Število rezultatov iskanja: 7932

Časopisje in članki - naslov
Acrocephalus (12)
Acta carsologica (1)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (1)
Acta historiae artis Slovenica (1)
Acta Histriae (4)
Acta neophilologica (3)
Almira (3)
Aluminij (Kidričevo) (12)
Ameriška domovina (145)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Annales. Series historia et sociologia (11)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropos (Ljubljana) (6)
Arheo (3)
Arhivi (2)
Ars et humanitas (1)
Ars mathematica contemporanea (1)
Bogoslovni vestnik (5)
Bohor žari (4)
Cinkarnar (10)
Časopis za kritiko znanosti (8)
Časopis za zgodovino in narodopisje (3)
Čevljar (Tržič) (11)
Delo - življenje (12)
Delo (Ljubljana) (308)
Delo (OF STO, Trst) (17)
Dialogi (20)
Dogovori (562)
Dogovori (Skupščinska priloga) (1)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (15)
Dolenjski gozdar (11)
Dolenjski list (51)
Dolenjski razgledi (4)
Dolžnosti in pravice v zvezi z zdravjem - pravice bolnikov z rakom (1)
Draga (1)
Dve domovini (2)
Emajlirec (23)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (3)
Filozofski vestnik (3)
Geografski obzornik (2)
Geografski vestnik (3)
Geologija (15)
Glas (99)
Glas mladih (7)
Glasba v šoli in vrtcu (1)
Glasilo delovnega kolektiva LIP Bled (12)
Glasilo Ingrada (9)
Glasilo občanov (Litija) (12)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (3)
Gledališki list (Slovensko ljudsko gledališče Celje) (6)
GLG (3)
GM. Glasbena mladina (12)
Grlica (3)
Hmeljar (Žalec) (12)
Hmeljarski bilten (1)
Idrijski razgledi (1)
Incidenca raka v Sloveniji (1)
Informatica (Ljubljana) (4)
Informativni fužinar (25)
Iskre (3)
Izvir (1)
Javna tribuna - Delegatska priloga (364)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (658)
Javnost (Ljubljana) (3)
Jeklo in ljudje (1)
Jezik in slovstvo (94)
Jezikoslovni zapiski (2)
Kamniški občan (24)
Katedra (Maribor) (13)
Katoliški glas (50)
Knjižnica (54)
Koledar - Goriška mohorjeva družba (1)
Komunist - Zveza komunistov Slovenije (57)
Koncertni list Slovenske filharmonije (9)
Koroški fužinar (5)
Krajan (Ilirska Bistrica) (3)
Kronika (Ljubljana) (34)
Kurent (1)
Kurir (19)
Labod (Novo mesto) (17)
Letno poročilo Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani (1)
Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Libojski keramik (3)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Listi (5)
Literatura (Ljubljana) (1)
Logaške novice (12)
Loški razgledi (65)
Mehanotehnika (2)
Merx vestnik (11)
Misli (Kew) (11)
Mladi planinec (1)
Mladika (Trst) (8)
Mohorjev koledar (1)
Monitor ISH (2)
Most (Trst) (2)
Muzikološki zbornik (9)
Naš Aero (6)
Naš čas (52)
Naš časopis (12)
Naš glas (Droga Kolinska) (5)
Naš glas (Krško) (15)
Naša komuna - delegatska priloga (599)
Naša komuna (Ljubljana) (42)
Naša skupnost (Grosuplje) (6)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (209)
Naša skupnost (Ljubljana) (1031)
Naše novine - slovenske strani (2)
Novi list (47)
Novi Matajur (23)
Novi tednik (51)
Novice = Bulletin (3)
Novoles (18)
Novoteks (1973) (28)
Občinski poročevalec (Domžale) (33)
Obvestila Republiške matične službe - Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani (4)
Odsevanja (3)
Organizacija (Kranj) (1)
Otrok in knjiga (8)
Petrol (Ljubljana) (10)
Phainomena (Ljubljana) (4)
Pionir (Novo mesto) (12)
Planinska zveza Slovenije (4)
Planinski vestnik (26)
Presek (1)
Preseki (3)
Primerjalna književnost (9)
Primorski dnevnik (303)
Prispevki za novejšo zgodovino (4)
Problemi (Ljubljana) (6)
Problemi. Razprave (1)
Proletarec (Chicago) (1)
Rak v Sloveniji (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Retrospektive (2)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (82)
Rodna gruda (11)
Rudar (Velenje) (6)
Salezijanski vestnik (4)
Savinjske novice (12)
Savinjski občan (12)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (1)
Scopolia (1)
Skupščinski Dolenjski list (25)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (22)
Slovenska država (11)
Slovenski čebelar (12)
Slovenski etnograf (13)
Slovenski vestnik (51)
Smučina Elan (12)
Sobotna priloga (48)
Socialno delo (1)
Sodobnost (1963) (209)
Statistični letopis SR Slovenije (1)
