Število rezultatov iskanja: 6232

Časopisje in članki - naslov
Acta Histriae (6)
Amerikanski Slovenec (150)
Ameriška domovina (303)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Annales. Series historia et sociologia (3)
Anthropos (Ljubljana) (1)
Arhivi (12)
Ars et humanitas (1)
Atlanti (1)
Ave Maria (Lemont, Ill.) (12)
Bogoljub (Ljubljana) (11)
Bogoslovni vestnik (2)
Borec (1)
Cankarjev glasnik (7)
Cerkveni glasbenik (7)
Cvetje z vertov sv. Frančiška (7)
Delo za Slovence (5)
Dober Pajdás kalendárium (1)
Dom in svet (Ljubljana) (152)
Domoljub (Ljubljana) (50)
Domovina in Kmetski list (52)
Družinski tednik (52)
Edinost (Toronto) (30)
Enakopravnost (ZDA) (306)
Etnolog (Ljubljana) (9)
Glas naroda (New York) (254)
Glasilo KSK jednote (52)
Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Gledališki list (Opera, SNG Ljubljana) (35)
Gledališki list SNG. Drama (43)
Gorenjski partizan (3)
Gorenšči fantje (3)
Goriški borec (1)
Gospodar in gospodinja (51)
Illiesia (1)
Iskra (13)
Jezik in slovstvo (1)
Jutro (Ljubljana) (484)
Jutro (Ljubljana. 1931-1943) (947)
Karawanken Bote (Slovenska izd.) (103)
Kmetovalec (7)
Knjižnica (2)
Koledar Družbe sv. Mohorja (Celovec) (1)
Kronika (Ljubljana) (7)
Ljubljanska mladina (14)
Ljubljanski škofijski list (8)
Ljudska pravica (34)
Loški razgledi (10)
Luč (Ljubljana) (6)
Marburger Zeitung (309)
Matajur (1943) (5)
Mladi tovariš (1)
Monitor ISH (1)
Najszvetejsega Szrca Jezusovoga veliki kalendar (1)
Naprej (1943) (1)
Naš rod (21)
Naša komuna (Ljubljana) (2)
Naša skupnost (Ljubljana) (1)
Naša sodobnost (2)
Naša Zvezda (1931) (9)
Nova doba (Cleveland) (51)
Novi list (1)
Novi svet (Ljubljana) (2)
Obisk (Ljubljana) (3)
Odmev iz Afrike (6)
Organizacija (Kranj) (1)
Planinski vestnik (2)
Poročilo društva Glasbene matice v Ljubljani (3)
Presek (1)
Prima linea (Ljubljana) (29)
Primerjalna književnost (1)
Primorski dnevnik (1)
Proletarec (Chicago) (54)
Prosveta (ZDA) (256)
Radio Ljubljana (2)
Razprave. Pravni razred (1)
Revija katoliške akcije (2)
Salezijanski vestnik (4)
Slavistična revija (1)
Slovenčev koledar (1)
Slovenec (1873) (500)
Slovenka (1943) (56)
Slovenski čebelar (7)
Slovenski dom (1935-1945) (257)
Slovenski glasnik (10)
Slovenski narod (268)
Slovenski pionir (2)
Slovenski pionir (Ljubljana) (2)
Slovenski poročevalec (54)
Slovenski pravnik (27)
Slovenski učitelj (Ljubljana) (4)
Službeni list Kraljevske banske uprave Dravske banovine (102)
Sodobnost (1963) (2)
Stern der Neger (10)
Svobodna Slovenija (Eslovenia libre) (1)
Šolska kronika (1)
Šotorska knjižnica (10)
Štajerski gospodar (54)
The Voice of youth (Chicago, Ill.) (12)
Tomšičev glas (2)
Trgovski list (104)
Učiteljišče - Kranj (1)
Umetnost (Ljubljana, 1936) (4)
Univerza - Ljubljana (3)
Vakuumist (2)
Vertec (1871) (263)
Vestnik Slovenske krščansko-socijalne zveze (6)
Vigred (13)
Vodnikova pratika (1)
Zarja (5)
Zbornik za umetnostno zgodovino (1)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1920) (1)
Zgodovinski časopis (7)
Železne niti (1)
Živa njiva (4)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (12)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (2)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (8)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (10)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (3)
Knjižnica Mirana Jarca (13)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (56)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (2)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica Kranj (103)
Mestna knjižnica Ljubljana (266)
Misijonski red Comboni / Comboni missionare KöR (10)
Muzejsko društvo Škofja Loka (10)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (5648)
Osrednja knjižnica Celje (55)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (6)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (2)
Pokrajinski muzej Kočevje (30)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Ruska dača d.o.o. (10)
Salezijanski inšpektorat (5)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (15)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenian Union of America (5)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Škrabčeva knjižnica (7)
Turistično društvo Vurberk (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (6)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (309)
Zadruga Goriška Mohorjeva (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (9)
Založnik
(18)
[s. n.] (15)
1943 (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Akademija znanosti in umetnosti (1)
Akademska založba (3)
Ameriško-jugoslovanska tiskovna družba (306)
Arhivsko društvo Slovenije (12)
Atellier Doris (1)
Bibliofilska založba (8)
Cankarjeva ustanova (7)
