Število rezultatov iskanja: 8424

Časopisje in članki - naslov
2. mestna ljudska šola - Ljubljana (1)
AB. Arhitektov bilten (1)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (1)
Acta Histriae (1)
Amerikanski Slovenec (91)
Ameriška domovina (14)
Angeljček (195)
Annales. Series historia et sociologia (3)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (1)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (5)
Ars et humanitas (1)
Ave Maria (Lemont, Ill.) (12)
Bogoljub (Ljubljana) (13)
Bogoslovni vestnik (5)
Cerkveni glasbenik (8)
Cerkveni glasnik za Tržiško župnijo (1924) (12)
Cillier Zeitung (102)
Cvetje z vertov sv. Frančiška (7)
Čas (Ljubljana) (5)
Časopis za zgodovino in narodopisje (3)
Čuk na palci (53)
Delavec (26)
Delavsko-kmetski list (47)
Delo (Trst) (19)
Dialogi (2)
Dober Pajdás kalendárium (1)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (1)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1)
Dom in svet (Ljubljana) (252)
Domoljub (Ljubljana) (50)
Domoljubove podobe (9)
Domovina (Ljubljana) (52)
Düsevni liszt (12)
Dve domovini (1)
Edinost (Chicago) (120)
Edinost (Trst) (306)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Filozofski vestnik (33)
Gasilec (1897-1941) (4)
Geografski vestnik (9)
Glas naroda (New York) (306)
Glasilo KSK jednote (52)
Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Gledališki list (Opera, SNG Ljubljana) (31)
Goriška straža (101)
Gospodarski list (12)
Gostilničar (12)
Gozdarski vestnik (4)
Gruda (13)
Ilustrirani Slovenec (52)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (2)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezik in slovstvo (6)
Jugoslovanski obrtnik (8)
Jugoslovenski sokol (1924) (8)
Jutro (Ljubljana) (303)
Kmetovalec (24)
Kmetski list (55)
Knjižnica (2)
Koledar - Goriška mohorjeva družba (1)
Koledar Družbe sv. Mohorja (Celovec) (1)
Koledar Goriške matice (1)
Koledar Šolske družbe sv. Cirila in Metoda (1)
Konjerejec (32)
Koroški Slovenec (51)
Kritika (1925-1927) (16)
Križ na gori (7)
Kronika (Ljubljana) (6)
Kronika literarnega krožka PDRK v Novem mestu (1)
Kurent (1)
Literatura (Ljubljana) (1)
Ljubljanski škofijski list (10)
Ljubljanski zvon (136)
Loški razgledi (4)
Mali list (46)
Marburger Zeitung (296)
Mariborski koledar (1)
Marijin list (12)
Materiali in tehnologije (1)
Mlada misel (1)
Mladika (Gorica) (13)
Mladina (1924) (11)
Monitor ISH (2)
Mörszka krajina (51)
Muzikološki zbornik (2)
Najszvetejsega Szrca Jezusovoga veliki kalendar (1)
Naprej (glasilo JSDS) (52)
Narodni dnevnik (Ljubljana, 1924) (275)
Naš čolnič (12)
Naš dom (New York) (6)
Naš glas (1925-1928) (68)
Naša sodobnost (1)
Naša straža (130)
Notarski vestnik (1925-1927) (49)
Nova doba (Celje) (141)
Nova doba: l´era nuova (2)
Nova pravda (54)
Novi kres (3)
Novi list (1)
Novi rod (22)
Novice (1)
Novine (Murska Sobota) (52)
Obrtni vestnik (23)
Odmev iz Afrike (6)
Odvetniška pisarna (3)
Oglasnik lavantinske škofije (10)
Orjuna (54)
Orlič (12)
Otrok in knjiga (2)
Pedagoški zbornik (4)
Pevčeva pesmarica (1)
Pevec (Ljubljana) (7)
Phainomena (Ljubljana) (5)
Planinski vestnik (19)
Popotnik (1880-1941) (7)
Pravica (53)
Prednjak (7)
Primerjalna književnost (8)
Primorski dnevnik (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Program (38)
Projektna mreža Slovenije (1)
Proletarec (Chicago) (54)
Prosveta (Ljubljana, 1924) (2)
Prosveta (ZDA) (306)
Salezijanski vestnik (6)
Samouprava (Ljubljana, 1925) (9)
Satura (2)
Septima (1)
Slavistična revija (10)
Slovenec (1873) (298)
Slovenija (1915) (1)
Slovenska zadruga (1898) (1)
Slovenski čebelar (13)
Slovenski gospodar (553)
Slovenski jezik (1997) (1)
Slovenski narod (296)
Slovenski pravnik (42)
Slovenski republikanec (25)
Slovenski učitelj (Ljubljana) (10)
Socialist (Ljubljana, 1923) (127)
Socialna misel (12)
Sodobna pedagogika (1)
Sodobnost (1963) (2)
Sokolič (Ljubljana, 1919) (10)
Sokolski glasnik (17)
Stern der Neger (12)
Straža (Maribor) (14)
Stražni ognji (13)
Škrat (2)
Šolska kronika (1)
Tabor (Maribor) (295)
Tedenske slike (Konzorcij) (4)
Tehniška srednja šola - Ljubljana (2)
The Voice of youth (Chicago, Ill.) (12)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Trgovski list (152)
Učiteljski list (24)
Učiteljski tovariš (604)
Univerza - Ljubljana (3)
Verba hispanica (1)
Vertec (1871) (125)
Vesna (Novo mesto) (1)
Vestnik Slovenske krščansko-socijalne zveze (10)
Vidovdan (5)
Vigred (13)
Zbori (8)
Zbornik za umetnostno zgodovino (4)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (2)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1920) (1)
