Število rezultatov iskanja: 7846

Časopisje in članki - naslov
1. mestna deška šola in obrtna pripravljalna šola - Ljubljana (1)
Acta agriculturae Slovenica (2)
Acta carsologica (1)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (1)
Acta neophilologica (1)
Ameriška domovina (75)
Angeljček (123)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropos (Ljubljana) (6)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arheološki vestnik (2)
Arhivi (2)
Ave Maria (Lemont, Ill.) (24)
Avtonomist (52)
Bogoljub (Ljubljana) (13)
Bogoslovni vestnik (5)
Cerkveni glasbenik (8)
Cillier Zeitung (103)
Cvetje z vertov sv. Frančiška (7)
Čas (Ljubljana) (6)
Časopis za zgodovino in narodopisje (2)
Čuk na palci (37)
Delavec (52)
Delavske novice (23)
Delo (Trst) (42)
Deželna vrtnarska, sadjarska in poljedelska šola - Novo mesto (1)
Dober Pajdás kalendárium (1)
Dom in svet (Ljubljana) (278)
Domoljub (Ljubljana) (53)
Domovina (Ljubljana) (52)
Düsevni liszt (12)
Edinost (Chicago) (153)
Edinost (Trst) (311)
Enakopravnost (ZDA) (100)
Etnolog (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (13)
Gasilec (1897-1941) (4)
Geografski vestnik (1)
Gimnazija (italijanska) - Koper (1)
Glas naroda (New York) (306)
Glas svobode (Ljubljana) (37)
Glasilo KSK jednote (51)
Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo (1)
Gledališki list (Opera, SNG Ljubljana) (58)
Gledališki list SNG. Drama (2)
Gmajna (1)
Goriška straža (102)
Gospodarski list (12)
Gostilničar (11)
Gozdarski vestnik (2)
Jadranka (11)
Jadranski almanah (1)
Jezik in slovstvo (1)
Jugoslovanski obrtnik (10)
Jutro (Ljubljana) (307)
Kmetovalec (25)
Kmetski list (62)
Knjižnica (2)
Koledar Družbe sv. Mohorja (Celovec) (1)
Koledar Goriške matice (1)
Koledar Šolske družbe sv. Cirila in Metoda (1)
Kres (Ljubljana) (4)
Krka (1)
Kronika (Ljubljana) (3)
Kronika slovenskih mest (1)
Kurent (1)
Ljubljanski škofijski list (8)
Ljubljanski zvon (187)
Loški razgledi (3)
Mali list (40)
Marburger Zeitung (294)
Marijin list (5)
Mentor (Ljubljana. 1908) (5)
Mladika (Gorica) (13)
Monitor ISH (2)
Monokelj (1)
Mörszka krajina (53)
Murska straža (52)
Najszvetejsega Szrca Jezusovoga veliki kalendar (1)
Naprej (glasilo JSDS) (188)
Narodni dnevnik (Ljubljana, 1924) (1)
Naš čolnič (9)
Nova doba (Celje) (145)
Nova doba: l´era nuova (9)
Nova pravda (55)
Novi list (1)
Novi rod (20)
Novine (Murska Sobota) (52)
Občinska uprava (9)
Obrtni vestnik (22)
Odmev iz Afrike (6)
Odvetniška pisarna (5)
Orjuna (61)
Orlič (9)
Pagine Istriane (4)
Pedagoški zbornik (1)
Pevčeva pesmarica (1)
Pevec (Ljubljana) (5)
Planinski vestnik (13)
Popotnik (1880-1941) (6)
Pravica (52)
Preporod (1919-1923) (13)
Primerjalna književnost (1)
Primorski dnevnik (1)
Proletarec (Chicago) (53)
Proletarska mladina (15)
Prosveta (ZDA) (306)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1)
Rdeči prapor (1923) (7)
Ročni kažipot po Goriškem in Gradiščanskem (1)
Slavistična revija (1)
Slovenec (1873) (296)
Slovenka (Gorica) (9)
Slovenska zadruga (1898) (1)
Slovenski čebelar (13)
Slovenski gospodar (488)
Slovenski narod (296)
Slovenski pravnik (6)
Slovenski učitelj (Ljubljana) (6)
Socialist (Ljubljana, 1923) (127)
Socialna misel (11)
Socialno delo (1)
Sodobnost (1963) (1)
Sokolič (Ljubljana, 1919) (9)
Sokolski glasnik (7)
Stati inu obstati (1)
Stern der Neger (5)
Straža (Maribor) (149)
Šolska kronika (1)
Tabor (Maribor) (294)
Tehniška srednja šola - Ljubljana (1)
Teorija in praksa (1)
The Voice of youth (Chicago, Ill.) (12)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Trgovska akademija - Maribor (1)
Trgovski list (153)
Trije labodje (2)
Učiteljski list (32)
Učiteljski tovariš (739)
Univerza - Ljubljana (4)
Vertec (1871) (103)
Vesna (Novo mesto) (1)
Vestnik Slovenske krščansko-socijalne zveze (9)
Vidovdan (11)
Vigred (3)
Zarja (1922, Ljubljana) (27)
