Število rezultatov iskanja: 10336

Tip gradiva
Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Acta agriculturae Slovenica (722)
Acta Histriae (12)
Amerikanski Slovenec (205)
Ameriška domovina (302)
Annales. Series historia et sociologia (12)
Anthropos (Ljubljana) (2)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arhivi (51)
Ars et humanitas (1)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Ave Maria (Lemont, Ill.) (12)
Bogoljub (Ljubljana) (13)
Bogoslovni vestnik (4)
Cankarjev glasnik (25)
Cerkveni glasbenik (7)
Cerkveni glasnik za Tržiško župnijo (1924) (4)
Credere e vincere (8)
Cvetje z vertov sv. Frančiška (6)
Čas (Ljubljana) (6)
Časopis za zgodovino in narodopisje (19)
Dejanje (Ljubljana) (3)
Delavec (3)
Delavska politika (38)
Delavska pravica (14)
Dialogi (1)
Dober Pajdás kalendárium (1)
Dom in svet (Ljubljana) (154)
Domači prijatelj (4)
Domoljub (Ljubljana) (52)
Domovina (Ljubljana) (16)
Domovina in Kmetski list (35)
Družinski tednik (54)
Düplin (1)
Düsevni liszt (11)
Dve domovini (5)
Enakopravnost (ZDA) (302)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (4)
Film (1939) (2)
Gasilec (1897-1941) (240)
Glas delovne mladine (1)
Glas naroda (New York) (255)
Glasilo KSK jednote (52)
Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (2)
Gledališki list (Opera, SNG Ljubljana) (36)
Gledališki list SNG. Drama (39)
Gorenjec (1900-1941) (1229)
Gospodar in gospodinja (52)
Gostilničarski vestnik (2)
Gradbeni vestnik (2)
Gruda (3)
Hmeljar (Žalec) (7)
Iskra (2)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (2)
Jezik in slovstvo (9)
Jutro (Ljubljana) (307)
Jutro (Ljubljana. 1931-1943) (51)
Kaplje (Idrija) (1)
Karawanken Bote (Slovenska izd.) (51)
Kmetovalec (9)
Kmetski list (14)
Knjižnica (13)
Koledar Cankarjeve družbe (1)
Koledar Družbe sv. Mohorja (Celovec) (1)
Kranjski zvon (Kranj) (3)
Kres: Glasilo slovenskih fantov (6)
Kronika (Ljubljana) (46)
Kronika slovenskih mest (1)
Kurent (1)
Les (Ljubljana) (1)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Ljubljanski škofijski list (6)
Ljubljanski zvon (18)
Ljudska pravica (3)
Loški razgledi (31)
Luč (Ljubljana) (10)
Marburger Zeitung (302)
Mariborski večernik Jutra (75)
Marijin list (4)
Medicinski razgledi (1)
Mentor (Ljubljana. 1908) (9)
Mi mladi borci (14)
Misel in delo (2)
Mladika (Gorica) (4)
Modra ptica (5)
Murska krajina (14)
Muzikološki zbornik (3)
Najszvetejsega Szrca Jezusovoga veliki kalendar (1)
Naš dom (Ljubljana) (3)
Naš rod (21)
Naša komuna - delegatska priloga (5)
Naša komuna (Ljubljana) (6)
Naša skupnost (Ljubljana) (6)
Naša volja (5)
Naša Zvezda (1931) (13)
Nova doba (Celje) (14)
Nova doba (Cleveland) (52)
Nova pravda (1937) (14)
Novi list (1)
Novi svet (Ljubljana) (1)
Novi toti (6)
Novine (Murska Sobota) (14)
Obisk (Ljubljana) (8)
Obrtni vestnik (4)
Odmev iz Afrike (11)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Planinski vestnik (10)
Popotnik (1880-1941) (859)
Poročilo društva Glasbene matice v Ljubljani (3)
Primerjalna književnost (1)
Primorski dnevnik (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (16)
Proletarec (Chicago) (55)
Prosveta (ZDA) (254)
Radio Ljubljana (15)
Razpotja (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (4)
Razprave. Pravni razred (1)
Revija katoliške akcije (5)
Samouprava (Ljubljana, 1933) (1)
Slavistična revija (7)
Slovenčev koledar (1)
Slovenec (1873) (312)
Slovenija (1932-1941) (523)
Slovenska beseda (Ljubljana) (3)
Slovenski čebelar (10)
Slovenski delavec (14)
Slovenski dom (1935-1945) (312)
Slovenski gospodar (349)
Slovenski hmeljar (14)
Slovenski jezik (1)
Slovenski list (Buenos Aires) (46)
Slovenski narod (311)
Slovenski poročevalec (34)
Slovenski pravnik (30)
Slovenski učitelj (Ljubljana) (8)
Službeni list Kraljevske banske uprave Dravske banovine (107)
Socialno delo (2)
Sodobnost (1933) (42)
Sodobnost (1963) (6)
Sokolski glasnik (1930 - 1941) (528)
Stern der Neger (12)
Straža v viharju (10)
Svobodna Slovenija (Eslovenia libre) (2)
Šolska kronika (2)
Šolsko polje (1)
Štajerski gospodar (39)
Tedenske slike (Konzorcij) (14)
The Voice of youth (Chicago, Ill.) (12)
Traditiones (Ljubljana) (2)
Trdinov skavt (3)
Trgovski list (123)
Učiteljski tovariš (250)
Umetnost (Ljubljana, 1936) (4)
Univerza - Ljubljana (2)
Upokojenec (1936) (11)
Vertec (1871) (292)
Vestnik Slovenske krščansko-socijalne zveze (11)
Vigred (13)
Vodnikova pratika (1)
Zarja (5)
