Število rezultatov iskanja: 9845

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Acta carsologica (1)
Acta chimica slovenica (1)
Acta Histriae (2)
Acta neophilologica (2)
Amerikanski Slovenec (124)
Ameriška domovina (254)
Angeljček (143)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Arheološki vestnik (3)
Arhivi (9)
Ave Maria (Lemont, Ill.) (11)
Bogoljub (Ljubljana) (13)
Bogoslovni vestnik (5)
Borba (1930) (2)
Cerkveni glasbenik (8)
Cerkveni glasnik za Tržiško župnijo (1924) (11)
Cvetje z vertov sv. Frančiška (13)
Čas (Ljubljana) (8)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Časopis za zgodovino in narodopisje (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Delavec (25)
Delavska politika (105)
Delavska pravica (54)
Deutsche Zeitung (Celje, 1929) (102)
Dober Pajdás kalendárium (1)
Dom in svet (Ljubljana) (294)
Domači prijatelj (9)
Domoljub (Ljubljana) (53)
Domovina (Ljubljana) (52)
Druga realna gimnazija (Ljubljana) (2)
Družina (1929-1930) (22)
Državna realna gimnazija - Murska Sobota (2)
Državni upokojenec (3)
Državno učiteljišče - Maribor (4)
Düsevni liszt (10)
Dve domovini (1)
Etnolog (Ljubljana) (11)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Gasilec (1897-1941) (8)
Geodetski vestnik (1)
Geografski vestnik (1)
Gimnazija - Celje (2)
Gimnazija - Kranj (1)
Gimnazija - Maribor (2)
Gimnazija - Novo mesto (2)
Gimnazija (nemška) - Kočevje (2)
Glas naroda (New York) (306)
Glasilo KSK jednote (52)
Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Gledališki list (Opera, SNG Ljubljana) (27)
Gledališki list SNG. Drama (31)
Gospodar (Ljubljana) (27)
Gospodarstvo (1926) (16)
Gostilničar (10)
Gradbeni vestnik (1)
Gruda (13)
Hmeljar (Žalec) (18)
Ilustracija (Ljubljana) (12)
Ilustrirani Slovenec (52)
Izseljenski vestnik (2)
Izvestja mariborske klasične gimnazije (1)
Izvestje Državne realne gimnazije kraljeviča Andreja v Ptuju (2)
Jezik in slovstvo (2)
Jezikoslovni zapiski (1)
Jugoslovan (1930) (714)
Jugoslovenski obzor (1)
Jutro (Ljubljana) (378)
Klasična gimnazija - Ljubljana (2)
Kmetovalec (24)
Kmetski list (54)
Knezoškofijska privatna gimnazija v zavodu sv. Stanislava - Ljubljana (1)
Knjižnica (2)
Koledar - Goriška mohorjeva družba (1)
Koledar Cankarjeve družbe (1)
Koledar Družbe sv. Mohorja (Celovec) (1)
Koledar Goriške matice (1)
Koledar Šolske družbe sv. Cirila in Metoda (1)
Konjerejec (32)
Koroška domovina (11)
Kranjska deželna vinarska, sadjarska in poljedelska šola na Grmu (Novo mesto) (1)
Kranjski zvon (Kranj) (11)
Kres: Glasilo slovenskih fantov (12)
Križ (Ljubljana) (1)
Kronika (Ljubljana) (10)
Kronika slovenskih mest (2)
Kurent (1)
Letopis ljubljanske nadškofije (1)
Literatura (Ljubljana) (1)
Ljubljanski škofijski list (9)
Ljubljanski zvon (193)
Loški razgledi (1)
Luč: poljudno-znanstveni zbornik (1)
Mali trgovec (52)
Marburger Zeitung (347)
Mariborski koledar (1)
Mariborski večernik Jutra (295)
Marijin list (12)
Materiali in tehnologije (1)
Mati in gospodinja (25)
Mentor (Ljubljana. 1908) (17)
Mestna ženska realna gimnazija v Ljubljani (2)
Meščanska šola - Novo mesto (1)
Mladi plamen (1930) (33)
Mladika (Gorica) (13)
Modra ptica (13)
Monitor ISH (2)
Muravidék (Murska Sobota) (52)
Najszvetejsega Szrca Jezusovoga veliki kalendar (1)
Naš rod (17)
Naše delo (Ptuj) (2)
Naše slike (10)
Nova doba (Celje) (103)
Nova doba (Cleveland) (53)
Novi list (1)
Novice v slikah (6)
Novine (Murska Sobota) (52)
Obrtni vestnik (52)
Odmev iz Afrike (12)
Odmevi (Ljubljana) (3)
Odvetniška pisarna (1)
Omladina (2)
Orlič (4)
Pavliha (3)
Pedagoški zbornik Slovenske šolske Matice (1)
Pevčeva pesmarica (1)
Pevec (Ljubljana) (7)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Planinski vestnik (16)
Ponedeljek (Ljubljana) (53)
Popotnik (1880-1941) (5)
Poročilo društva Glasbene matice v Ljubljani (2)
Primerjalna književnost (1)
Primorski dnevnik (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (2)
Proletarec (Chicago) (53)
Prosveta (ZDA) (305)
