Število rezultatov iskanja: 5087

Časopisje in članki - naslov
Acrocephalus (30)
Acta carsologica (14)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (3)
Acta neophilologica (7)
Akademija MM (1)
Aluminij (7)
Annales. Series historia et sociologia (48)
Anthropos (Ljubljana) (77)
Arheološki vestnik (18)
Arhivi (57)
Bogoslovni vestnik (3)
Celjski zbornik (1)
Cinkarnar (4)
Časopis za kritiko znanosti (96)
Čevljar (Tržič) (8)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (22)
Delo - življenje (10)
Delo (Ljubljana) (302)
Dialogi (185)
Dolenjski list (52)
Dolenjski razgledi (1)
Dolenjski zbornik (1)
Družboslovne razprave (15)
Dve domovini (27)
Emajlirec (3)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (36)
Filozofski vestnik (27)
Geografski obzornik (4)
Geografski vestnik (25)
Geografski zbornik (4)
Geologija (14)
Glasilo občanov (Litija) (10)
GM. Glasbena mladina (14)
Gorenjski glas (1985) (81)
Hmeljar (Žalec) (6)
IB revija (Ljubljana) (1)
Idrijski razgledi (1)
Incidenca raka v Sloveniji (2)
Informacije MIDEM (15)
Informatica (Ljubljana) (29)
Informativni fužinar (12)
Izvir (1)
Jezik in slovstvo (72)
Jezikoslovni zapiski (2)
Kamniški občan (22)
Kaplje (Idrija) (35)
Katedra (Maribor) (11)
Katoliški glas (50)
Knjižnica (38)
Koledar - Goriška mohorjeva družba (1)
Koroški fužinar (2)
Kovine zlitine tehnologije (66)
Kronika (Ljubljana) (42)
Kurent (1)
Letno poročilo Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani (1)
Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Linguistica (Ljubljana) (21)
Literatura (Ljubljana) (86)
Logaške novice (4)
Loški razgledi (35)
Mandrač (Izola) (18)
Materiali in tehnologije (1)
Meddobje (Entresiglo) (2)
Misli (Kew) (9)
Mladi planinec (1)
Mohorjev koledar (1)
Most (Trst) (1)
Muzejski časopis (2)
Muzikološki zbornik (12)
Naš čas (51)
Naš časopis (10)
Naš glas (Krško) (13)
Naša komuna (Ljubljana) (754)
Naša skupnost (Grosuplje) (2)
Naša skupnost (Ljubljana) (312)
Novi list (47)
Novi Matajur (50)
Novi tednik NT in RC (51)
Novice = Bulletin (3)
Obzornik zdravstvene nege (2)
Onkološki vikend (28)
Otrok in knjiga (24)
Petrol (Ljubljana) (12)
Phainomena (Ljubljana) (37)
Planinski vestnik (216)
Porabje (25)
Portorožan (11)
Presek (17)
Primerjalna književnost (9)
Primorski dnevnik (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (3)
Problemi. Eseji (3)
Problemi. Razprave (2)
Proletarec (Chicago) (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (22)
Rast (4)
Razpol (Ljubljana) (1)
Revolver (Ljubljana) (3)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (57)
Rudar (Velenje) (12)
Savinjčan (11)
Savinjske novice (23)
Scopolia (1)
Skupščinski Dolenjski list (1)
Slamnik (10)
Slavistična revija (43)
Slovenska država (8)
Slovenski čebelar (29)
Slovenski vestnik (51)
Sobotna priloga (53)
Socialno delo (23)
Sodobnost (1963) (219)
Statistični letopis Republike Slovenije (1)
Stezice (Novo mesto) (3)
Svet ptic (1)
Svobodna Slovenija (Eslovenia libre) (96)
Štorski železar (1)
Tednik (Ptuj) (52)
Teorija in praksa (190)
Traditiones (Ljubljana) (50)
Tribuna (Ljubljana) (13)
Trinkov koledar (1)
Uradne objave občin Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana (30)
Uradne objave občine Izola (10)
Vakuumist (25)
Varstvo narave (27)
Verba hispanica (21)
Vestnik = Messenger (5)
Viharnik (Slovenj Gradec) (10)
Vikend magazin (Ljubljana) (49)
Vipavski glas (3)
Zarja (8)
Zbornik občine Grosuplje (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (12)
Zdravniški vestnik (15)
Zdravstveno varstvo (2)
Zgodovinski časopis (112)
Železne niti (1)
Žirovski občasnik (2)
Izvor
Alpina, d.o.o. (10)
Arhivsko društvo Slovenije (57)
Cankarjeva knjižnica Vrhnika (10)
Čebelarska zveza Slovenije (29)
DELO, d.d. (302)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (17)
Društvo psihologov Slovenije (22)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (31)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (25)
Gorenjski glas d.d. (81)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (42)
Goriška Mohorjeva družba (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (37)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (3)
Inštitut za varovanje zdravja RS (2)
Knjižnica Domžale (10)
Knjižnica Ivana Potrča (67)
Knjižnica Ivana Tavčarja (35)
Knjižnica Litija (7)
Knjižnica Logatec (4)
Knjižnica Mirana Jarca (63)
