Število rezultatov iskanja: 4366

Časopisje in članki - naslov
Acrocephalus (25)
Acta carsologica (26)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (13)
Acta Histriae (8)
Acta medico-biotechnica (1)
Akademija MM (1)
Aluminij (4)
Annales. Series historia et sociologia (47)
Annales. Series historia naturalis (30)
Anthropos (Ljubljana) (97)
Arheološki vestnik (27)
Arhivi (49)
AS. Andragoška spoznanja (60)
Bogoslovni vestnik (5)
Cinkarnar (4)
Časopis za kritiko znanosti (87)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Delo - življenje (11)
Delo (Ljubljana) (301)
Demokracija (Ljubljana, 1996) (244)
Dialogi (126)
Dolenjski list (52)
Dolenjski zbornik (1)
Družboslovne razprave (25)
Dve domovini (23)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (37)
Filozofski vestnik (44)
Folia biologica et geologica (1)
Geodetski vestnik (1)
Geografski obzornik (4)
Geografski vestnik (31)
Geografski zbornik (3)
Geologija (17)
Glasilo občanov (Litija) (10)
Gledališki list (Jesenice) (2)
GM. Glasbena mladina (8)
Gorenjski glas (1985) (104)
Grosupeljski odmevi (10)
Hladnikia (Ljubljana) (12)
Hmeljar (Žalec) (8)
Idrijski razgledi (2)
Incidenca raka v Sloveniji (2)
Informacije MIDEM (21)
Informatica (Ljubljana) (11)
Informativni fužinar (11)
Izvir (1)
Javnost (Ljubljana) (33)
Jezik in slovstvo (40)
Jezikoslovni zapiski (3)
Kamniški občan (22)
Kamniški zbornik (1)
Klasje (Ivančna Gorica) (11)
Knjižnica (54)
Koledar - Goriška mohorjeva družba (1)
Koroški fužinar (2)
Kovine zlitine tehnologije (107)
Krajevni informator (Rovte) (1)
Kronika (Ljubljana) (33)
Kurent (1)
Labod (Novo mesto) (6)
Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Linguistica (Ljubljana) (12)
Lipnica (6)
List (Šoštanj) (11)
Literatura (Ljubljana) (143)
Logaške novice (14)
Loški razgledi (42)
Luški glasnik (4)
Mandrač (Izola) (48)
Materiali in tehnologije (1)
Meddobje (Entresiglo) (2)
Medicinski razgledi (35)
Mengšan (11)
Misli (Kew) (11)
Mladi planinec (1)
Modni katalogi (10)
Mohorjev koledar (1)
Muzejski časopis (7)
Muzikološki zbornik (11)
Na trgu (1)
Naš čas (50)
Naš časopis (12)
Naš glas (Droga Kolinska) (11)
Naš glas (Krško) (44)
Naš kraj (Dobrepolje) (12)
Novi glas (48)
Novi Matajur (49)
Novi odmev (1)
Novi tednik NT in RC (52)
Novice = Bulletin (4)
Obzornik zdravstvene nege (27)
Odsev (Trzin) (1)
Odsevanja (2)
Okno (Ljubljana) (1)
Onkološki vikend (46)
Organizacija znanja (1)
Osilniška dolina (3)
Otrok in knjiga (23)
Petrol (Ljubljana) (12)
Petrol. Tehnika in razvoj (12)
Phainomena (Ljubljana) (26)
Planinski vestnik (135)
Porabje (25)
Portorožan (11)
Prepih (Ravne na Koroškem) (23)
Presek (25)
Primerjalna književnost (13)
Primorski dnevnik (1)
Problemi (Ljubljana) (4)
Proletarec (Chicago) (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (38)
Ptujčan (10)
Ptujski zbornik (2)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1)
Rast (4)
Razpol (Ljubljana) (1)
Revolver (Ljubljana) (4)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (44)
Romano them (2)
Rudar (Velenje) (8)
Salezijanski vestnik (6)
Savinjčan (12)
Savinjske novice (26)
Slamnik (14)
Slavistična revija (45)
Slovenska država (5)
Slovenski čebelar (14)
Slovenski vestnik (51)
Soboške novine (22)
Sobotna priloga (52)
Socialno delo (67)
Sodobnost (1963) (180)
Statistični letopis (1)
Steklar (Hrastnik) (4)
Stezice (Novo mesto) (1)
Studia mythologica Slavica (1)
Svet ptic (1)
Svobodna Slovenija (Eslovenia libre) (48)
Tednik (Ptuj) (52)
Teorija in praksa (99)
The Australian Slovenian review (3)
The voice of Slovenia (18)
Traditiones (Ljubljana) (62)
Tribuna (Ljubljana) (10)
Trinkov koledar (1)
Tržiški razgledi (12)
Uradne objave občine Izola (15)
Uradni vestnik Gorenjske (52)
Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica (11)
Vakuumist (20)
Verba hispanica (14)
Vestnik = Messenger (1)
Vestnik za tuje jezike (1)
Veteran vojne za Slovenijo (2)
Viharnik (Slovenj Gradec) (12)
Vipavski glas (4)
Vrhniški razgledi (1)
Zarja (7)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zbornik občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (18)
Zdravniški vestnik (14)
Zgodovinski časopis (76)
Žirovski občasnik (2)
Izvor
Alpina, d.o.o. (11)
Arhivsko društvo Slovenije (49)
Botanično društvo Slovenije (12)
Cankarjeva knjižnica Vrhnika (13)
Čebelarska zveza Slovenije (14)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (25)
Društvo Medicinski razgledi (35)
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije (1)
Društvo Osilniška dolina (3)
Društvo psihologov Slovenije (38)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (26)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (20)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (33)
Gorenjski glas d.d. (156)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (10)
Goriška Mohorjeva družba (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (26)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Katholieke Universiteit Leuven (1)
