Število rezultatov iskanja: 9093

Časopisje in članki - naslov
2. državna gimnazija - Ljubljana (2)
3. državna realna gimnazija - Ljubljana (2)
Acta historiae artis Slovenica (2)
Acta neophilologica (1)
Amerikanski Slovenec (51)
Amtsblatt zur Laibacher Zeitung (294)
Angeljček (147)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Anthropos (Ljubljana) (1)
Arhivi (1)
Ave Maria (Lemont, Ill.) (6)
Belokranjec (2)
Bogoljub (Ljubljana) (13)
Carniola (1910-1919) (5)
Cerkveni glasbenik (13)
Civica scuola reale autonoma - Trst (2)
Civica scuola reale di San Giacomo - Trst (2)
Clevelandska Amerika (105)
Čas (Ljubljana) (7)
Časopis za zgodovino in narodopisje (2)
Dan (1912) (989)
Dekliška ljudska šola - Kranj (2)
Dekliški licej - Ljubljana (2)
Der Eisenbahner (1893) (36)
Deška ljudska šola - Novo mesto (1)
Deutsche Wacht (105)
Deutscher Bote für Steiermark und Kärnten (1)
Deželna vrtnarska, sadjarska in poljedelska šola - Novo mesto (2)
Deželni zakonik in vladni list za kranjsko kronovino (36)
Dolenjske novice (24)
Dom in svet (Ljubljana) (473)
Domači prijatelj (Praga) (12)
Domoljub (Ljubljana) (51)
Društvenik (Ljubljana) (12)
Državna meščanska šola - Celje (1)
Državni zakonik za kraljevine in dežele v državnem zboru zastopane (102)
Duhovni pastir (13)
Dve domovini (2)
Edinost (Trst) (363)
El Pevere (1)
Gasilec (1897-1941) (4)
Geografski vestnik (1)
Gimnazija - Celje (2)
Gimnazija - Gorica (2)
Gimnazija - Kranj (1)
Gimnazija - Novo mesto (2)
Gimnazija (italijanska) - Koper (2)
Gimnazija (nemška) - Kočevje (2)
Gimnazija (nemška) - Trst (1)
Ginnasio comunale superiore - Trst (2)
Glas naroda (New York) (306)
Glas svobode (Pueblo (Col.)) (46)
Glasilo Slovenske narodne podporne jednote (48)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Gorenjec (1900-1941) (52)
Gorica (105)
Gospodarski glasnik za Štajersko (20)
Gottscheer Bote (24)
Ilustrovan narodni koledar (1)
Jahresbericht des Kaiser Franz Josef-Landesgymnasiums in Pettau (1)
Jutro (1910) (107)
Klasična gimnazija - Ljubljana (2)
Kmetovalec (25)
Knezoškofijska privatna gimnazija v zavodu sv. Stanislava - Ljubljana (2)
Knjižnica (1)
Koledar Družbe sv. Mohorja (Celovec) (1)
Koledar Šolske družbe sv. Cirila in Metoda (1)
Kronika (Ljubljana) (5)
Kronika slovenskih mest (1)
Laibacher Zeitung (300)
Letopis ljubljanske nadškofije (1)
Letopis Matice Slovenske (2)
Ljubljanski škofijski list (12)
Ljubljanski zvon (219)
Ljudska šola - Postojna (1)
Ljudska šola - Tržič (2)
Loški razgledi (7)
Marburger Zeitung (156)
Maschinengewerbliche Fachschule - Celovec (1)
Mentor (Ljubljana. 1908) (26)
Najszvetejsega Szrca Jezusovoga veliki kalendar (1)
Napredna misel (6)
Narodni list (Celje) (52)
Naš kmečki dom (12)
Naša gospodinja (12)
Naša moč (1905) (52)
Naši zapiski (11)
Nevtepeno poprijéta Devica Marija (12)
Novi akordi (322)
Novi čas (Gorica) (43)
Novi list (1)
Občinska uprava (1905) (21)
Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani (21)
Odmev iz Afrike (12)
