Število rezultatov iskanja: 10746

Časopisje in članki - naslov
Acta biologica Slovenica (1)
Acta carsologica (1)
Acta Histriae (1)
Acta neophilologica (1)
Akademski glas (30)
Amerikanski Slovenec (137)
Ameriška domovina (33)
Angeljček (80)
Annales. Series historia et sociologia (1)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (2)
Ars et humanitas (1)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Ave Maria (Lemont, Ill.) (12)
Beseda o sodobnih vprašanjih (2)
Bogoljub (Ljubljana) (12)
Bogoslovni vestnik (5)
Bojevnik (25)
Cerkveni glasbenik (8)
Cerkveni glasnik za Tržiško župnijo (1924) (12)
Cvetje z vertov sv. Frančiška (12)
Čas (Ljubljana) (7)
Časopis za zgodovino in narodopisje (3)
Delavec (17)
Delavska politika (103)
Delavska pravica (48)
Delavski obzornik (6)
Deutsche Zeitung (Celje, 1929) (93)
Dober Pajdás kalendárium (1)
Dom in svet (Ljubljana) (148)
Domači prijatelj (12)
Domoljub (Ljubljana) (51)
Domovina (Ljubljana) (52)
Druga realna gimnazija (Ljubljana) (2)
Družinski tednik (54)
Državna dekliška meščanska šola - Celje (2)
Državna deška meščanska šola - Ribnica (2)
Državna deška meščanska šola (Celje) (2)
Državna dvorazredna trgovska šola (Celje) (2)
Državna II. dekliška meščanska šola v Ljubljani. Trgovska smer (2)
Državna II. deška meščanska šola v Ljubljani (2)
Državna mešana meščanska šola Valentina Vodnika v Ljubljani (1)
Državna meščanska šola - Jesenice (1)
Državna meščanska šola - Lendava (2)
Državna meščanska šola - Mežica (1)
Državna meščanska šola - Ptuj (2)
Državna meščanska šola - Slovenska Bistrica (2)
Državna meščanska šola - Šoštanj (2)
Državna meščanska šola - Vojnik (2)
Državna meščanska šola na Viču - Ljubljana (2)
Državna meščanska šola v Brežicah (2)
Državna realna gimnazija - Murska Sobota (2)
Državna trgovska akademija - Ljubljana (2)
Državno učiteljišče - Maribor (2)
Düsevni liszt (12)
Enakopravnost (ZDA) (158)
Evgenika (5)
Gasilec (1897-1941) (12)
Geografski vestnik (1)
Geologija (1)
Gimnazija - Celje (2)
Gimnazija - Kranj (1)
Gimnazija - Maribor (2)
Gimnazija - Novo mesto (2)
Gimnazija (nemška) - Kočevje (2)
Glas naroda (New York) (304)
Glasilo KSK jednote (53)
Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo (2)
Gledališki list (Opera, SNG Ljubljana) (29)
Gledališki list SNG. Drama (38)
Gorenjec (1900-1941) (52)
Gospodar in gospodinja (51)
Gostilničarski vestnik (9)
Gruda (11)
Hmeljar (Žalec) (24)
Ilustrovani tednik (1935) (5)
Izseljenski vestnik (10)
Izvestja mariborske klasične gimnazije (1)
Izvestje Druge državne dekliške meščanske šole v Mariboru (1)
Izvestje Državne deške meščanske šole v Mariboru (2)
Izvestje državne meščanske šole v Krškem (2)
Izvestje Državne realne gimnazije kraljeviča Andreja v Ptuju (2)
Jezik in slovstvo (2)
Jugoslovenski obzor (1)
Jutro (Ljubljana) (308)
Jutro (Ljubljana. 1931-1943) (87)
Kamničan (1935) (2)
Klasična gimnazija - Ljubljana (2)
Kmetovalec (15)
Kmetski list (50)
Knezoškofijska privatna gimnazija v zavodu sv. Stanislava - Ljubljana (2)
Književnost (1932) (8)
Knjižnica (2)
Koledar Cankarjeve družbe (1)
Koledar Družbe sv. Mohorja (Celovec) (1)
Koledar Goriške matice (1)
Koledar Šolske družbe sv. Cirila in Metoda (1)
Kranjski zvon (Kranj) (12)
Kres: Glasilo slovenskih fantov (12)
Kronika (Ljubljana) (2)
Kronika slovenskih mest (88)