Radio Ljubljana (52)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Realka - Ljubljana (2)
Realna gimnazija - Ptuj (2)
Roman (Ljubljana, 1932) (52)
Rudarska nadaljevalna šola - Trbovlje (1)
Slavistična revija (1)
Slovenec (1873) (532)
Slovenska zadruga (1898) (2)
Slovenski čebelar (14)
Slovenski gospodar (867)
Slovenski hmeljar (34)
Slovenski list (52)
Slovenski narod (295)
Slovenski pravnik (7)
Slovenski učitelj (Ljubljana) (6)
Službeni list Kraljevske banske uprave Dravske banovine (91)
Sodobnost (1963) (8)
Sokolič (Ljubljana, 1919) (8)
Sokolski glasnik (1930 - 1941) (528)
Statistički godišnjak (1)
Stern der Neger (11)
Svoboda (1929) (11)
Šolska kronika (1)
Šolsko polje (2)
Tedenske slike (Konzorcij) (52)
Tehniška srednja šola - Ljubljana (1)
Teorija in praksa (1)
The Voice of youth (Chicago, Ill.) (13)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Tretja državna realna gimnazija v Ljubljani (1)
Trgovska akademija - Maribor (2)
Trgovski list (151)
Učiteljišče - Ljubljana (3)
Učiteljišče šolskih sester - Maribor (2)
Učiteljski tovariš (467)
Univerza - Ljubljana (2)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Vakuumist (1)
Vertec (1871) (216)
Vestnik Slovenske krščansko-socijalne zveze (8)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vigred (12)
Vinarska in sadjarska šola - Maribor (2)
Vodnikova pratika (1)
Zarja (12)
Zasebna ženska realna gimnazija Uršulink - Ljubljana (1)
Zasebno žensko učiteljišče in z njim združena vadnica pri Uršulinkah - Ljubljana (2)
Zasebno žensko učiteljišče Uršulink - Škofja Loka (2)
Zbori (7)
Zbornik za umetnostno zgodovino (3)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1920) (1)
Zdravniški vestnik (11)
Zgodovinski časopis (3)
Zvonček (Ljubljana) (204)
Žar (21)
Žena in dom (11)
Ženski svet (18)
Življenje in svet (52)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (9)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (19)
Goriška Mohorjeva družba (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja (11)
Knjižnica Ivana Potrča (4)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (31)
Knjižnica Mirana Jarca (5)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (75)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (8)
Mestna knjižnica in čitalnica Idrija (1)
Mestna knjižnica Kranj (22)
Mestna knjižnica Ljubljana (567)
Misijonski red Comboni / Comboni missionare KöR (11)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (8189)
Osrednja knjižnica Celje (241)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (2)
Planinska zveza Slovenije (3)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (128)
Ruska dača d.o.o. (11)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (15)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenian Union of America (12)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Škrabčeva knjižnica (13)
Študentska založba (1)
Turistično društvo Vurberk (31)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (7)
Univerzitetna knjižnica Maribor (794)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zadruga Goriška Mohorjeva (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (5)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (6)
Založnik
(23)
A. Kosi (1)
A. Kriessmann (1)
A. Stiegler (1)
Aloma comp. (1)
Alpina (1)
Arhivsko društvo Slovenije (9)
Atelier Schőpf (1)
Atelje V. Bešter (1)
Ažbe (1)
B. Bing (1)
Bakrotisk Jugoslavanske tiskarne (6)
Banovinska vinarska in sadjarska šola v Mariboru (2)
Bogoslovna akademija (1)
C. Jekovec (16)
Cankarjeva družba (1)
Cecilijino društvo (8)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Cérkvena stamparija (1)
Columbia (2)
Columbia graphophone co. (1)
Columbia phonograph co. (2)
Delavska založba (1)
Delavsko kulturno društvo Ljudski oder (1)
Deželna zveza gostilničarskih zadrug za Kranjsko (10)
Društvo arhitektov (1)
Društvo odvetniških in notarskih uradnikov (1)
Društvo Pravnik (7)
Društvo Pripravniški dom (9)