Steklar (Hrastnik) (12)
Svobodna Slovenija (Eslovenia libre) (50)
Šolska kronika (1)
Štorski železar (24)
Tednik (Ptuj) (51)
Tekstilec (Kranj) (5)
Teorija in praksa (19)
Traditiones (Ljubljana) (7)
Tribuna (Ljubljana) (29)
Trinkov koledar (1)
Tržiški tekstilec (10)
Uradne objave občin Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana (34)
Uradni vestnik - Občina Domžale (18)
Uradni vestnik Gorenjske (31)
Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj (23)
Utrip (1978) (12)
Vakuumist (1)
Verba hispanica (1)
Veriga (12)
Vestnik = Messenger (9)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (5)
Vezilo (9)
Viharnik (Slovenj Gradec) (13)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Zarja (11)
Zbor občanov (500)
Zbornik občine Grosuplje (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (2)
Zgodovina za vse (1)
Zgodovinski časopis (15)
Železarski zbornik (30)
Železne niti (2)
Žirovski občasnik (2)
Izvor
(1)
Acroni, d. o. o. (5)
Alpina, d.o.o. (12)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Cankarjeva knjižnica Vrhnika (12)
Centralna pravosodna knjižnica (22)
Cinkarna Celje (10)
Čebelarska zveza Slovenije (12)
DELO, d.d. (48)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (12)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (3)
Gorenjski glas d.d. (130)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (7)
Goriška Mohorjeva družba (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (4)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za kriminologijo (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (4)
Knjižnica A. T. Linharta (12)
Knjižnica Domžale (51)
Knjižnica Dušana Černeta Trst (9)
Knjižnica Grosuplje (1)
Knjižnica Ivana Potrča (86)
Knjižnica Ivana Tavčarja (65)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (19)
Knjižnica Litija (12)
Knjižnica Logatec (12)
Knjižnica Makse Samsa Ilirska Bistrica (3)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (194)
Knjižnica Velenje (52)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (181)
Kulturno društvo Ivan Trinko (24)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (209)
Mariborska knjižnica (9)
Matična knjižnica Kamnik (24)
Mestna knjižnica Izola - Biblioteca civica di Isola (7)
Mestna knjižnica Kranj (91)
Mestna knjižnica Ljubljana (3972)
Muzejsko društvo Škofja Loka (65)
Muzejsko društvo Železniki (2)
Narodna in študijska knjižnica (17)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1543)
Občinska knjižnica Jesenice (6)
Onkološki inštitut Ljubljana (3)
Osrednja knjižnica Celje (212)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (359)
Petrol d.d. (10)
Planinska zveza Slovenije (30)
Planinsko društvo Lisca Sevnica (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
Salezijanski inšpektorat (4)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (14)
Slavistično društvo Slovenije (20)
Slovenian Media House (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (1)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko arheološko društvo (3)
Slovensko društvo Informatika (4)
Slovensko društvo Melbourne (9)
Slovensko društvo Planica (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Statistični urad Republike Slovenije (83)
Škofijska gimnazija Vipava (3)
Študentska založba (5)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (167)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (13)
Valvasorjeva knjižnica (15)
Zadruga Goriška Mohorjeva (97)
Zavod RS za šolstvo (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (2)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (12)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (8)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (5)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza geografov Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (17)
Založnik
(38)
Aero (6)
Agencija za fotodokumentacijo (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Almira (3)
Alpina (12)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
AVF Studio (1)
Beletrina (1)
Beti (9)
Cankarjev dom (1)
Cankarjeva založba (1)
Centar film (3)
Center za informiranje propagando in založništvo (52)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (12)