Knjižnica Domžale (26)
Knjižnica Ivana Potrča (68)
Knjižnica Ivana Tavčarja (41)
Knjižnica Litija (10)
Knjižnica Logatec (15)
Knjižnica Medvode (1)
Knjižnica Mirana Jarca (66)
Knjižnica Velenje (51)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (103)
Kulturno društvo Ivan Trinko (50)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (180)
Luka Koper (4)
Mariborska knjižnica (24)
Matična knjižnica Kamnik (23)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mestna knjižnica Grosuplje (45)
Mestna knjižnica Izola - Biblioteca civica di Isola (59)
Mestna knjižnica Kranj (35)
Mestna knjižnica Piran (11)
Muzejsko društvo Škofja Loka (42)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1713)
Nova obzorja (244)
Onkološki inštitut Ljubljana (51)
Osrednja knjižnica Celje (124)
Osrednja knjižnica Mozirje (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (15)
Petrol d.d. (26)
Planinska zveza Slovenije (135)
Planinsko društvo Lisca Sevnica (1)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (55)
Prirodoslovni muzej Slovenije (13)
Salezijanski inšpektorat (6)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenian Media House (3)
Slovenian Media House, Glas Slovenije (18)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (2)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (11)
Slovensko društvo Melbourne (1)
Slovensko društvo Planica (4)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (25)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (18)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Statistični urad Republike Slovenije (45)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (21)
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet (1)
ŠKUC (4)
Študentska založba (87)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (8)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (39)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (60)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Valvasorjeva knjižnica (44)
Zadruga Goriška Mohorjeva (48)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (27)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (77)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (77)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (4)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (35)
Zveza veteranov vojne za Slovenijo (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (76)
Založnik
A. Kavčič-Čolić (1)
Alpina (11)
Arhivsko društvo Slovenije (49)
Australian Slovenian review (3)
B. Dolenc (9)
B. Fajfar (1)
B. Golob (1)
Banka Slovenije (2)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (12)
Branko (3)
Buddh. Soc. Vic. (1)
Center za informiranje propagando in založništvo (50)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (77)
Cinkarna (4)
Circolo culturale Rečan (1)
Coda (1)
Corona (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
ČZP Informacijski biro Ravne na Koroškem (23)
Delo (353)
dLib distributer (1)
Dolenjski list (52)
Dots Records (2)
DPD Svoboda Žiri, Literarna sekcija (2)
Dream studio Krt (1)
Droga Kolinska (11)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (25)
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije (1)
Društvo Osilniška dolina (3)
Društvo psihologov Slovenije (135)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (25)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana (5)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (20)
Družba za založniške pobude (1)
Družina (7)
Državna založba Slovenije (180)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (33)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Fakulteta za družbene vede (25)
Fakulteta za socialno delo (67)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (99)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (9)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (44)
Franci Kotnik (26)
Gec (1)
GEC (3)
Geološki zavod (1)
Geološki zavod, Ljubljana (16)
GH Don Juan (1)
Gimnazija (3)
Glasbena mladina Slovenije (8)
Glaxo (32)
Glaxo Wellcome (2)
Gledališče Toneta Čufarja (2)
Gorenjski glas (52)
Gorenjski glas, Kranj (104)
Goriška Mohorjeva družba (1)
Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec (12)
GPZ Sraka (7)
Graffit (48)
Helidon (11)
Hmeljarsko združenje Slovenije (8)
Hrušiški fanti (1)
Institute for Slovene Emigration Research (23)
Inštitut Prevent (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (104)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije et al. (4)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (3)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (23)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
IR inženiring (44)
J. Bogataj (1)
Jazz club Gajo (1)
Jugoslovanska delavska tiskovna družba (1)
Jutro (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (1)
Kantadori (1)
Karantanija (1)
Krajevna skupnost (11)
Krajevna skupnost Center (1)
Krajevna skupnost Sora (1)