Društvo Sokol (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Družba sv. Cirila in Metoda (1)
Družba sv. Mohorja (16)
Družba Sv. Mohorja (1)
Družba za založniške pobude (1)
Družina (4)
Drž. real. gimnazija v Novem mestu (2)
Drž. trgovska akademija v Mariboru (1)
Drž. trgovska akademije v Mariboru (1)
Državna gimnazija v Kranju (1)
Državna klasična gimnazija v Ljubljani (2)
Državna klasična gimnazija v Mariboru (2)
Državna meščanska šola Janeza Trdine v Novem mestu (1)
Državna realka z realnogimnazijskimi oddelki v Ljubljani (1)
Državna realna gimnazija kraljeviča Andreja v Ptuju (2)
Državna realna gimnazija s samoupravnimi višjimi razredi v Murski Soboti (2)
Državna realna gimnazija v Celju (2)
Državna realna gimnazija v Kočevju (2)
Državna založba Slovenije (8)
Državna ženska učiteljska šola v Mariboru (1)
Državno moško učiteljišče in državno žensko učiteljišče v Ljubljani (1)
Državno moško učiteljišče v Ljubljani (1)
Državno moško učiteljišče v Mariboru (2)
Državno žensko učiteljišče v Ljubljani (1)
Državno žensko učiteljišče v Mariboru (1)
E. Justin (1)
Edinost Publishing (124)
Edison Bell Penkala (1)
Edison Bell Radio (2)
Elektroton (16)
Eophot (1)
Etnografski muzej (10)
F. Grabjec (1)
F. Kaučič (2)
F. Kunšek (1)
F. Schilcher (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Festausschuss der Gottscheer 600-Jahrfeier (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Foto Holynski (1)
foto Lojze Šmuc (1)
foto Vengar (1)
Fr. Vesel (112)
Fran Jaklič (6)
Fran Kulovec (52)
Franc Gnjezda (21)
France Memmer (11)
Frank-Verlag (1)
Free Royal Town (1)
Gasilska zajednica za Dravsko banovino (8)
Gimnazijsko ravnateljstvo (1)
Glas naroda (306)
Glasbena matica (14)
Glasbena Matica (3)
Goga (1)
Goričar & Leskovšek (1)
Goriška matica (2)
Goriška Matica (1)
Goriška Mohorjeva družba (2)
Goriška Mohorjeva Družba (1)
H. Dolenc (1)
Heliosax (3)
His master´s voice (4)
Hmeljarsko društvo za Slovenijo (34)
Holdt (1)
I. državna realna gimnazija z realčnimi oddelki v Ljubljani (1)
I. Predan (1)
I. Tišler (2)
Institut Francais (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Istituto geografico militare (1)
Istituto idrografico della P. Marina, Genova (1)
Ivan Čar (1)
Ivan Tomšič, v Ljubljani (10)
Izseljenska zbornica (2)
J. Debevec (254)
J. Lomschek (1)
J. Muller (1)
J. Pelikan (1)
J. Pock (1)
J. Pogačnik (3)
J. Steinbrener (1)
J. Špicar (3)
J. Tittl (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (467)
Jadran (3)
Josip Pavšek (3)
Jožef Klekl (52)
Jugoslovanska delavska tiskovna družba (53)
Jugoslovanska katoliška jednota (53)
Jugoslovanska knjigarna (6)
Jugoslovanska Tiskarna (1)
Jugoslovansko učiteljsko druženje (5)
Jugoslovensko napredno akademsko društvo Jadran (2)
Jugoslovensko novinarsko udruženje, Sekcija Ljubljana (1)
K. G. G. (1)
Karl Goričar vdova (2)
Katoliška bukvarna (13)
Katoliška tiskarna (22)
Katoliška Tiskarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (294)
Katološko tiskovno društvo v Slovenski Krajini (12)
Klaverjeva družba (12)
Kmetijska družba za Slovenijo (24)
Knjigarna Mohorjeve tiskarne (1)
Kongregation der Missionare Söhne des Heiligsten Herzens Jesu (11)
Konjerejsko društvo za Mariborsko oblast (32)
Konzorcij (778)
Konzorcij "Domačega prijatelja" (9)
Konzorcij Delavca (25)
Konzorcij Ilustracije (12)
Konzorcij Jutra (53)
Konzorcij Jutra, Ljubljana (53)
Konzorcij jutro (377)
Konzorcij Kresa (12)
Konzorcij Križa (1)
Konzorcij Malega lista (52)
Konzorcij Orliča (4)
Konzorcij Slovenskega lista (52)
Konzorcij Svobode Maribor (11)
Konzorcij Trgovskega lista (151)
Konzorcij Ženski svet (18)
Kraljevska banska uprava Dravske banovine (91)
Kranjska deželna vinarska, sadjarska in poljedelska šola (1)
Kranjsko – slovenska katoliška jednota (52)
Kühár István (52)
Kunstverlag Franz Schilcher (1)
L. Kieser (1)
L. Paller (1)
LDS (1)
Leonova družba (8)
Ljudska tiskarna (532)
M. Japelj (1)
M. Jurak (1)
M. Kolar (52)
M. Kolar, Ljubljana (53)