Chicago Slovene Button Box Club (2)
Cinkarna (10)
D. Lenardič (1)
D. Modrinjak (1)
Debeljak M. (1)
Delavska enotnost (2)
Delo (407)
Delovni kolektiv tovarne verig (12)
Demokratična stranka levice (17)
Dolenjska turistična zveza (1)
Dolenjski list (80)
Dolenjski muzej (1)
DPD Svoboda Žiri, Literarna sekcija (2)
Droga Kolinska (5)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (4)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (6)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (12)
Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana (7)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Družba Jezusova (1)
Družba za založniške pobude (303)
Družina (5)
Državna založba Slovenije (211)
Duvan (1)
E. Adamič (2)
E. Navinšek (1)
E. Wlodyga (1)
Elan (12)
EMO (23)
Ernest Adamič (1)
Etnografski muzej (12)
Euro-class Musicassettes (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (3)
F. Jug (1)
Faculty of Social Sciences (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (19)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (9)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (3)
Forte Szines Labor (1)
Foto Mojca (1)
Foto OZEHA (1)
Foto revija Ilustracija (1)
Fotografisch artistische Anstalt V. Lobenwein (1)
Fotolik (25)
Fotolik Celje (13)
Foto-Tehnika (1)
Fr. Vesel (10)
Franci Kotnik (12)
Fred Kuhar Orchestra (1)
Fred Ziwich (1)
Gartner M. (1)
Geodetska uprava SRS (12)
Geološki zavod (2)
Geološki zavod Slovenije (1)
Geološki zavod, Ljubljana (12)
Giro 'Beograd' (1)
Glas, Kranj (99)
Glasbena mladina Slovenije (12)
Glej (1)
GLG (3)
Goga (1)
Gorenjski glas (31)
Gorenjski muzej Kranj (1)
Goriška Mohorjeva družba (1)
Gospodarsko razstavišče (2)
Gozdno gospodarstvo (14)
Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec (13)
Helikon (1)
Hmeljarsko združenje Slovenije (12)
Hokejska zveza Jugoslavije (1)
Huber Knappe (1)
IMV (19)
Ingrad-GIP (9)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Karantanija (1)
INŠTITUT NOVE REVIJE, zavod za humanistiko (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (4)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (2)
IR inženiring (15)
J. Debevec (145)
J. Javoršek (1)
J. Pogačnik (1)
J. V. Records (1)
Jakopičev paviljon (7)
Janal Record (1)
Janal Record Company (1)
Janal Records (2)
Jugoslovanska delavska tiskovna družba (1)
Jugoslovanski center za teorijo za teorijo in prakso samoupravljanja Edvard Kardelj (2)
Jugoslovenski festival djeteta (1)
Jugoton (1)
Katoliško tiskovno društvo (50)
Képzőművéseti Kiadó (1)
Keramična industrija (3)
Kinematografi (7)
Klub za podvodne aktivnosti (1)
Kobilarna (2)
Kompas (1)
Komunist (57)
Krajevna konferenca SZDL (3)
Krajevna skupnost Žiri (2)
Krščanska kulturna zveza - KKZ (1)
Kulturna skupnost občine (1)
Kulturni center (1)
Kulturno društvo Ivan Trinko (1)
Labod (17)
LDS (1)
LIP (12)
Literarnica, zavod za izobraževanje, kulturo in založništvo (1)
Ljubljanska banka (3)
Ljubljanska turistična zveza (3)
M. Grganotv (1)
M. Grgantov (3)
M. Štupar (3)
M.Omladič (1)
Mariborska knjižnica (8)
Meblo (2)
Mehanotehnika (3)
Merx (11)
Mestni muzej (3)
Metalflex (1)
Metalurški inštitut el at. (30)
Mladika (9)
Mladinska knjiga (3)
Moderna galerija (3)
Moderna organizacija (1)
Mohorjeva družba (1)
Muzejsko društvo (65)
Muzejsko društvo Železniki (2)
Nadškofijski ordinariat (3)
Narodna banka Slovenije (1)
Narodna galerija (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (5)
Narodni muzej (1)
Narodni muzej Slovenije (1)
Naša djeca (1)
NIP Vjesnik (1)
Nova obzorja (1)
Nova revija (4)
Novoles (18)
Novoteks (28)
Občina Grosuplje (6)
Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Žalec (12)
Občinska konferenca ZSMS (1)
Občinska konferenca ZSMS Lj - Bežigrad (1)
Občinska kulturna skupnost (3)
Občinski odbor SZDL (14)
Občinski svet občine (12)
Obzorja (23)
Obzorja, Helidon (2)
Ognjišče (1)
OK SZDL (16)
OK SZDL Bežigrad (500)
OK SZDL Ljubljana Center (562)
Onkološki inštitut (1)
Onkološki inštitut, Epidemiologija in register raka, Register raka Republike Slovenije (1)
Onkološki inštitut, Register raka za Slovenijo (1)
Ozeha (1)
PD Lisca (1)
Pedagoška fakulteta (9)
Peko (11)
Peppermint Productions (1)