Krajevna skupnost Vrh Sv. treh kraljev (1)
Krajevna skupnost Žiri (2)
Krka (13)
Krt (1)
Kulturni center Ivana Napotnika, Založništvo Pozoj (1)
Kulturno društvo Ivan Trinko (1)
Kulturno društvo Rečan (1)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom (1)
Labod (6)
Lah (1)
Lander Inn (5)
LDS (143)
Luka Koper (4)
M. Brgoč (1)
Mandarina (2)
Mariborska knjižnica (23)
Marketing magazin (1)
McMillan Music, Euro Trend Production (1)
Medicinska fakulteta (1)
Medicinski razgledi (35)
MePZ Anton Foerster (1)
Mestna občina Novo Mesto (4)
Mestni muzej (2)
Mestni svet Mestne občine Ptuj (10)
Metulj (1)
Mi amigo (11)
Mladika (2)
Mladinska knjiga (3)
Mohorjeva družba (1)
Moški pevski zbor (1)
Murska Sobota: Mestni svet, 1996- (22)
Muzej (7)
Muzejsko društvo (42)
Muzika Viva (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (3)
Nika (1)
Nova obzorja (244)
Nova revija (26)
Novi tednik (52)
Občina Dobrepolje (12)
Občina Domžale (14)
Občina Kamnik (1)
Občina Moravske Toplice (6)
Občina Trzin (1)
Občinska kulturna skupnost (2)
Občinski svet občine (25)
Občinski svet občine Grosuplje (10)
Občinski svet Občine Ivančna Gorica (11)
Obzorja (134)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Ognjišče (2)
Oktet Škofije (1)
Onkološki inštitut (1)
Onkološki inštitut, Register raka za Slovenijo (2)
OO SKD (12)
Osnovna šola Preska (1)
OŠ Borisa Ziherla (1)
PD Lisca (1)
Pedagoška fakulteta (23)
Pelikan Records (1)
Petrol (13)
Petrol, Sektor tehnična služba in kontrola kakovosti (12)
Planinska zveza Slovenije (135)
Pokrajinski arhiv (1)
Pomurska založba (1)
Premogovnik (8)
Primož Ramovš (12)
Prosvetno društvo Savinja (1)
R Novak (1)
R. Drnovšek (1)
Radio- Tednik (52)
Roza klub (4)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (16)
RTV Sovenija, Založba kaset in plošč (1)
s. n. (48)
S. Novljan (1)
Salezijanski inšpektorat (6)
samozal. (2)
samozal. A. Tomanič (1)
samozal. Maran-atha (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (77)
Sezam-Masima (1)
Skupina občanov (1)
Skupščina občine (44)
Skupščina občine Izola (15)
Slavistično društvo Slovenije (85)
Slomškova založba (5)
Slovenian media house (18)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
Slovenian National Federation of Canada (5)
Slovenian Women's Union of America (7)
Slovenj Gradec : Kulturno društvo (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (117)
Slovenska kulturna akcija (2)
Slovenski etnografski muzej (37)
Slovenski frančiškani v Avstraliji (11)
Slovensko društvo Informatika (11)
Slovensko društvo Melbourne (1)
Slovensko društvo Planica (4)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (13)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (13)
Slovensko filozofsko društvo (97)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (16)
Slovensko sociološko društvo (25)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (18)
Slovensko zdravniško društvo (14)
Societá storica del Litorale (77)
Sraka (4)
Srednja šola Veno Pilon (1)
Statistični urad Republike Slovenije (44)
Steklarna (4)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (21)
Študentska organizacija Univerze (10)
Študentska založba (87)
T. Levanič (1)
T. Pinter (1)
T. Planinšek (1)
Talum (4)
Tehniški muzej Slovenije (1)
Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Tiskarna - Dolenjska založba Novo mesto (1)
Tiskarna Novo mesto, Dolenjska založba (2)
Turistično društvo Slovenske Konjice (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
V. Simončič (1)
Vipava (4)
Vrhniško muzejsko društvo (1)
Zadruga Goriška Mohorjeva (48)
Zadruga Lipa (1)
Založba kaset in plošč, RTV Slovenija (1)
Založba ZRC (2)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika (12)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (1)
Zavod za kulturo Šoštanj (11)
Zbornica zdravstvene nege (27)
ZENECA International (1)
Zgodovinski arhiv (1)
Zgodovinsko društvo (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (77)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (8)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo (2)
Zlati zvoki (32)
Zlati Zvoki (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (89)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (77)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (25)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (54)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (14)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (35)
Zveza kulturnih organizacij Slovenj Gradec (2)
Zveza Romov Slovenije (2)
Zveza Slovencev na Madžarskem (25)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (1)
Zveza slovenskih organizacij na Koroškem (51)
Zveza veteranov vojne za Slovenijo (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (76)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (31)
ZZT (49)
Železarna (2)
Železarna Jesenice (103)
Železarna Ravne (114)
Železarna Štore (103)
Ženski pevski zbor Petrol (1)
Išči med rezultati (4366)