Omladina (1904) (7)
Organizacija znanja (1)
Pagine Istriane (7)
Pedagoški letopis (1)
Pettauer Anzeiger (52)
Planinski vestnik (15)
Pomorska trgovska akademija - Trst (1)
Popotnik (1880-1941) (13)
Preporod (1912) (12)
Primorski dnevnik (1)
Primorski gospodar (25)
Primorski list (Gorica) (49)
Proletarec (Chicago) (53)
Realka - Gorica (2)
Realka - Idrija (2)
Realka - Ljubljana (2)
Realka - Maribor (1)
Realka (nemška) - Trst (2)
Realna gimnazija - Ptuj (1)
Rudar (1910) (36)
Slovan (Ljubljana. 1902) (14)
Slovenec (1873) (303)
Slovenska dvorazredna trgovska šola - Trst (2)
Slovenska gospodinja (12)
Slovenska trgovska šola - Ljubljana (1)
Slovenska zadruga (1898) (10)
Slovenska žena (1)
Slovenske ljudske šole Družbe sv. Cirila in Metoda - Trst (2)
Slovenski čebelar (11)
Slovenski dom (1909-1914) (54)
Slovenski gospodar (316)
Slovenski narod (297)
Slovenski pravnik (55)
Slovenski Sokol (7)
Slovenski učitelj (Ljubljana) (12)
Soča (152)
Sodobnost (1963) (1)
Status personalis et localis Archi-dioeceseos Goritiensis (2)
Stavbinski delavec (2)
Stern der Neger (12)
Straža (Maribor) (151)
Svobodna misel (4)
Šolska kronika (3)
Štajerc (606)
Štajerčevi kmetski koledar za leto (1)
Tehtnica (Orehek) (1)
Učiteljski tovariš (744)
Uradni list c. kr. okrajnega glavarstva v Ptuju (47)
Veda (7)
Vertec (1871) (107)
Vestnik celjske sokolske župe (1)
Voditelj v bogoslovnih vedah (1)
Zarja (1911) (310)
Zbornik (Slovenska matica) (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zdravniški vestnik (1)
Zgodovinski časopis (2)
Zora (Ljubljana) (19)
Zvonček (Ljubljana) (225)
Železničar : glasilo slovenskih železniških nastavljencev (24)
Založnik
(1)
A. Beer (1)
A. Berthold (4)
A. Gabršček (7)
A. Hartleben (1)
A. Hartleben's Verlag (1)
A. Kosi (1)
Archidioecesis (2)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Atelier Weiss (1)
Avgust Černigoj (2)
B. Egger (1)
Beer & Mayer (1)
C. kr. II. državna gimnazija (2)
C. kr. realka (2)
C.k. kmetijska družba za Štajersko (20)
C.kr. ptujsko okrajno glavarstvo (47)
Caspar & Poltnig (1)
Cecilijino društvo (13)
Celjska sokolska župa (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Cérkvena stamparija (1)
Civica scuola reale superiore all' acquedotto in Trieste (2)
Civica scuola reale superiore di San Giacomo Trieste (2)
D. Rovšek (3)
Deutscher Männergesangverein Vorwärts (3)
Deželni odbor kranjski (21)
Dompfarrzäzilienverein (2)
Dragotin Hribar (22)
Društvo Pravnik (55)
Društvo Pripravniški dom (12)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Družba sv. Cirila in Metoda (2)
Družba sv. Mohorja (4)
Družba za založniške pobude (1)
Državna založba Slovenije (1)
Dvorazredna zasebna Slovenska trgovska šola v Trstu (1)
E. Beaufort (1)
Edinost Publishing (51)
Edward Kalish (105)
F. Erben (1)
F. Mauer (1)
F. S. Mencingerjeva (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Fr. Osebek (1)
Fr. Vesel (1)
Fran Bartl (310)
Fran Jaklič (12)
Fran Vesel (2)
Frančišek Pavletič (19)
Friedens-Warte (1)