Petrol (10)
Pionir (12)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
PKP, RTV (4)
Planinska zveza (1)
Planinska zveza Slovenije (30)
Planinsko društvo (1)
Pokrajinski arhiv (1)
Postojnska jama (2)
Premogovnik (6)
Primorske Novice (34)
Primorski tisk (3)
Primož Ramovš (7)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Privredna komora Jugoslavije (1)
Prospektbiro (26)
Putnik (1)
Radio- Tednik (51)
Radio-Tednik (23)
Rašica (1)
Rokus Klett (1)
RSS (2)
RTB (2)
RTV (27)
RTV Ljubljana (2)
RTV, ZKP (1)
Rustica (1)
s. n. (49)
s.n. (53)
Salezijanski inšpektorat (4)
samozal. D. Rezek (1)
samozal. GolKerKavč (3)
samozal. J. Kenda (14)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (12)
Simotisk (2)
Skupina občanov Grosuplje (1)
Skupščina občine (36)
Skupščina občine Jesenice (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1240)
Skupščina občine Ljubljana-Center (1)
Slavistično društvo Slovenije (116)
Slovenian National Federation of Canada (11)
Slovenian Women's Union of America (11)
Slovenj Gradec : Kulturno društvo (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (9)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (5)
Slovenska filharmonija (9)
Slovenska izseljenska matica (11)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski frančiškani v Avstraliji (11)
Slovenski gledališki in filmski muzej (15)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (4)
Slovensko društvo Melbourne (9)
Slovensko društvo Planica (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (9)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (6)
Slovensko geološko društvo (3)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (12)
Slovensko kulturno gospodarska zveza (2)
Slovensko ljudsko gledališče (7)
Slovensko prosvetno društvo Danica (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo et. (1)
SNG (3)
SO Domžale (51)
Societa storica del Litorale (2)
Societá storica del Litorale (12)
SOG forum (2)
Srednja šola Veno Pilon (1)
St. Joseph's Catholic Church (1)
Statistični urad Republike Slovenije (58)
Steklarna (19)
SZDL Ljubljana-Šiška (190)
SŽ Železarna Jesenice (5)
Študentska organizacija Univerze (29)
Študentska založba (10)
Talum (12)
Tekstilindus (5)
Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
The Jolly Slovenians (1)
TIC (1)
Tomsick Brothers Productions (1)
Tovarna lepil (1)
Tovarna usnja (1)
Tržiški tekstilec (10)
Turistička štampa (2)
Turistički savez Jugoslavije (3)
Turistično društvo (3)
Turistkomerc (27)
U.S.S. Concert Band (1)
Umetniški paviljon R. Jakopiča (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerzitetna konferenca ZSMS (13)
Univerzitetna založba Annales (1)
V. Bešter (1)
V. Bevc (1)
Vesna film (47)
Vjesnik (2)
Vlašič (1)
Wissenschaftlichen Staatmuseeen (1)
Z. Mahovič (1)
Zadruga Lipa (1)
Zadruga z o.z. Novi list (47)
Zadružna štampa (1)
Založba /*cf (1)
Založba ZRC (1)
Založništvo tržaškega tiska (303)
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika (12)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod SR Slovenije za statistiko (24)
Zavod za zdravstveno varstvo, TOZD socialna medicina in higiena (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (2)
Zgodovinski arhiv (1)
Zgodovinsko društvo (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (12)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (4)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo (3)
ZGP Mladinska knjiga (2)
ZKP, RTV (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (12)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (54)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (12)
Zveza društev glasbenih pedagogov Slovenije (3)
Zveza geografskih društev Slovenije (5)
Zveza kulturnih organizacij občine (1)
Zveza kulturnih organizacij Slovenj Gradec (3)
Zveza kulturno prosvetnih organizacij (16)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (1)
Zveza slovenskih organizacij na Koroškem (51)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (15)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (31)
ZZT (23)
Železarna (5)
Železarna Ravne (25)
Železarna Štore (24)
Župnijski urad Kristusovega učlovečenja (2)
Išči med rezultati (7932)