M. Nikolić (1)
M. Šumer, Poljčane (1)
Magdič (1)
Marburger Verlags- und Druckerei Ges (347)
Mestna občina (2)
Mestna ženska realna gimnazija v Ljubljani (2)
Mestni župni urad (11)
Militärgeographisches Institut (1)
Misijonska pisarna (1)
Modra ptica (13)
Muzejsko društvo (1)
Muzejsko društvo za Slovenijo (1)
N. Štritof (1)
Nabavljalna zadruga državnih uslužbencev (1)
Nadškofijski ordinariat (1)
Naglas (1)
Narodna tiskarna (295)
Narodno gledališče (1)
Narodno železničarsko glasbeno društvo Sloga (1)
Naše delo (2)
Nova revija (1)
Obzor (1)
Obzorja (2)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Opšta državna statistika Statistique générale d'etat (1)
Orliška podzveza (12)
Parlophon (1)
Pavel Debevec (1)
Pedagoški inštitut (1)
Peko (1)
Pevska zveza (8)
Pevsko društvo Ljubljana (1)
Pevsko društvo Ljubljanski zvon (9)
Photohaus Luise (1)
Planinska zveza Slovenije (16)
Podravska tiskarna (1)
Pravna fakulteta (1)
Prejkmurszka evang. sinyorija (10)
Progres, zavod za pospeševanje mednarodnih trgovskih zvez (1)
prosveta (1)
Prosvetna zveza (8)
R. Pitschl (2)
R. Podkrajšek (11)
Radivoj Peterlin-Petruška (Ljubljana) (3)
Rafaelova družba (2)
Ravnateljstvo (2)
Rudarska nadaljevalna šola v Trbovljah (1)
S. Bogensberger (1)
s. n. (17)
S. n. (2)
S.P.D. podruž. Poljčane in Rogaška Slatina (1)
samozal. (1)
samozaložba (1)
Samozaložba Brenčič (3)
Samozaložba Državne gimnazije (1)
Savez Sokola Kraljevine Jugoslavije (528)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
SKZ (1)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovene National Benefit Society (13)
Slovenian Women's Union of America (12)
Slovenj Gradec : Kulturno društvo (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (5)
Slovenska matica (2)
Slovenska narodna podporna jednota (305)
Slovenska straža (1)
Slovenska šolska matica (1)
Slovenska šolska Matica (1)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski frančiškani v ZDA (11)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko narodno gledališče (27)
Slovensko narodno gledališče Drama (31)
Slovensko umetnostno zgodovinsko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (11)
SNG Maribor (413)
Societá storica del Litorale (2)
Staut (1)
Studio Fotografico Anello Pietro (2)
Sušak, Alga (1)
Škofijska gimnazija v zavodu sv. Stanislava v Št. Vidu nad Ljubljano (1)
Škofijski ordinariat (9)
Št. obod (1)
Štamparija D. P. Dozel (1)
Študentska založba (2)
Šumarski odsek Dravske banovine (1)
Talányi Franc (1)
Tehniška srednja šola v Ljubljani (1)
Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Tipograf. Sociale (1)
Tipografia consorziale (1)
Tiskarna Edinost (1)
Tiskarna Merkur (714)
Tiskarna sv. Cirila (879)
Tiskovna zadruga (194)
Trboveljski slavček (1)
Tschauko (1)
U. T. Z. (1)
Učiteljska Tisk. (1)
Učiteljska tiskarna (8)
Učiteljska Tiskarna (1)
Udruženje jugoslovanskega učiteljstva (17)
Univerza kralja Alkesandra I. v Ljubljani (2)
Uprava Ljubljanskega velesejma (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Uršulinski samostan (2)
Uršulinski samostan v Ljubljani (1)
Uršulinski samostan v Škofji Loki (2)
V. Bešter (1)
V. Bohinec (1)
V. Kompare (1)
Vengar (1)
Vereinsbuchdruckerei Celeja (102)
Vilman (1)
Vodnikova družba (1)
Vrhovni stan Z.B.S (33)
Zadruga z o.z. Novi list (1)
Zadružna Zveza v Celju (2)
Založba Upravni odbor S.P.D. Poljčane in Rogaška Slatina (1)
Založba ZRC (2)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zasebno žensko učiteljišče šolskih sester v Mariboru (2)
Zavod Sv. Stanislava (17)
Zdravilišče RRK Vurberg (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno društvo (1)
Znanstveno društvo za humanistične vede (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (14)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev kmetskih fantov in deklet (13)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (10)
Zvezna tiskarna (103)
Župni urad Tržič (11)
Pravice
Išči med rezultati (9845)