G. Schneider (1)
Gasilska zajednica za Dravsko banovino (4)
Ginnasio superiore comunale di Trieste (1)
Ginnasio superiore comunale Francesco Petrarca Trieste (1)
Glas naroda (306)
Glasbena matica (5)
Goriška tiskarna A. Gabršček (2)
'Goriška tiskarna' A. Gabršček (1)
'Goriška Tiskarna' A. Gabršček (1)
Goriško kmetijsko društvo (25)
Gostilničarski vestnik (1)
Gutenberghaus (1)
H. Slovák (1)
H. Wanderer (1)
Helios (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I. R. accademia di commercio e nautica (1)
I. R. ginnasio superiore di Capodistria (2)
I. Slavec (49)
I. Standl (2)
Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Ig. v. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Ignacij Sitar (36)
Ignaz Alois Edler v. Kleinmayr (594)
im Selbstverlage (1)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Ivan Dolinar (363)
Ivan Jelačin (12)
Ivan Tomšič, v Ljubljani (11)
J. Graber (1)
J. Kersnik etc. (1)
J. Krajec (24)
J. Krajec nasl. (1)
J. Ptaček (1)
J. Saller (1)
J. Vrečko (1)
J. Winkler (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (744)
Josef Eppich (24)
Josip Kopač (24)
Jugoslovanska delavska tiskovna družba (53)
Jugoslovansko učiteljsko druženje (13)
K. k. I. Staatsgymnasiums (2)
K. k. Kaiser-Franz-Joseph-Gymnasiums in Krainburg (1)
K. k. Staatsgewerbeschule in Klagenfurt (1)
K. k. Staatsgymnasium in Cilli (1)
K. k. Staats-gymnasium in Cilli (1)
K. k. Staatsgymnasium in Rudolfswert (2)
K. k. Staatsgymnasium mit deutscher Unterrichtssprache (2)
K. k. Staats-Gymnasiums (1)
K. k. Staatsgymnasiums in Görz (2)
K. k. Staatsgymnasiums in Gottschee (2)
K. k. Staats-Oberrealschule (4)
K. k. Staats-Oberrealschule in Görz (2)
K. k. Staatsrealschule (1)
K. u. k. militärgeographisches Institut (1)
K. u. k. militär-geographisches Institut (1)
K. u. k. Militärgeographisches Institut (2)
Kaiser Franz Josef - Landesgymnasium (1)
Kaiserlich-königlich Schulbücher-Verlag (1)
Kaiserlich-königlicher Schulbücher-Verlag (2)
Karl Linhart (606)
Kasino (1)
Katoliška bukvarna (34)
Katoliška Bukvarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (516)
Klaverjeva družba (12)
Klekl Jožef (12)
Kmetijska družba za Slovenijo (25)
Knezoškofijska privatna gimnazija v zavodu sv. Stanislava v Št. Vidu nad Ljubljano (2)
Kolinska tovarna (12)
Kongregation der Missionare Söhne des Heiligsten Herzens Jesu (12)
Konsorcij (7)
Konsorcij Cirilmetodarjev (1)
Konzorcij (167)
Konzorcij Belokranjec (2)
Konzorcij Gorenjca (52)
Konzorcij Preporoda (12)
Kranjska kmetijska šola na Grmu (2)
Kuratorij Slovenske trgovske šole v Ljubljani (1)
L. Schwentner (296)
L. Tschauko Sattmann (1)
Laibacher Deutscher Turnverein (3)
Landesdruckerei (1)
Leon (3)
Leonova družba (7)
Leopold Kralik (1)
Librariae catholicae (1)
Ljubljana (2)
Ljudska in k tej pripadajoča obrtno-nadaljevalna šola v Tržiču (1)
Ljudska tiskarna (303)
M. Bauer (1)
M. Kolar (24)
M. Kolar, Ljubljana (51)
M. Štupar (1)
Marburger Verlags- und Druckerei Ges (156)