Letno poročilo državne mešane meščanske šole na Viču pri Ljubljani (1)
Letno poročilo Ljubljanskega Sokola (1)
Letopis ljubljanske nadškofije (1)
Lichtenthurnov zavod (dekliška meščanska šola) - Ljubljana (2)
Ljubljanski škofijski list (8)
Ljubljanski zvon (123)
Ljudska pravica (23)
Ljudski glas (1935) (3)
Loški razgledi (1)
Luč (Ljubljana) (1)
Lučka z neba (10)
Marburger Zeitung (298)
Mariborski koledar (1)
Mariborski večernik Jutra (297)
Marijikin ograček (6)
Marijin list (9)
Mentor (Ljubljana. 1908) (18)
Mestna ženska realna gimnazija v Ljubljani (1)
Meščanska šola - Novo mesto (2)
Misel in delo (11)
Mlada pota (Ljubljana) (3)
Mladika (Gorica) (13)
Mlado jutro (51)
Modra ptica (11)
Murska krajina (52)
Muzikološki zbornik (1)
Najszvetejsega Szrca Jezusovoga veliki kalendar (1)
Naš dom (Ljubljana) (11)
Naš rod (18)
Naša misel (2)
Naša volja (5)
Naša Zvezda (1931) (8)
Naše veselje (12)
Nova doba (Celje) (54)
Nova doba (Cleveland) (51)
Novi list (1)
Novi list (Buenos Aires) (48)
Novine (Murska Sobota) (52)
Obrtni vestnik (13)
Odmev iz Afrike (11)
Pedagoški zbornik Slovenske šolske Matice (1)
Pevčeva pesmarica (1)
Pevec (Ljubljana) (4)
Planinski vestnik (15)
Pohod (36)
Polet (Ljubljana, 1935) (8)
Ponedeljski Slovenec (52)
Popotnik (1880-1941) (9)
Poročilo društva Glasbene matice v Ljubljani (2)
Primorski dnevnik (1)
Prirodoslovne razprave (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (3)
Proletarec (Chicago) (54)
Prosveta (ZDA) (254)
Prva državna dekliška meščanska šola v Ljubljani (2)
Prva državna dekliška meščanska šola v Mariboru (2)
Prva državna deška meščanska šola Kralja Petra I. osvoboditelja v Ljubljani (2)
Radio Ljubljana (31)
Rafael (1931-1935) (55)
Raketa (Ljubljana) (7)
Realka - Ljubljana (2)
Realna gimnazija - Ptuj (2)
Salezijanski vestnik (6)
Slavistična revija (3)
Slovenec (1873) (320)
Slovenija (1932-1941) (42)
Slovenska trgovska šola - Ljubljana (2)
Slovenska zemlja (9)
Slovenski čebelar (12)
Slovenski dom (1935-1945) (2474)
Slovenski gospodar (1170)
Slovenski hmeljar (48)
Slovenski narod (296)
Slovenski pravnik (43)
Slovenski tednik (Buenos Aires) (35)
Slovenski učitelj (Ljubljana) (7)
Službeni list Kraljevske banske uprave Dravske banovine (107)
Sodobnost (1933) (144)
Sodobnost (1963) (2)
Sokolič (Ljubljana, 1919) (11)
Sokolski glasnik (1930 - 1941) (48)
Statistički godišnjak (1)
Stern der Neger (11)
Straža v viharju (20)
Svoboda (1929) (9)
Šolska kronika (1)
Šolska poročila (2)
Tedenske slike (Konzorcij) (51)
Tehniška srednja šola - Ljubljana (2)
Tekstilna šola - Kranj (1)
Teorija in praksa (1)
The Voice of youth (Chicago, Ill.) (13)
Tretja državna realna gimnazija v Ljubljani (2)
Trgovska akademija - Maribor (1)
Trgovski list (135)
Trgovski učni zavod - Ljubljana (1)
Učiteljišče - Ljubljana (2)
Učiteljišče šolskih sester - Maribor (2)
Učiteljski tovariš (705)
Univerza - Ljubljana (3)
Vakuumist (1)
Verba hispanica (1)
Vertec (1871) (232)
Vestnik Slovenske krščansko-socijalne zveze (3)
Vigred (11)
Vodnikova pratika (1)
Zarja (11)
Zasebna dekliška meščanska šola pri uršulinkah v Ljubljani (2)
Zasebna uršulinska dekliška meščanska šola - Škofja Loka (1)
Zasebna ženska realna gimnazija Uršulink - Ljubljana (2)
Zbornik za umetnostno zgodovino (1)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1920) (1)
Zdravniški vestnik (11)