Knjižnica Velenje (53)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (75)
Kulturno društvo Ivan Trinko (51)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (219)
Mariborska knjižnica (25)
Matična knjižnica Kamnik (22)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mestna knjižnica Grosuplje (1)
Mestna knjižnica Izola - Biblioteca civica di Isola (18)
Mestna knjižnica Kranj (22)
Mestna knjižnica Ljubljana (1068)
Mestna knjižnica Piran (11)
Muzejsko društvo Škofja Loka (35)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1649)
Onkološki inštitut Ljubljana (32)
Osrednja knjižnica Celje (111)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (42)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (1)
Petrol d.d. (12)
Planinska zveza Slovenije (216)
Planinsko društvo Lisca Sevnica (1)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (25)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenian Media House (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (1)
Slovenski etnografski muzej (6)
Slovensko društvo Informatika (29)
Slovensko društvo Melbourne (5)
Slovensko društvo Planica (3)
Slovensko sociološko društvo (15)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (12)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Statistični urad Republike Slovenije (58)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (15)
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet (2)
ŠKUC (3)
Študentska založba (13)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (84)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (3)
Univerzitetna knjižnica Maribor (11)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Valvasorjeva knjižnica (13)
Zadruga Goriška Mohorjeva (97)
Zavod RS za varstvo narave (27)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (48)
ZRC SAZU (45)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (4)
Zveza geografov Slovenije (29)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (113)
Založnik
A. Bernard (1)
Alfred Brežnik AM (1)
Alpina (10)
Arhe (1)
Arhivsko društvo Slovenije (57)
Arthea (1)
Bistrica (1)
Brat Frančišek (1)
Cankarjeva založba (1)
Center za informiranje propagando in založništvo (51)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (48)
ChargoNet (1)
Cinkarna (4)
Corona (6)
Delo (404)
Demokratska stranka (1)
Didakta (1)
Dolenjski list (54)
DPD Svoboda Žiri, Literarna sekcija (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (18)
Društvo psihologov Slovenije (99)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (30)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana (6)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (25)
Družba za založniške pobude (1)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (221)
Državni zbor (1)
EMO (3)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Fakulteta za družbene vede (15)
Fakulteta za socialno delo (23)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (188)
Festival (7)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (7)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (12)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (27)
Foto Meta (1)
Foto revija Ilustracija (1)
Foto Slovenija (2)
Franci Kotnik (23)
Geološki zavod (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Geološki zavod, Ljubljana (12)
Gimnazija (3)
Glasbena mladina Slovenije (14)
Glasbeno založništvo Helidon (1)
Gorenjski glas, Kranj (81)
Goriška Mohorjeva družba (1)
Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec (10)
Graffit (18)
Helidon (18)
Hermagoras (1)
Hexagonal (1)
Hmeljarsko združenje Slovenije (6)
Institute for Slovene Emigration Research (27)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (64)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije et al. (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (4)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (27)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2)
IR inženiring (13)
J. Pelikan (1)
J. Pogačnik (1)
Jakopičev paviljon (2)
Jugoslovanska delavska tiskovna družba (1)
Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega društva (17)
Katoliško tiskovno društvo (50)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Krajevna skupnost (11)
Krajevna skupnost Žiri (2)
Krka (13)
Kulturna skupnost občine (1)