Zarja (1923, Novo mesto) (2)
Zbornik za umetnostno zgodovino (3)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (1)
Zdravniški vestnik (2)
Zenit (Zagreb) (4)
Zgodovinski časopis (8)
Zvonček (Ljubljana) (176)
Železničar : glasilo slovenskih železniških nastavljencev (21)
Ženski svet (13)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Društvo Slovencev Triglav (Banja Luka) (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (154)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Kmetijska založba Slovenj Gradec (1)
Knjižnica Domžale (2)
Knjižnica Ivana Potrča (3)
Knjižnica Ivana Tavčarja (2)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (3)
Knjižnica Lenart (1)
Knjižnica Mirana Jarca (4)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (13)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mestna knjižnica in čitalnica Idrija (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (403)
Misijonski red Comboni / Comboni missionare KöR (5)
Muzejsko društvo Škofja Loka (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica (6427)
Osrednja knjižnica Celje (250)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (42)
Planinska zveza Slovenije (1)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (124)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Ruska dača d.o.o. (5)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (3)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenski etnografski muzej (13)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Škrabčeva knjižnica (7)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (6)
Univerzitetna knjižnica Maribor (661)
Zadruga Goriška Mohorjeva (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
ZRC SAZU (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (9)
Založnik
(3)
A. Atzwanger (1)
A. Sussitz (1)
A. Turk (1)
Albin Prepeluh (52)
Amalie Churfürst, Pragerhof (1)
Ameriško-jugoslovanska tiskovna družba (100)
Anton Turk (1)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Atelier Heine (1)
Avgust Černigoj (3)
Ažbe (3)
Biotehniška fakulteta (2)
Blasnikova Tisk. (1)
Cecilijino društvo (9)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Cérkvena stamparija (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
D. Rovšek (1)
Deželna zveza gostilničarskih zadrug za Kranjsko (11)
Društvo odvetniških in notarskih uradnikov (5)
Društvo Pravnik (6)
Društvo Pripravniški dom (6)
Društvo psihologov Slovenije (6)
Društvo slov. profesorjev (1)
Društvo Slovencev Triglav (1)
Družba sv. Cirila in Metoda (1)
Družba sv. Mohorja (19)
Družba za založniške pobude (1)
Družina (4)
Drž. dvorazredna trg. šola v Mariboru (1)
Drž. Štamparija (1)
Državna kmetijska šola na Grmu v Novem mestu (1)
Državna založba Slovenije (1)
Edinost (153)
Etnografski muzej (1)
F. Grabljec (1)
F. S. Krischke (2)
F. Zupanc (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Foto Slovenija (1)
Fr. Vesel (18)
Fran Jaklič (6)
Fran Vesel (2)
France Svetek (52)
Franjo Koren (3)
G. Dolenc (1)
Gasilska zajednica za Dravsko banovino (4)
Glas naroda (306)
Glasbena matica (7)
Gorica (9)
Goričar & Leskovšek (1)
Goriška Matica (1)
Goriška tiskarna (1)
I. mestna deška osnovna šola (1)
Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Karantanija (1)
IO Komunistične stranke Italije (40)
Ivan Dolinar (311)
Ivan Tomšič, v Ljubljani (6)
J. Bogataj (1)
J. Debevec (75)
J. Löwy (1)
J. Pelikan (1)
J. Špicar (2)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (739)
Josip Kopač (21)
Jožef Klekl (52)
Jug (3)
Jugoslovanska delavska tiskovna družba (53)
Jugoslovanska knjigarna (5)
Jugoslovanska obrtna zveza (10)
Jugoslovansko učiteljsko druženje (6)
Jugoslovenski sokolski savez (7)
K. Kodermac (2)
Karl Sima (1)
Katoliška bukvarna (13)
Katoliško tiskovno društvo (278)
Katološko tiskovno društvo v Slovenski Krajini (5)