Zdravniški vestnik (4)
Zgodovina za vse (1)
Zgodovinski časopis (13)
Zvonček (Ljubljana) (176)
Žarki (2)
Železne niti (2)
Ženski svet (17)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (5)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (188)
Goriška Mohorjeva družba (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (5)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Knjižnica Domžale (1)
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja (12)
Knjižnica Ivana Potrča (3)
Knjižnica Ivana Tavčarja (2)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (3)
Knjižnica Mirana Jarca (7)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (106)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (2)
Mariborska knjižnica (2)
Mestna knjižnica Kranj (13)
Mestna knjižnica Ljubljana (502)
Misijonski red Comboni / Comboni missionare KöR (12)
Muzejsko društvo Škofja Loka (4)
Muzejsko društvo Železniki (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (6516)
Osrednja knjižnica Celje (244)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (36)
Planinska zveza Slovenije (6)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (129)
Prostovoljno gasilsko društvo Radomerje (1)
Ruska dača d.o.o. (12)
Salezijanski inšpektorat (6)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (10)
Slavistično društvo Slovenije (10)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (7)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (4)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Škrabčeva knjižnica (7)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (7)
Univerzitetna knjižnica Maribor (820)
Zadruga Goriška Mohorjeva (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (36)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (7)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (18)
Založnik
[s. n.] (2)
A. Berthold (2)
A. Landau (1)
A. Stiegler (2)
A. Turk (1)
Akademska zveza (7)
Alpina (1)
Arhivsko društvo Slovenije (5)
Ažbe (2)
Ažbé (1)
Bohumil Sirotek (51)
C. Narobé (1)
C. Pietzner (1)
Cankarjeva založba (1)
Cecilijino društvo (8)
Cecilijino društvo za stolno župnijo (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
Cérkvena stamparija (1)
Ciril Böhm (2)
Columbia Graphophone (1)
Delavsko-kmetski list (47)
Delniška tiskarna (1)
Deželna zveza gostilničarskih zadrug za Kranjsko (12)
Direktorijum Orjune (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov (1)
Društvo odvetniških in notarskih uradnikov (3)
Društvo Pravnik (42)
Društvo Pripravniški dom (16)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo slovenskih srednješolcev v Italiji (68)
Društvo učiteljev glasbe (1)
Družba Slovenija (1)
Družba sv. Cirila in Metoda (1)
Družba sv. Mohorja (15)
Družba za založniške pobude (1)
Družina (4)
Državna zaloga šolskih knjig in učil (2)
Državna založba Slovenije (3)
Ed. ris. Fides A. Zambon (1)
Edinost (122)
Edinost Publishing (91)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
F. Kunšek (1)
F. Schilcher (1)
F.A. Bailey (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (33)
Foto revija Ilustracija (1)
Foto Tonka (1)
foto Venger (1)
Fr. Vesel (116)
Fr. Vesel? (1)
Fran Jaklič (10)
Fran Kulovec (52)
Fran Pavlin (1)
France Svetek (19)
Fremdenverkehrs-Förderungs-Verein für Oberkärnten (1)
Galerija zbirka Miha Maleš (1)
Gasilska zajednica za Dravsko banovino (4)
Glas naroda (306)
Glasbena matica (9)
Goričar & Leskovšek (1)
Goriška Matica (1)
Goriška Mohorjeva družba (1)
Goriški muzej (1)
H. Eder (1)
H. Hibšer (1)
I. Predan (2)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Karantanija (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
IO Komunistične stranke Italije (19)
Ivan Dolinar (306)
Ivan Tomšič, v Ljubljani (6)
Iza Prijatevljeva (34)
J. Debevec (14)
J. Pelikan (1)
J. Špicar (2)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (604)
Jakopičev paviljon (1)
Josip Vidmar (16)
Joža Golmajer (7)
Jožef Klekl (52)
Jugoslovanska delavska tiskovna družba (54)
Jugoslovanska knjigarna (1)
Jugoslovanska matica (1)
Jugoslovanska obrtna zveza (8)
Jugoslovansko učiteljsko druženje (7)
Jugoslovenski sokolski savez (32)
Jugoslovensko novinarsko udruženje, Sekcija Ljubljana (1)
K. Kühne (4)
Katoliška bukvarna (13)
Katoliško dijaštvo (13)
Katoliško tiskovno društvo (252)
Katološko tiskovno društvo v Slovenski Krajini (12)
Klaverjeva družba (6)
Klub dobrovoljcev (2)
Kmetijska družba za Slovenijo (24)
Književno društvo Hiša poezije (1)
Kongregation der Missionare Söhne des Heiligsten Herzens Jesu (12)
Konjerejsko društvo za Mariborsko oblast (32)