Zgodovinski časopis (7)
Zvonček (Ljubljana) (159)
Železne niti (1)
Žena in dom (12)
Ženski svet (12)
Življenje in svet (45)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (15)
Inštitut za novejšo zgodovino (3)
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja (12)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (58)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (2)
Matična knjižnica Kamnik (2)
Mestna knjižnica in čitalnica Idrija (1)
Mestna knjižnica Kranj (76)
Mestna knjižnica Ljubljana (563)
Misijonski red Comboni / Comboni missionare KöR (11)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (9645)
Osrednja knjižnica Celje (197)
Planinska zveza Slovenije (2)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (134)
Ruska dača d.o.o. (11)
Salezijanski inšpektorat (6)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (7)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Škrabčeva knjižnica (12)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (5)
Univerzitetna knjižnica Maribor (303)
Zadruga Goriška Mohorjeva (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (8)
Založnik
(9)
A. Atzwanger (1)
A. Kriessmann (1)
A. Perissich (1)
Adrijan Janc (3)
Akademija za glasbo (1)
Akademska založba (2)
Akademski pevski zbor (1)
Ameriško-jugoslovanska tiskovna družba (158)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Beletrina (1)
Beltinci : Konzorcij (1)
Bratko Kreft (8)
C. Götz (1)
Cankarjeva družba (1)
Cecilijino društvo (8)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Cérkvena stamparija (1)
Dekliška meščanska šola v Lichtenthurnovem zavodu v Ljubljani (1)
Delavska založba (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo Pravnik (43)
Društvo Pripravniški dom (8)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Družba sv. Cirila in Metoda (1)
Družba sv. Mohorja (15)
Družba sv. Rafaela (1)
Družba za založniške pobude (1)
Družina (5)
Drž. meščanska šola Mihaela Vošnjaka v Šoštanju (1)
Drž. meščanska šola v Slovenski Bistrici (1)
Drž. realna gimnazija v Novem mestu (2)
Drž. Štamp. (1)
Državna dekliška meščanska šola (2)
Državna dekliška meščanska šola v Celju (2)
Državna deška meščanska šola (2)
Državna deška meščanska šola v Ribnici (2)
Državna dvorazredna trgovska šola v Ljubljani (2)
Državna II. dekliška meščanska šola (2)
Državna II. deška meščanska šola (2)
Državna in samoupravna gimnazija v Murski Soboti (1)
Državna klasična gimnazija v Ljubljani (2)
Državna klasična gimnazija v Mariboru (2)
Državna mešana meščanska šola na Viču (1)
Državna meščanska šola (2)
Državna meščanska šola Andreja Bitenca v št. Vidu nad Ljubljano (1)
Državna meščanska šola Janeza Evangelista Krek-a v Vojniku (2)
Državna meščanska šola Janeza Trdine v Novem mestu (2)
Državna meščanska šola Josipa Stritarja v Slovenski Bistrici (1)
Državna meščanska šola Maksa Pleteršnika v Ptuju (1)
Državna meščanska šola na Jesenicah (1)
Državna meščanska šola v Mežici (1)
Državna meščanska šola v Ptuju (1)
Državna meščanska šola v Šoštanju (1)
Državna realna gimnazija kraljeviča Andreja v Ptuju (2)
Državna realna gimnazija v Celju (2)
Državna realna gimnazija v Kočevju (2)
Državna realna gimnazija v Murski Soboti (1)
Državna tehniška srednja šola v Ljubljani (2)
Državna tekstilna šola v Kranju (1)
Državna trgovska akademija v Ljubljani (2)