Kulturni center Ivan Napotnik (2)
Kulturni dom (1)
Kulturno društvo Ivan Trinko (1)
LDS (86)
Lipa (1)
M. Ambrožič (1)
M. Štupar (3)
Mandarina (1)
Mariborska knjižnica (24)
Marketing magazin (1)
Mestna občina Novo Mesto (4)
Mestni muzej (1)
Mešani pevski zbor Anton Foerster (1)
MGLC (1)
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (1)
MKD sv. Ciril in Metod (1)
MKD sv. Kiril i Metodij (1)
Mladinska knjiga (2)
Mohorjeva družba (3)
Mohorjeva založba (1)
Mute Records (1)
Muzej (2)
Muzejsko društvo (35)
Muzejsko društvo Železniki (1)
N. Kodila-Češnovar (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (3)
Narodni muzej (1)
Nova revija (37)
Novi tednik (51)
Občina Domžale (10)
Občinski pihalni orkester (1)
Občinski svet občine (4)
Obzorja (190)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (22)
Ognišče (2)
Ognjišče (1)
Onkološki inštitut (1)
Onkološki inštitut, Register raka za Slovenijo (2)
Osnovna šola (1)
Padiglione Jakopič (1)
PD Lisca (1)
Pedagoška fakulteta (24)
Peko (8)
Petrol (12)
Planinska zveza Slovenije (216)
Pokrajinski arhiv (1)
Premogovnik (12)
Prešernova družba (1)
Prešernovo gledališče (1)
Primorske Novice (30)
Primorsko dramsko gledališče (1)
Primož Ramovš (15)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
R. Švent (1)
Radio- Tednik (51)
Radio-Tednik (1)
Roza klub (3)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (22)
s. n. (1)
s.n. (96)
samozal. (1)
samozal. D. Čučun (1)
samozal. M. Novina (2)
samozal. Marko Hren (1)
samozal. T. Pinter (2)
Sanje (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (48)
Simsal (2)
Skupina občanov Grosuplje (1)
Skupščina občine (43)
Skupščina občine Izola (10)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (312)
Slavistično društvo Slovenije (115)
Slovene Welding Society (3)
Slovenian National Council of Victoria (1)
Slovenian National Federation of Canada (8)
Slovenian Women's Union of America (8)
Slovenj Gradec : Kulturno društvo (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (83)
Slovenska kulturna akcija (2)
Slovenski etnografski muzej (36)
Slovenski frančiškani v Avstraliji (9)
Slovenski narodni svet Viktorije (1)
Slovensko društvo Informatika (29)
Slovensko društvo Melbourne (5)
Slovensko društvo Planica (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (9)
Slovensko filozofsko društvo (77)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (12)
Slovensko sociološko društvo (15)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (13)
Slovensko versko in kulturno središče sv. Cirila in Metoda (1)
Slovensko zdravniško društvo (15)
SLS (1)
SNG (3)
SO (2)
Societá storica del Litorale (48)
Sraka (14)
Srednja šola Veno Pilon (1)
Statistični urad Republike Slovenije (23)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (15)
Studio Potrč (2)
Študentska organizacija Univerze (13)
Študentska založba (97)
Talum (7)
Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Tiskarna - Dolenjska založba Novo mesto (1)
Tiskovna založba (1)
Univerzitetna konferenca ZSMS (11)
Univerzitetna založba Annales (1)
Vaščani pojo (1)
Vipava (3)
Visoka šola za politične vede (2)
Zadruga Lipa (1)
Zadruga z o.z. Novi list (47)
Založba ZRC (1)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika (10)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (33)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (27)
Zavod RS za statistiko (2)
Zbornica zdravstvene nege (2)
Združena lista (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (48)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo (3)
ZKP RTV Slovenija (5)
Zlati zvoki (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (41)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (48)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (17)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (4)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (38)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (29)
Zveza geografskih društev Slovenije (29)
Zveza Slovencev na Madžarskem (25)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (17)
Zveza slovenskih organizacij na Koroškem (51)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (112)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (39)
ZZT (50)
Železarna (2)
Železarna Jesenice (63)
Železarna Ravne (75)
Železarna Štore (64)
Pravice
Išči med rezultati (5087)