Število rezultatov iskanja: 8024

Časopisje in članki - naslov
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (1)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (1)
Amerikanski Slovenec (241)
Ameriška domovina (11)
Angeljček (253)
Annales. Series historia et sociologia (1)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (6)
Ave Maria (Lemont, Ill.) (12)
Bogoljub (Ljubljana) (13)
Bogoslovni vestnik (6)
Borba (Italija) (1)
Cerkveni glasbenik (8)
Cerkveni glasnik za Tržiško župnijo (1924) (10)
Cillier Zeitung (102)
Cvetje z vertov sv. Frančiška (7)
Čas (Ljubljana) (7)
Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino (1)
Časopis za zgodovino in narodopisje (4)
Delavec (23)
Delavska politika (103)
Delavska pravica (31)
Dober Pajdás kalendárium (1)
Dom in svet (Ljubljana) (280)
Domači prijatelj (10)
Domoljub (Ljubljana) (53)
Domovina (Ljubljana) (52)
Družboslovne razprave (1)
Državni upokojenec (12)
Düsevni liszt (10)
Edinost (Trst) (210)
Enakopravnost (ZDA) (1)
Enotnost (1926) (49)
Etnolog (Ljubljana) (7)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Gasilec (1897-1941) (6)
Geografski vestnik (2)
Geologija (1)
Gimnazija - Celje (2)
Glas naroda (New York) (306)
Glasilo KSK jednote (51)
Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo (1)
Gledališki list (Opera, SNG Ljubljana) (32)
Goriška straža (88)
Gospodar (Ljubljana) (26)
Gostilničar (11)
Gruda (13)
Ilustrirani Slovenec (53)
Izseljenec (2)
Jezik in slovstvo (3)
Jugoslovanski obrtnik (2)
Jutro (Ljubljana) (329)
Kmetovalec (24)
Kmetski list (52)
Knjižnica (2)
Koledar - Goriška mohorjeva družba (1)
Koledar Družbe sv. Mohorja (Celovec) (1)
Koledar Goriške matice (1)
Koledar Šolske družbe sv. Cirila in Metoda (1)
Konjerejec (5)
Kranjska deželna vinarska, sadjarska in poljedelska šola na Grmu (Novo mesto) (1)
Križ (Ljubljana) (4)
Kronika (Ljubljana) (2)
Kurent (1)
Le vie dell Istria (1)
Letopis ljubljanske nadškofije (1)
Ljubljanski škofijski list (9)
Ljubljanski zvon (152)
Loški razgledi (1)
Luč: poljudno-znanstveni zbornik (2)
Mali list (52)
Marburger Zeitung (321)
Mariborski klopotec (1)
Mariborski koledar (1)
Mariborski večernik Jutra (297)
Marijin list (12)
Mati in gospodinja (26)
Mentor (Ljubljana. 1908) (17)
Mladika (Gorica) (13)
Mladina (1924) (3)
Muravidék (Murska Sobota) (53)
Muzikološki zbornik (2)
Najszvetejsega Szrca Jezusovoga veliki kalendar (1)
Naprej (glasilo JSDS) (14)
Narodni dnevnik (Ljubljana, 1924) (58)
Naš čolnič (13)
Naš glas (1925-1928) (35)
Naš glas (Trst) (13)
Nova doba (Celje) (143)
Nova doba (Cleveland) (55)
Nova muzika (55)
Novi list (1)
Novice v slikah (8)
Novine (Murska Sobota) (53)
Obrtni vestnik (22)
Odmev iz Afrike (6)
Odvetniška pisarna (2)
Orjuna (34)
Orlič (11)
Otrok in knjiga (2)
Pedagoški zbornik Slovenske šolske Matice (1)
Pevčeva pesmarica (1)
Pevec (Ljubljana) (7)
Planinski vestnik (14)
Ponedeljek (Ljubljana) (53)
Popotnik (1880-1941) (11)
Pravica (21)
Pravnik (1)
Primorski dnevnik (1)
Proletarec (Chicago) (53)
Prosveta (ZDA) (306)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1)
Razgled (Ljubljana, 1927) (8)
Skovir (24)
Slovenec (1873) (362)
Slovenska zadruga (1898) (2)
Slovenski čebelar (13)
Slovenski gladiator (1)
Slovenski gospodar (861)
Slovenski list (2)
Slovenski narod (299)
Slovenski pravnik (5)
Slovenski učitelj (Ljubljana) (7)
Soča (Trst) (2)
Sodobnost (1963) (1)
Sokolič (Ljubljana, 1919) (11)
Sokolski glasnik (24)
Stern der Neger (11)
Svobodna mladina (4)
Šolska kronika (1)
Tedenske slike (Konzorcij) (51)
Tehniška srednja šola - Ljubljana (2)
The Voice of youth (Chicago, Ill.) (13)
Trgovski list (153)
Učiteljski tovariš (614)
Univerza - Ljubljana (3)
Vakuumist (1)
Verba hispanica (1)
Vertec (1871) (178)
Vesna (Novo mesto) (2)
Vestnik Slovenske krščansko-socijalne zveze (8)
Vigred (12)
