Število rezultatov iskanja: 3092

Tip gradiva
Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta chimica slovenica (1)
Acta Histriae (14)
Ameriška domovina (260)
Annales. Series historia et sociologia (3)
Arhivi (6)
Ars et humanitas (1)
Ave Maria (Lemont, Ill.) (9)
Bogoljub v tujini (25)
Cvetje v tujini (2)
Časopis za zgodovino in narodopisje (2)
Demokracija (35)
Edinost (Toronto) (14)
Enakopravnost (ZDA) (255)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (2)
Geografski vestnik (1)
Glas zaveznikov (45)
Gledališki list (Opera, SNG Ljubljana) (25)
Gledališki list SNG. Drama (30)
Gozdarski vestnik (1)
Gradbeni vestnik (1)
Hmeljar (Žalec) (14)
Jezikoslovni zapiski (1)
Knjižnica (1)
Koledar - Goriška mohorjeva družba (1)
Koledar Družbe sv. Mohorja (Celovec) (1)
Koledar Osvobodilne fronte Slovenije (1)
Kronika (Ljubljana) (13)
La gazzetta del Governo militare alleato (32)
Lepša bodočnost (7)
Letno poročilo Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani (1)
Letopis Akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani (1)
Letopis ljubljanske nadškofije (1)
Ljudska pravica (313)
Ljudski pravnik (Ljubljana) (41)
Mlada Koroška (24)
Muzikološki zbornik (1)
Naša skupnost (Jugoslavija) (1)
Nova Gorica (4)
Novi list (1)
Novi svet (Ljubljana) (138)
Novinarski ples (1)
Official gazette (238)
Pravnik (1)
Primorski dnevnik (302)
Prispevki za novejšo zgodovino (6)
Proletarec (Chicago) (50)
Prosveta (ZDA) (254)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Slovenski čebelar (10)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski glas (23)
Slovenski poročevalec (315)
Slovenski Primorec (53)
Slovenski vestnik (65)
Sodobnost (1963) (1)
Statistično gradivo LR Slovenije (4)
Šolska kronika (2)
Taboriščnik (126)
Tekstilna šola - Kranj (2)
Teorija in praksa (1)
The Allied military government gazette (18)
Tovariš (Ljubljana) (51)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Uradni list - Zavezniška vojaška uprava, Britansko - ameriška cona, STO (9)
Uradni list Istrskega okrožnega ljudskega odbora (4)
Uradni list Poverjeništva pokrajinskega narodnoosvobodilnega odbora za Slovensko Primorje (8)
Uradni list Zavezniške vojaške uprave (16)
Vakuumist (2)
Zarja (12)
Zdravniški vestnik (2)
Zgodovinski časopis (12)
Založnik
(1)
[A.I.S.] (45)
Allied military government (256)
Ameriško-jugoslovanska tiskovna družba (255)
Arhivsko društvo Slovenije (6)
Avgust Černigoj (48)
B. Jakac (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Cankarjeva založba (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
Delo (51)
Društvo pravnikov LRS (41)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (2)
Družba sv. Mohorja (1)
Družba za založniške pobude (302)
Državna tekstilna šola in tekstilni tehnikum v Kranju (1)
Državna tekstilna šola v Kranju (1)
Državna založba Slovenije (141)
Edinost (14)
Etnografski muzej (1)
F. Fischer (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Geografski institut Jugoslovenske armije (1)
Goga (2)
gojenci kmetijske šole v Spittalu ob Dravi (7)
Goriška Mohorjeva družba (1)
Governo militare alleato (32)
Hmeljarsko združenje Slovenije (14)
Ibis (3)
Institute for Ethnic Studies (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (6)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Iskustvo (3)
Istrski okrožni ljudski odbor v Kopru (4)
J. Debevec (260)
J. Müller (1)
Jakopičev paviljon (7)
JAT, Sektor propagande (1)
Jugoslovanska delavska tiskovna družba (50)
L. Schwentner (1)
Ljubljana (1)
M. Kranjec (313)
M. Švabić (1)
Matevž Scharwitzl (24)
Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo LR Slovenije (1)
Mladinska knjiga (1)
Moderna galerija (1)
Nadškofijski ordinariat (2)
Narodna galerija (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Obzorja (2)
Padiglione Jakopič (1)
pisarna narodnega delegata (25)
PNOO za Slovensko Primorje (8)
Ruslica (1)
s. n. (187)
s.n. (4)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Slovenian Women's Union of America (12)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovenska demokratska zveza (53)
Slovenska narodna podporna jednota (254)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski frančiškani v ZDA (9)
Slovenski knjižni zavod (1)
Slovenski poročevalec (315)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko narodno gledališče (25)
Slovensko narodno gledališče Drama (30)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (1)
Societá storica del Litorale (3)
Studio Potrč (1)
Študentska založba (1)
Umet. salon Miha Maleš (1)
Umetniški paviljon R. Jakopiča (1)
V. Bešter (1)
Zadruga z o.z. Novi list (1)
Založništvo tržaškega tiska (302)
Zavezniška vojaška uprava (24)
Zavezniška vojaška uprava, Britansko - ameriška cona, Svobodno tržaško ozemlje (1)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (14)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (10)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza slovenskih organizacij na Koroškem (65)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (13)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (10)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (2)
Išči med rezultati (3092)