1881 (2)
1882 (2)
1883 (2)
1884 (2)
1885 (3)
1886 (1)
1887 (2)
1888 (2)
1889 (2)
1890 (2)
1891 (3)
1892 (4)
1893 (2)
1894 (3)
1895 (6)
1896 (6)
1897 (2)
1898 (4)
1899 (4)
1900 (4)
1900/1901 (1)
1901 (7)
1902 (6)
1903 (4)
1904 (4)
1905 (10)
1906 (7)
1907 (9)
1907-1908 (1)
1908 (8)
1908-1909 (1)
1909 (6)
1909-1910 (1)
1910 (7)
1910-1911 (1)
1911 (6)
1912 (10)
1913 (5)
1914 (7)
1914-1914 (1)
1915 (3)
1916 (5)
1917 (4)
1918 (5)
1919 (4)
1920 (6)
1921 (5)
1922 (8)
1923 (7)
1924 (5)
1925 (5)
1926 (7)
1927 (5)
1928 (3)
1929 (7)
1930 (6)
1931 (5)
1932 (4)
1933 (3)
1934 (3)
1935 (4)
1936 (3)
1937 (5)
1938 (4)
1939 (3)
1940 (5)
1940/1941 (1)
1941 (3)
1942 (3)
1943 (3)
1944 (3)
1945 (2)
1946 (1)
1947 (1)
1948 (1)
1949 (2)
1950 (2)
1951 (2)
1952 (2)
1953 (2)
1954 (2)
1955 (2)
1956 (2)
1957 (2)
1958 (2)
1959 (2)
1960 (1)
1961 (3)
1962 (3)
1963 (2)
1964 (2)
1965 (2)
1966 (2)
1967 (2)
1968 (2)
1969 (3)
1970 (3)
1971 (1)
1972 (3)
1973 (2)
1974 (2)
1975 (3)
1976 (1)
1977 (2)
1978 (1)
1979 (2)
1980 (1)
1981 (1)
1982 (1)
1983 (3)
1984 (2)
1985 (1)
1986 (1)
1987 (1)
1988 (3)
1989 (2)
1990 (2)
1991 (1)
1992 (2)
1993 (2)
1994 (2)
1995 (1)
1996 (1)
1997 (1)
1998 (2)
1999 (2)
2000 (2)
2001 (2)
2002 (2)
2003 (2)
2004 (2)
2005 (2)
2006 (2)
2007 (2)
2008 (3)
2009 (2)
2010 (2)
2011 (2)
2012 (2)
2013 (2)
2014 (2)
2015 (5)
2016 (5)
2017 (5)
2018 (5)
2019 (3)
2020 (1)
Založnik
(4)
abiturijenti (1)
Andragoški center Republike Slovenije (7)
Cérkvena stamparija (41)
Druck und verlag von Ig. v. Kleinmayr & Fed. Bamberg (3)
Društvo sv. Mohora (2)
Družba sv. Mohora (28)
Družba sv. Mohorja (67)
Državna založba Slovenije (1)
Eksekutiva slov. narodno-radikalnega dijaštva (4)
Elektro Gorenjska (11)
Etnografski muzej (1)
Friedrich Creussner? (1)
gedruckt bei Ignaz Merk (1)
gedruckt den Johann Friedrich Eger (1)
gedruckt und zu haben bey den Pillerischen Erben (1)
gedruckt, u. zu finden bey Joh. Friedr. Eger ... (1)
Gimnazija Dušana Kvedra v Ptuju (8)
Goriška tiskarna (15)
Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Ignaz Merk (1)
Inštitut Karantanija (1)
Izdal in uredil Fr. Kocbek nadučitelj v Gornjem Gradu, načelnik Savinjske podružnice S P.D. (4)
izdatelj (1)
J. Blaznik (5)
J. Giontini (1)
J. Vengust (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Josephi de Bacho (2)
Jugoslovanska tiskarna (1)
Kaiser Franz Josef-Gymnasium (1)
Katoliško tiskovno društvo (16)
Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Kmetijska družba (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (1)
Kulturni center Ivan Napotnik (2)
LDS (1)
Leopold Eger (1)
Lutkovno gledališče (1)
Matica Slovenska (2)
Metalna (1)
Miroslav Vilhar (1)
Mohorjeva družba (56)
Mulley & Kamenšek (1)
Naša založba (2)
natisk in papir od Andréja Lajkama dédizhev (1)
natisnil in saloshil Joshef Blasnik (10)
natisnil in založil Jožef Blaznik (27)
Nova obzorja (1)
Nova strokovna založba (1)
Občeslovensko Obrtno Društvo V C (1)
Občina Ljubljana-Šiška (1)
Osnovna šola Frana Albrehta (4)
per Adamu Reichard (3)
per Joan. Fr. Eger, natiskavzi (1)
Pettau : Kaiser Franz Josef-Landesgymnasium (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
PRK na drž. realni gimanziji v Novem mestu (1)
prosveta (1)
Ruska misao (1)
Samozaložba (1)
se naide per Josephu Martinu Merzinger; Bukvarju (1)
se najde per Ignaz. Merku (1)
se najde per Theresii Egerzi (1)
se najde per Wilhel. Heinrihu Kornu (1)
se neide per Fr. Jos. Jenko (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (12)
Slovenski bogoslovci (1)
Slovenski gledališki in filmski muzej (5)
Steiermärkisch-Landschaftlichen Realgymnasium (1)
stiskan per Jan. Fridr. Egerju (1)
Svobodna Slovenija (24)
Szent-Gotthárd: vö dáni od Wellisch Béla, 1899-1922 (23)
Šibenka (1)
Škofijski ordinariat (1)
Štajerčevo tiskovno društvo (1)
Tancer (1)
Tisak Kr. Zemaljske Tiskare U Zagrebu (1)
Tiskovna zadruga (68)
Učiteljsko društvo (1)
Uprava 'Letnika' (1)
Vodnikova družba (19)
Založ. Henr. Ničman. (1)
založili izdavatelji (1)
zu finden bey Vinzenz Rudziezka bürgl. Buchbinder (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (533)