Vinarska in sadjarska šola - Maribor (2)
Vodnikova pratika (1)
Zbori (7)
Zbornik za umetnostno zgodovino (3)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1920) (1)
Zdravniški vestnik (1)
Zgodovinski časopis (4)
Zrnje (Maribor) (3)
Zvonček (Ljubljana) (212)
Železne niti (2)
Ženski svet (17)
Življenje in svet (52)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (6)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (100)
Goriška Mohorjeva družba (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Knjižnica Domžale (1)
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja (10)
Knjižnica Ivana Potrča (7)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (3)
Knjižnica Lenart (1)
Knjižnica Mirana Jarca (2)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mariborska knjižnica (2)
Mestna knjižnica Kranj (10)
Mestna knjižnica Ljubljana (645)
Misijonski red Comboni / Comboni missionare KöR (11)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Muzejsko društvo Železniki (2)
Narodna in študijska knjižnica (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (6594)
Osrednja knjižnica Celje (247)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (14)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (2)
Planinska zveza Slovenije (1)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (130)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Ruska dača d.o.o. (11)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (10)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Škrabčeva knjižnica (7)
Turistično društvo Vurberk (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (6)
Univerzitetna knjižnica Maribor (542)
Zadruga Goriška Mohorjeva (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
ZRC SAZU (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Založnik
(4)
[s.n.] (1)
A. Berthold (5)
Adana (1)
Ameriško-jugoslovanska tiskovna družba (1)
Anton Mrkun (2)
Arhivsko društvo Slovenije (6)
Atelier Helios (1)
Bakrotisk Jugoslovanske tiskarne (8)
Cecilijino društvo (8)
Cecilijino društvo za stolno župnijo sv. Nikolaja (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Cérkvena stamparija (1)
Columbia (2)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
Delavsko pevsko društvo Cankar (1)
Deželna zveza gostilničarskih zadrug za Kranjsko (11)
Društvo odvetniških in notarskih uradnikov (2)
Društvo Pravnik (5)
Društvo Pripravniški dom (19)
Društvo slovenskih srednješolcev v Italiji (48)
Društvo slušateljev filozofske fakultete (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Družba sv. Cirila in Metoda (1)
Družba sv. Mohorja (15)
Družba za založniške pobude (1)
Družina (5)
Državna realna gimnazija v Celju (2)
Državna založba Slovenije (1)
Edinost Publishing (241)
Etnografski muzej (6)
F. Grabejc (2)
F. Grabjec (4)
Fakulteta za družbene vede (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (2)
Fot. Frank (1)
Fr. Vesel (4)
Fran Jaklič (7)
Fran Kulovec (53)
Fran Vesel (1)
Frančiškanski samostan (1)
Gasilska zajednica za Dravsko banovino (6)
Geološki zavod (1)
Glas naroda (306)
Glasbena matica (164)
Goričar & Leskovšek (1)
Goriška Matica (1)
Goriška Mohorjeva družba (1)
H. Zupan (1)
Ivan Dolinar (210)
Ivan Tomšič, v Ljubljani (10)
Iza Prijateljeva (14)
J. Blasnika Nasl. (1)
J. Debevec (11)
J. Kersni etc. (1)
J. Kersnik etc. (3)
J. Pogačnik (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (614)
Jakopičev paviljon (3)
James Cherne (1)
Josip Ošlak (23)
Josip Pavšek (12)
Jožef Klekl (53)
Jugoslovanska delavska tiskovna družba (53)
Jugoslovanska katoliška jednota (55)
Jugoslovanska kmetska zveza (1)
Jugoslovanska knjigarna (2)
Jugoslovanska matica (1)
Jugoslovanska obrtna zveza (2)
Jugoslovansko učiteljsko druženje (11)
Jugoslovenski sokolski savez (24)
Jugoslovensko novinarsko udruženje (1)