Klaverjeva družba (6)
Kleinmayr & Bamberg (1)
Klub dobrovoljcev (1)
Kmetijska družba za Slovenijo (25)
Kmetijska založba (1)
Kongregation der Missionare Söhne des Heiligsten Herzens Jesu (5)
Konsorcij Goriške straže (102)
Konzorcij (562)
Konzorcij jutra (307)
Konzorcij Malega lista (40)
Konzorcij Našega čolniča (9)
Konzorcij Orliča (9)
Konzorcij Slovenke (9)
Konzorcij Trgovskega lista (153)
Konzorcij Vidovdan (11)
Konzorcij Ženski svet (13)
Kr. zaloga šolskih knjig in učil (1)
Kranjsko – slovenska katoliška jednota (51)
Kühar Stevan (53)
Kulturno društvo (1)
L. Micić (4)
L.J. Kieser (1)
La editoriale libraria (1)
La Editoriale Libraria (1)
Leon (1)
Leonova družba (6)
Ljudska tiskarna (296)
M. Grgantov (1)
M. Kolar, Ljubljana (53)
Marburger Verlags- und Druckerei Ges (294)
Mariborska Tiskarna D. D. (1)
Marica Stepančičeva (11)
Mestna občina (1)
Muzejsko društvo (3)
Muzejsko društvo za Slovenijo (1)
Muzika Dravske divizijske oblasti (3)
Narodna galerija (2)
Narodna knjigarna (1)
Narodna tiskarna (334)
Naša založba (1)
Nova obzorja (1)
Oblastni odbor Or. Ju. Na. (61)
Obzorja (2)
Orliška podzveza (3)
Ortopedska klinika, UKC (2)
P. Minarik (1)
Pevska zveza (6)
Pevsko društvo Ljubljanski zvon (1)
Planinska zveza Slovenije (13)
Pokrajinsko načelstvo SSJ za Slovenijo (127)
Prejkmurszka evang. sinyorija (12)
Prosvetna zveza (9)
Prosvetno društvo (2)
R. Ginnasio-Liceo Carlo Combi in Capodistria (1)
R. Promberger (1)
Rudolf Vaupotič (15)
s. n. (8)
samozal. V. Vaupotič (1)
samozaložba (4)
Samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slov. Straža (1)
Slovene National Benefit Society (12)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (4)
Slovenska narodna podporna jednota (306)
Slovenska Straža (1)
Slovenska šolska matica (1)
Slovenska šolska Matica (1)
Slovenski etnografski muzej (13)
Slovenski frančiškani v ZDA (24)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko filozofsko društvo (6)
Slovensko glasbeno društvo Ljubljana (2)
Slovensko narodno gledališče (60)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko umetnostno zgodovinsko društvo (3)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (2)
SNG Maribor (215)
Societá storica del Litorale (1)
Sokolska župa (2)
Splošna delavska izobraževalna zveza Svoboda za Slovenijo (4)
Srednješolska organizacija Jugoslovanske dijaške zveze (13)
Škofijski ordinariat (8)
Študentska založba (2)
Talányi Franc (1)
Tehniška srednja šola Ljubljana (1)
Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Tip. Cobol e Priora (4)
Tip. Metastasio. Assisi (1)
Tisk Lavoratore (2)
Tiskarna sv. Cirila (488)
Tiskovna zadruga (481)
Učit. Tisk. (1)
Učiteljska tiskarna (12)
Udruženje jugoslovanskega učiteljstva (12)
Udruženje jugoslovenskega učiteljstva, Poverjeništvo Ljubljana (1)
Umetiško založništvo AŽBE (1)
Umetniško založništvo AŽBE (1)
Univerza kralja Alkesandra I. v Ljubljani (1)
Univerza Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani (3)
V. Bešter (2)
V. Lobenwein (1)
V. Mujbegović (1)
V. Vlašič (1)
V. Weixl (1)
Vereinsbuchdruckerei Celeja (103)
Zadruga z o.z. Novi list (1)
Zadružna zveza (12)
Zadružna Zveza v Celju (1)
Založba ZRC (1)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zavod Sv. Stanislava (5)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstveno društvo za humanistične vede (8)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (13)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza godbenikov za Slovenijo (2)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza jugoslovanskih učiteljskih društev (32)
Zveza slovanskih učiteljskih društev (9)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (8)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (3)
Zvezna Tisk. (2)
Zvezna tiskarna (145)
Zvonimir Bernot (185)
Županska zveza za Slovenijo (9)
Išči med rezultati (7846)