Cankarjeva založba (1)
Cecilijino društvo (7)
Centralni komitet Komunistične partije Slovenije (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
Cérkvena stamparija (1)
Chef des Kriegskarten- und Vermessungswesen (1)
Circovich (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo Pravnik (27)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za krajevno zgodovino in kulturo (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (2)
Družba sv. Mohorja (1)
Družba za založniške pobude (1)
Družina (2)
Drž. Štamp. (1)
Državna založba Slovenije (6)
Edinost (30)
Edinost Publishing (150)
Etnografski muzej (8)
Foto Holynski (1)
Foto Studio (1)
Fr. Vesel (15)
Fran Jaklič (4)
Glas naroda (254)
Glasbena akademija (6)
Glasbena matica (58)
Glasbena Matica (3)
Helidon (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
International Institute for Archival Science (1)
Istituto geografico militare (4)
Ivan Rakovec (257)
Ivan Tomšič, v Ljubljani (9)
J. Debevec (303)
J. Kersnik etc. (1)
J. Pogačnik (2)
J. Špicar (3)
Jakopičev paviljon (8)
Jugoslovanska delavska tiskovna družba (54)
Jugoslovanska katoliška jednota (51)
Jugoslovanska tiskarna (6)
Jugoslovanski odbor iz Italije (10)
Kärntner Volksbund (103)
Katoliška akcija (2)
Katoliška bukvarna (11)
Katoliško tiskovno društvo (152)
Klaverjeva družba (6)
Kmetijska družba za Slovenijo (7)
'Knjigarna tiskovne zadruge' (1)
Kongregation der Missionare Söhne des Heiligsten Herzens Jesu (10)
Konzorcij (104)
Konzorcij jutra (484)
Konzorcij Jutra (947)
Konzorcij Naša zvezda (9)
Konzorcij Slovenca, Slovenskega doma in Domoljuba (1)
Konzorcij Trgovskega lista (104)
Kr. univerza v Ljubljani (3)
Kraljevska banska uprava Dravske banovine (102)
Kranjsko – slovenska katoliška jednota (52)
Lehrerbildungsanstalt Krainburg (1)
Ljubljana (2)
Ljudska knjigarna (3)
Ljudska tiskarna (503)
M. Circovich (1)
M. Kolar (2)
M. Kolar, Ljubljana (99)
M. Kranjec (34)
M. Štupar (1)
Maksim Gaspari (1)
Marburger Verlags- und Druckerei Ges (309)
Marburger Verlags- und Druckerei-Ges.Marburger Verlags- und Druckerei-Ges (54)
Militärgeographisches Institut (11)
Mississipi College, Dept. of Biology (1)
Mladinska založba (1)
Moderna galerija (2)
Moderna organizacija (1)
Muzejsko društvo (10)
Muzejsko društvo za Slovenijo (1)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna galerija (1)
Narodna tiskarna (268)
Naša kniga (1)
Naša knjiga (1)
Nova založba (1)
Občina (1)
Oberkommando des Heeres (1)
Obzorja Helidon (4)
OKH / Gen St d H, Chef des Kriegskarten- und Vermessungswesen (1)
OKH/Gen St d H (1)
OKH/Gen St d H i.e. Oberkommando des Heeres, Chef des Kriegskarten- und Vermessungswesen (9)
Orliška podzveza (13)
Padiglione Jakopič (1)
Pevsko društvo Ljubljanski zvon (1)
pisatelj (1)
Planinska zveza Slovenije (2)
Pokrajinska šolska založba (4)
Pravna fakulteta (1)
Primož Ramovš (2)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
PROD VIII. SNOB (1)
PROD XV. div. NOV in POJ (1)
Propagandni odsek Gorenjskega odreda (3)
Propagandni odsek pri Izvršnem odboru OF (1)
Prosvetna matica (1)
Prosvetna zveza (6)
Radio Ljubljana (2)
Ramovš Primož (3)
S. Baraga (1)
s. n. (23)
S. Schaup (1)
Salezijanski inšpektorat (5)
samozal. J. Vidmar (1)
samozal. P. Bratina (1)
samozaložba (2)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Selbstverl. (2)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavia Press (1)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovene National Benefit Society (12)
Slovenian Women's Union of America (5)
Slovenská akadémia vied a umení (1)
Slovenska narodna podporna jednota (256)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski frančiškani v ZDA (12)
Slovenski poročevalec (54)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko narodno gledališče (35)
Slovensko narodno gledališče Drama (43)
Slovensko umetnostno zgodovinsko društvo (1)
Societá storica del Litorale (3)
Steirischer Heimatbund (1)
Studio Potrč (1)
Škofijski ordinariat (8)
Študentska založba (1)
Talányi Franc (1)
Teh. VII. SNOUB "Franceta Prešerna" (3)
Tehnika Gradnikove brigade (1)
Tehnika XXVII. divizije (3)
Tehnika XXX. divizije (2)
Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Tiskarna Pavliček (1)
Učiteljska tiskarna (2)
Udruženje jugoslovanskega učiteljstva (21)
Umetniški paviljon R. Jakopiča (1)
Uredništvo Slovenskega doma (1)
V. Donat, J. Tomaš (1)
V. Kunc (2)
Vodnikova družba (1)
Zadruga z o.z. Novi list (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (6)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (7)
Zveza slovenske mladine (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (7)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (6232)