Državna trgovska akademije v Mariboru (1)
Državna učiteljska šola v ljubljani (1)
Državna učiteljska šola v Ljubljani (1)
Državna učiteljska šola v Mariboru (2)
Državna založba Slovenije (2)
E. Petrykiewicz (6)
Ed. ris. Fides A. Zambon (1)
Edinost Publishing (137)
Evalit (1)
F. Špiler Muys (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Festival (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Foto revija Ilustracija (1)
foto Venger (1)
Foto Vuga (1)
Fr. Vesel (10)
Fran Jaklič (7)
G. Dolenc (2)
gaj (1)
Gasilska zajednica za Dravsko banovino (12)
Geološki zavod (1)
Gimnazijsko ravnateljstvo (2)
Glas naroda (304)
Glasbena matica (33)
Glasbena Matica (3)
Goriška Matica (1)
Gosposvetski zvon (1)
H. Rebolj (5)
Hmeljarsko društvo za Slovenijo (48)
I. državna dekliška meščanska šola v Ljubljani (2)
I. državna realna gimnazija z realčnimi oddelki v Ljubljani (2)
I. Kvas (1)
I. Ljubič (1)
I. Pogačnik (1)
II. drž. mešana meščanska šola Valentina Vodnika v Ljubljani (1)
Inštitut Karantanija (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (3)
Ivan Rakovec (2474)
Ivan Tomšič, v Ljubljani (9)
Ivan Zorec (42)
Izseljenska zbornica (10)
J. Debevec (33)
J. Erjavec (1)
J. J. Augustin (1)
J. Korzun (1)
J. Pelikan (4)
J. Pogačnik (1)
J. Ruwner (1)
J. Šmuc (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (705)
jadran (1)
Jakopičev paviljon (2)
Jos. Saller j. & A. Knesevič (1)
Jožef Klekl (52)
Jugokoncert (1)
Jugoslovanska delavska tiskovna družba (54)
Jugoslovanska katoliška jednota (51)
Jugoslovanska knjigarna (2)
Jugoslovanska tiskarna (1)
Jugoslovansko učiteljsko druženje (9)
Jugoslovensko novinarsko udruženje, Sekcija Ljubljana (1)
K. Kühne (1)
Katoliška bukvarna (12)
Katoliško tiskovno društvo (148)
Katološko tiskovno društvo v Slovenski Krajini (15)
Klaverjeva družba (11)
Kmetijska družba za Slovenijo (15)
Književno društvo Hiša poezije (1)
Komisionalna založba Glasbene Matice (1)
Kongregation der Missionare Söhne des Heiligsten Herzens Jesu (11)
Konzorcij (885)
Konzorcij "Domačega prijatelja" (12)
Konzorcij Akademskega glasa (30)
Konzorcij Besede (2)
Konzorcij Delavca (17)
Konzorcij Gorenjca (52)
Konzorcij Jutra (183)
Konzorcij jutro (308)
Konzorcij Kresa (12)
Konzorcij Naša zvezda (8)
Konzorcij Ponedeljskega Slovenca (52)
Konzorcij Svobode Maribor (9)
Konzorcij Trgovskega lista (135)
Konzorcij Ženski svet (23)
Kovačič, J. (1)
Kralj. banska uprava Dravske banovine (1)
Kraljevska banska uprava Dravske banovine (107)
Kranjsko - slovenska katoliška jednota (53)
Kunstverlag Franz Schilcher (1)
L. Kieser (2)
L. Krema (1)
L.J. Kieser (1)
Lemont, The Lemont photo studio (1)
Leonova družba (7)
Lichtenthurnov zavod v Ljubljani (1)
Ljubljanski Sokol (1)
Ljudska tiskarna (320)
M. Kolar, Ljubljana (102)
M. Kranjec (23)
M. Tičar (1)
Marburger Verlags- und Druckerei Ges (298)
Mestna občina (88)
Mestna ženska realna gimnazija v Ljubljani (1)
Mestni župni urad (12)
Mladinska zveza J.S.Z (8)
Modra ptica (11)
Muzejsko društvo (1)
Muzejsko društvo za Slovenijo (2)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Nabavljalna zadruga državnih uslužbencev (1)
Nadškofijski ordinariat (1)
Narodna galerija (1)
Narodna tiskarna (296)
Narodno gledališče (3)
Narodno obrambna tiskovna zadruga (36)
Narodno železničarsko glasbeno društvo Sloga (1)
Nasta (11)
Nova obzorja (1)