K. u. k. Militärgeographisches Institut (5)
K.M. (1)
Katoliška bukvarna (14)
Katoliško tiskovno društvo (280)
Katološko tiskovno društvo v Slovenski Krajini (12)
Klaverjeva družba (6)
Klub dobrovoljcev (2)
Kmetijska družba za Slovenijo (24)
Kongregation der Missionare Söhne des Heiligsten Herzens Jesu (11)
Konjerejsko društvo za Mariborsko oblast (5)
Konsorcij Goriške straže (88)
Konzorcij (697)
Konzorcij "Domačega prijatelja" (10)
Konzorcij jutra (329)
Konzorcij Jutra (52)
Konzorcij Jutra, Ljubljana (53)
Konzorcij Križa (5)
Konzorcij Malega lista (52)
Konzorcij Mladine (3)
Konzorcij Našega čolniča (13)
Konzorcij Orliča (11)
Konzorcij Skovirja (24)
Konzorcij Slovenskega lista (2)
Konzorcij Svobodne mladine (4)
Konzorcij Trgovskega lista (153)
Konzorcij Ženski svet (17)
Kraljek in Vežič (1)
Kranjska deželna vinarska, sadjarska in poljedelska šola (1)
Kranjsko – slovenska katoliška jednota (51)
Kühár István (53)
L. Cappelli (1)
Lavantinski kn. šk. ordinariat (1)
Leonova družba (10)
Ljudska tiskarna (362)
Ljudska univerza (1)
M. Carposio (1)
M. Kolar (52)
M. Kolar, Ljubljana (53)
Marburger Verlags- und Druckerei Ges (321)
Mariborska knjižnica (2)
Mariborska tiskarna (1)
Matija Vukovič (49)
Militärgeographisches Institut (3)
Muzejsko društvo (1)
Muzejsko društvo za Slovenijo (1)
Muzejsko društvo Železniki (2)
Muzika dravske divizijske oblasti (1)
Nabavljalna zadruga državnih uslužbencev (1)
Nadškofijski ordinariat (1)
Narodna galerija (1)
Narodna tiskarna (299)
Narodna Tiskarna (1)
Novinski biro (8)
Oblastna zaloga šolskih knjig in učil (2)
Oblastni odbor Or. Ju. Na. (34)
Obzorja (5)
Orliška podzveza (12)
Pedagoška fakulteta (2)
Pevska zveza (10)
Pevsko društvo Ljubljanski zvon (9)
Planinska zveza Slovenije (14)
Plon (1)
Pravna fakulteta (1)
Prejkmurszka evang. sinyorija (10)
Prijatelji slovenske znanosti (1)
Prosvetna zveza (8)
R. Šimic (1)
R. Šimić (1)
Ruski crveni krst (1)
S. Bing (1)
S. J. S. U. Preporod (2)
s. n. (11)
samozal. (2)
samozal. izdajatelj (1)
samozal. skladatelj (1)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovene National Benefit Society (13)
Slovene Welding Society (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
Slovenj Gradec : Kulturno društvo (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenska narodna podporna jednota (306)
Slovenska straža (1)
Slovenska šolska Matica (1)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski frančiškani v ZDA (12)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko narodno gledališče (32)
Slovensko pevsko društvo Krakovo-Trnovo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostno zgodovinsko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (1)
SNG Maribor (212)
Societá storica del Litorale (1)
Srednja vinarska in sadjarska šola ter dvoletna in enoletna vinarska in sadjarska šola v Mariboru (1)
Stab. Industriale Grafico Luciano Priora (1)
Škofijski ordinariat (9)
T. mitrović (1)
Talányi Franc (1)
Tehniška srednja šola v Ljubljani (2)
Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Tiskarna Edinost (2)
Tiskarna sv. Cirila (864)
Tiskovna zadruga (154)
Učiteljska tiskarna (11)
Umetniška matica (1)
Univerza Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani (3)
Uprava Slovenskega narodnega gledališča, konzorcij Zrnja (3)
V. Bešter (3)
Vereinsbuchdruckerei Celeja (102)
Victor (2)
Vinarska in sadjarska šola v Mariboru (1)
Vodnikova družba (1)
Wagner (1)
Zadruga z o.z. Novi list (1)
Zadružna Zveza v Celju (2)
Založba ZRC (1)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zavod Sv. Stanislava (17)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (13)
Zveza društev kmetskih fantov in deklet (13)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Zvezna tiskarna (143)
Župni urad Tržič (10)
Išči med rezultati (8024)