Zbor občanov (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (1)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1920) (1)
Zdravniški vestnik (6)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovinski časopis (40)
Železne niti (1)
Žena in dom (6)
Ženski svet (3)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (51)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (2)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor (4)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (8)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (4)
Inštitut za novejšo zgodovino (16)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja (4)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (29)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (1)
Knjižnica Mirana Jarca (6)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (11)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (6)
Mariborska knjižnica (2)
Matična knjižnica Kamnik (1)
Mestna knjižnica Kranj (1287)
Mestna knjižnica Ljubljana (359)
Misijonski red Comboni / Comboni missionare KöR (12)
Muzejsko društvo Škofja Loka (31)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (7552)
Osrednja knjižnica Celje (70)
Osrednja knjižnica Mozirje (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (8)
Planinska zveza Slovenije (1)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (46)
Pokrajinski arhiv Maribor (1)
Ruska dača d.o.o. (12)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (17)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenian Media House (1)
Slovenian Union of America (2)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Škrabčeva knjižnica (6)
Turistično društvo Vurberk (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (12)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (722)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (4)
Univerzitetna knjižnica Maribor (302)
Zadruga Goriška Mohorjeva (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (19)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (12)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (53)
Založnik
(27)
[s. n.] (1)
A. Berthold (1)
A. Krošl (1)
A. M. Strgačić (1)
Akademija znanosti in umetnosti (2)
Ameriško-jugoslovanska tiskovna družba (302)
Arhivsko društvo Slovenije (51)
Bibliofilska založba (4)
Biotehniška fakulteta (711)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo in Oddelek za zootehniko (11)
Buenos Aires, Foto Sava (2)
C. Pijade (1)
Cankarjeva družba (1)
Cankarjeva ustanova (25)
Cecilijino društvo (7)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (4)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (12)
Cérkvena stamparija (1)
Deutsche Reichspost (1)
Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si (1)
Društvo arhitektov (1)
Društvo državnih upokojencev za Dravsko banovino (11)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo Pravnik (30)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Družba sv. Mohorja (6)
Družba za založniške pobude (1)
Družina (3)
Državna založba Slovenije (7)
E. Pogorelz (1)
E. Woigt (1)
Edinost Publishing (205)
F. Geza (1)
F. Grablje (1)
F. K. Kos (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za socialno delo (2)
Filač (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (2)
Foto art. Sava (2)
Foto Holynski (1)
Fr. Vesel (6)
Fran Jaklič (8)
Gasilska zajednica za Dravsko banovino (240)
Glas naroda (255)
Glasbena akademija (4)
Glasbena matica (46)
Glasbena Matica (3)
Gorenjski muzej (2)
Grafika 11A (1)
Grafika 13 A (1)
Hmeljarsko društvo za Slovenijo (14)
Hrv. Drž. Tisk. Zavod (1)
Hrvatska književna naklada (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (5)
Inštitut Karantanija (1)
INŠTITUT NOVE REVIJE, zavod za humanistiko (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (4)
Inštitut za novejšo zgodovino (16)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (5)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
Ivan Hribar (1)
Ivan Rakovec (312)
Ivan Tomšič, v Ljubljani (9)
Ivan Zorec (523)
Izdavačka Knjižara 'kultura' (1)
J. Bonač (2)
J. Debevec (302)
J. Kramar (1)
J. Vertin (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (250)
Jakopičev paviljon (3)
Josip Lipič (1)
Jožef Klekl (14)
Jugoslovanska delavska tiskovna družba (55)
Jugoslovanska katoliška jednota (52)
Jugoslovanska knjigarna (1)
Jugoslovanska tiskarna (10)
Jugoslovanska Tiskarna (1)
Jugoslovansko učiteljsko druženje (859)