Obzor (1)
Obzorja (3)
Opšta državna statistika Statistique générale d'etat (1)
Orliška podzveza (11)
P. Krizostom Sekovanič O.F.M. (10)
Pečar, M. (2)
Pelikan (1)
Pevska zveza (5)
Pevsko društvo Slavec (1)
Planinska zveza Slovenije (15)
Pravna fakulteta (1)
Predstojništvo uršulinskega samostana (2)
Prejkmurszka evang. sinyorija (12)
Prijatelj (1)
Prirodoslovno društvo (1)
Prosvetna zveza (3)
R. Podkrajšek (12)
Rafaelova družba (10)
Ramovš Primož (1)
Ravnateljstvo (4)
Ravnateljstvo Državne dvorazredne trgovske šole (2)
Roman Pahor (1)
s. n. (20)
Salezijanski inšpektorat (6)
samozal. (1)
samozaložba (1)
Samozaložba Državne gimnazije (1)
Savez Sokola Kraljevine Jugoslavije (48)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Slavistično društvo Slovenije (5)
Slovene National Benefit Society (13)
Slovenian Women's Union of America (11)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovenska filharmonija (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (144)
Slovenska matica (1)
Slovenska narodna podporna jednota (254)
Slovenska šolska Matica (1)
Slovenski frančiškani v ZDA (12)
Slovenski izseljenski duhovniki (55)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko glasbeno društvo Ljubljana (1)
Slovensko narodno gledališče (29)
Slovensko narodno gledališče Drama (38)
Slovensko prosvetno društvo (35)
Slovensko umetnostno zgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (16)
Societá storica del Litorale (1)
Sržavna realna gimnazija v Kranju (1)
Škofijska klasična gimnazija v Št. Vidu nad Ljubljano (2)
Škofijski ordinariat (8)
Št. Bosanska Pošta (1)
T. M. Hrovatin (1)
T. Strein (1)
Talányi Franc (1)
Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Tipografija (1)
Tiskarna sv. Cirila (1182)
Tiskovna zadruga (123)
Trgovski Učni Zavod (1)
Tujsko-prometno društvo (2)
Učiteljska tiskarna (12)
Učiteljski dom (2)
Udruženje jugoslovanskega učiteljstva (18)
Udruženje univerzitetski obrazovanih žena u Jugoslaviji (1)
Umetniški paviljon R. Jakopiča (1)
Umetniško društvo Slovenski lik (1)
Unione Editoriale Goriziana (1)
Univerza kralja Alkesandra I. v Ljubljani (3)
Univerzitetna založba (1)
Upraviteljstvo (2)
Upraviteljstvo državne mešane meščanske šole (1)
Upraviteljstvo Državne meščanske šole (2)
Uršulinski samostan (1)
V. Bešter (1)
V. Pick (1)
V. Weixl (1)
Vereinsbuchdruckerei Celeja (93)
Vodnikova družba (1)
W. Blanke (1)
Zadruga z o.z. Novi list (1)
Založba Druge državne dekliške meščanske šole sv. Cirila in Metoda (1)
Založba Državne deške meščanske šole (2)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (1)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zasebna uršulinska dekliška meščanska šola v Škofji Loki (1)
Zasebna ženska realna gimnazija uršulink z internatom v Ljubljani (1)
Zasebna ženska učiteljska šola šolskih sester v Mariboru (2)
Zavod Sv. Stanislava (18)
Zemun. jugoslavija (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstveno društvo (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (12)
Zveza društev kmetskih fantov in deklet (11)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza gostilničarskih zadrug (9)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (7)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Zvezna tiskarna (54)
Župni urad Tržič (12)
Išči med rezultati (10746)