Mariborski sokol (1)
Mariborski Sokol (1)
Marica Šega (1)
Marie Nowak (1)
Martin Konda (46)
Matica Slovenska (3)
Mestna občina (1)
Mestni dekliški licej (2)
Mihael Moškerc (52)
Mihajlo Rostohar (6)
Milan Plut (107)
Militärgeographisches Institut (2)
Mulley & Kamenšek (1)
Muzejsko društvo (7)
Muzejsko društvo za Kranjsko (5)
Nadškofijski ordinariat (1)
Narodna kavarna (1)
Narodna knjigarna (1)
Narodna tiskarna (298)
Narodna založba (53)
Natisnila učiteljska Tiskarna (1)
Natisnila Učiteljska tiskarna (1)
Obzorja (2)
Petrazredna dekliška ljudska šola v Kranju (2)
Petrazredna ljudska šola v Postojni (1)
Planinska zveza Slovenije (15)
Profesorji bogoslovnega učilišča (1)
Prostovoljno gasilsko društvo (1)
R. Jenik (1)
R. Sciborski (1)
Rasto Pustoslemšek (54)
Rosa Pitschl (1)
s n. (1)
s. n. (139)
S. Šantl (1)
samozal. (1)
samozal. I. Kiferle (1)
samozaložba (2)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Slov. Straža (3)
Slovenska filharmonija (1)
Slovenska krščansko socialna zveza za Koroško (1)
Slovenska Matica (3)
Slovenska narodna podporna jednota (48)
Slovenska socialna Matica (11)
Slovenska šolska Matica (1)
Slovenska trgovska šola v Trstu (1)
Slovenske ljudske šole Družbe sv. Cirila in Metoda v Trstu (1)
Slovenski frančiškani v ZDA (6)
Slovenski ilustrovani tednik (1)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko delavsko pevsko društvo Slavec (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko pevsko društvo Ljubljanski zvon (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Societá storica del Litorale (2)
Spalke & Kluge (2)
Steiermärkischen landes-bürgerschule in Cilli (1)
Steyrermühl (2)
Svet slovenske narodne manjšine Primorsko-goranske županije (1)
Škofijski ordinariat (12)
Štajerčevo tiskovno društvo (1)
Štirirazredna deška ljudska šola v Rudolfovem (1)
Študentska založba (2)
Telovadno društvo Sokol I. (1)
Tip. Carlo Priora (1)
Tip. Cobol e Priora (7)
Tip. moderna M. Susmel & co. (2)
Tipografia sociale (1)
Tiskarna sv. Cirila (317)
Tiskovna zadruga (219)
Tiskovno društvo (1)
Učiteljske tiskarne (989)
Umetniški paviljon R. Jakopiča (1)
Umetniško založništvo Ažbe (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
V Ljubljani (1)
V. J. Kubelka (1)
V. Kunc (1)
V.Weixl (1)
Vereinsbuchdruckerei Celeja (105)
Viktor Dolenc (152)
Viktor Murnik (7)
Volksschule und der mit derselben in Verbindung stehenden gewerblichen Fortbildungsschule in Neumarktl (1)
Vydrova tovarna žitne kave (12)
W. Blanke (21)
W.Blanke (32)
Zadruga z o.z. Novi list (1)
Založba Zarje (1)
Založil Prireditelj. (1)
Založila Katol. Bukvarna (1)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zaveza avstr. jugoslov. učiteljskih društev (1)
Zavod Sv. Stanislava (26)
Zentalorgan des Österreichischen Eisenbahn - Personals (36)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (11)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (5)
Zvezna tiskarna (14)
Zvezna tiskarna v Celju (10)
Išči med rezultati (9093)