Kärntner Volksbund (51)
Katoliška akcija (5)
Katoliška bukvarna (13)
Katoliško tiskovno društvo (154)
Katološko tiskovno društvo v Slovenski Krajini (4)
Klaverjeva družba (11)
Kmetijska družba za Slovenijo (9)
Kongregation der Missionare Söhne des Heiligsten Herzens Jesu (12)
Konzorcij (359)
Konzorcij "Domačega prijatelja" (4)
Konzorcij Delavca (3)
Konzorcij Gorenjca (1229)
Konzorcij jutra (307)
Konzorcij Jutra (51)
Konzorcij Kresa (6)
Konzorcij Naša zvezda (13)
Konzorcij Slovenca, Slovenskega doma in Domoljuba (1)
Konzorcij Trgovskega lista (123)
Konzorcij Ženski svet (6)
Kr. univerza v Ljubljani (1)
Kraljevska banska uprava Dravske banovine (107)
Kranjsko – slovenska katoliška jednota (52)
Kulturna skupnost (1)
Kulturna skupnost občine (1)
L. Puš (1)
Leonova družba (6)
Liberty (1)
Ljubljanski velesejem (1)
Ljudska knjigarna (1)
Ljudska tiskarna (320)
M. Kolar, Ljubljana (102)
M. Kranjec (3)
M. Mikuž (1)
Marburger Druckerei (1)
Marburger Verlags- und Druckerei Ges (302)
Marburger Verlags- und Druckerei-Ges.Marburger Verlags- und Druckerei-Ges (39)
Medicinski razgledi (1)
Merkur (1)
Mestna občina (1)
Mestni župni urad (3)
Mesto Ljubljana (1)
Militärgeographisches Institut (1)
Mladinska knjiga (1)
Modra ptica (5)
Muzejsko društvo (31)
Muzejsko društvo za Slovenijo (2)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna tiskarna (311)
Narodna Tiskarna (1)
Narodno gledališče (1)
Nasta (2)
Nova obzorja (2)
Nova revija (1)
Nova strokovna založba (1)
Občina (1)
Občinski sindikalni svet (1)
Obzorja (20)
OF (2)
OK SZDL Bežigrad (1)
Orliška podzveza (13)
Padiglione Jakopič (1)
Pedagoški inštitut (1)
Pevsko društvo Ljubljanski zvon (1)
Planinska zveza Slovenije (10)
Pravna fakulteta (1)
Prejkmurszka evang. sinyorija (11)
Prosvetna zveza (11)
R. Podkrajšek (1)
Reichspropagandaamt Steiermark (1)
Ruslica (1)
s. n. (9)
S. Weitzmann (1)
samozal. (1)
samozaložba (3)
Samozaložba (2)
Savez Sokola Kraljevine Jugoslavije (528)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (12)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (6)
Slavia Press (2)
Slavistično društvo (1)
Slavistično društvo Slovenije (16)
Slovene National Benefit Society (12)
Slovenian Women's Union of America (5)
Slovenj Gradec : Kulturno društvo (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (42)
Slovenska narodna podporna jednota (254)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski frančiškani v ZDA (12)
Slovenski poročevalec (34)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko glasbeno društvo Ljubljana (1)
Slovensko narodno gledališče (36)
Slovensko narodno gledališče Drama (39)
Slovensko prosvetno društvo : Konzorcij Novega lista (46)
Slovensko umetnostno zgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (6)
Societá storica del Litorale (12)
Steirischer Heimatbund (1)
Škofijski ordinariat (6)
Študijski center za narodno spravo (1)
Talányi Franc (1)
Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
The United Committee of South-Slavic Americans (1)
Tip. Pecchiari (8)
Tiskarna Slovenija (1)
Tiskarna sv. Cirila (349)
Tiskovna zadruga (18)
Trgovačka Tisk. (1)
Turistično društvo (1)
Učiteljska tiskarna (1)
Udruženje jugoslovanskega učiteljstva (21)
Univerza kralja Alkesandra I. v Ljubljani (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerzitetski odbor za proslavu 50 godina SKJ i SKOJ (1)
V. Bešter (1)
Vladimir Kolman (2)
Vodnikova družba (1)
W. Kral (1)
Zadruga z o.z. Novi list (1)
Zadružna tiskarna (Ljubljana) (3)
Založba Annales ZRS, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije (1)
Založba ZRC (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zavod Sv. Stanislava (9)
Združenje gledaliških igralcev, sekcija Ljubljana (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (12)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (12)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (12)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (13)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (10)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev kmetskih fantov in deklet (3)
Zveza gostilničarskih zadrug (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (40)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (44)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (2)
Zvezna tiskarna (14)
Ženski akademski pevski zbor (1)
Županska zveza (1)
Župni urad Tržič (4)
Pravice
Išči med rezultati (10336)