Konsorcij Goriške straže (101)
Konzorcij (686)
Konzorcij jutra (303)
Konzorcij Malega lista (46)
Konzorcij Mladine (11)
Konzorcij Našega čolniča (12)
Konzorcij Orliča (12)
Konzorcij Programa (38)
Konzorcij Trgovskega lista (152)
Konzorcij Vidovdan (5)
Konzorcij Ženski svet (17)
Kranjsko – slovenska katoliška jednota (52)
Kühar Stevan (51)
Kupferdruck Monopol (1)
L. Armata (1)
LDS (1)
Leonova družba (5)
Leuschner und Lubensky, Universitäts Buchhandlung (1)
Ljubljana (1)
Ljudska tiskarna (298)
M. J. Pleše (6)
M. Japelj (1)
M. Kolar (9)
M. Kolar, Ljubljana (50)
M. Kukec (1)
Magdič (1)
Maksim Gaspari (1)
Marburger Verlags- und Druckerei Ges (296)
Mariborska knjižnica (2)
Militärgeographisches Institut (4)
Mladinska knjiga (3)
Muzejsko društvo (4)
Muzejsko društvo za Slovenijo (1)
Muzejsko društvo Železniki (2)
Muzika Dravske divizijske oblasti (2)
Nabavljalna zadruga državnih uslužbencev (1)
Naglas (1)
Narodna galerija (4)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Narodna knjigarna (1)
Narodna tiskarna (349)
Naša gruda (2)
Niko Župančič (9)
Notarska zbornica Slovenije (49)
Nova obzorja (1)
Nova revija (5)
Nova založba (1)
Občina Ljubljana-Šiška (1)
Oblastni odbor Or. Ju. Na. (54)
Obzorja (5)
Odbor za proslavo petdesetletnice II. mestne deške osnovne šole v Ljubljani (1)
Odsek amaterfotografov S. P. D. (1)
Organizacija Slovenskih republikancev (25)
Orliška podzveza (13)
P. Kure (1)
P. Minarik (1)
Papirnica Vera Remec (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Peko (1)
Pevska zveza (8)
Pevski zbor Glasbene matice (1)
Pevsko društvo Ljubljanski zvon (11)
Photohaus Luise (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Pivec (1)
Planinska zveza Slovenije (19)
Pokrajinsko načelstvo SSJ za Slovenijo (127)
Pravna fakulteta (1)
Prejkmurszka evang. sinyorija (12)
Prostovoljno gasilsko društvo (1)
Prosvetna zveza (10)
R. Görlich (2)
R. Rother (1)
R. Sciborski (1)
s. n. (7)
Salezijanski inšpektorat (6)
samozal. J. Grdina (1)
samozal. T. Pinter (1)
samozaložba (1)
Samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Slavia Press (1)
Slavistično društvo Slovenije (16)
Slovene National Benefit Society (12)
Slovene Welding Society (1)
Slovenj Gradec : Kulturno društvo (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovenska izseljenska matica (1)
Slovenska narodna podporna jednota (307)
Slovenska straža (1)
Slovenska šolska Matica (4)
Slovenska Šolska Matica (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski frančiškani v ZDA (12)
Slovenski gledališki in filmski muzej (1)
Slovenski gledališki muzej (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (8)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko narodno gledališče (31)
Slovensko pevsko društvo Krakovo-Trnovo (1)
Slovensko umetnostno zgodovinsko društvo (4)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (4)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
SNG Maribor (336)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (3)
Stengel & Co. (1)
Škofijski ordinariat (20)
Štefanija Ravnikar - Podbevškova (1)
Študentska založba (2)
Talányi Franc (1)
Tehniška srednja šola v Ljubljani (2)
Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Tiskarna sv. Cirila (553)
Tiskovna zadruga (432)
U. Mosers (1)
U. T. Z. (2)
U. T. Z. Ažbe (1)
Učiteljska tiskarna (10)
Udruženje jugoslovanskega učiteljstva (22)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
Univerza Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani (3)
Uprava Ljubljanskih velesejmov (1)
Uršič (1)
V. Bešter (8)
V. H. Brundula (1)
V. Kunc (1)
Vengar (1)
Vereinsbuchdruckerei Celeja (102)
Zadruga z o.z. Novi list (1)
Zadružna zveza (12)
Zadružna Zveza v Celju (1)
Založba ZRC (2)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zbornica za trgovino, obrt in industrijo (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno društvo za humanistične vede (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (13)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (3)
Zveza društev kmetskih fantov in deklet (13)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (9)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza jugoslovanskih učiteljskih društev (24)
Zveza slovenskih pevskih zborov (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (13)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Zvezna Tisk. (1)
Zvezna tiskarna (141)
Zvezna tiskarna in knjigarna (3)
Zvonimir Bernot (18)
Zvono (1)
Ženska sekcija Jadranske straže (1)
Župni urad Tržič (12)
Išči med rezultati (8424)