Število rezultatov iskanja: 168

Časopisje in članki - naslov
1. mestna deška šola in obrtna pripravljalna šola - Ljubljana (1)
2. državna gimnazija - Ljubljana (1)
2. mestna ljudska šola - Ljubljana (1)
3. državna realna gimnazija - Ljubljana (1)
3. mestna deška ljudska šola - Ljubljana (1)
Civica scuola reale autonoma - Trst (2)
Dekliška ljudska šola - Kranj (1)
Dekliška šola pri uršulinkah - Ljubljana (1)
Dekliški licej - Ljubljana (1)
Deška ljudska šola - Novo mesto (1)
Deška ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola - Kranj (1)
Deželna vrtnarska, sadjarska in poljedelska šola - Novo mesto (1)
Dom in svet (Ljubljana) (14)
Gimnazija - Celje (1)
Gimnazija - Celovec (1)
Gimnazija - Kranj (1)
Gimnazija - Novo mesto (1)
Gimnazija (italijanska) - Koper (1)
Gimnazija (nemška) - Kočevje (1)
Gimnazija (nemška) - Trst (1)
Ginnasio comunale superiore - Trst (1)
Jahres-Bericht der philharmonischen Gesellscahft in Laibach (1)
Klasična gimnazija - Ljubljana (1)
Knezoškofijska privatna gimnazija v zavodu sv. Stanislava - Ljubljana (1)
Ljubljanski zvon (19)
Ljudska šola - Postojna (1)
Ljudska šola - Tržič (2)
Maschinengewerbliche Fachschule - Celovec (1)
Mentor (Ljubljana. 1908) (13)
Mestna nemška dekliška ljudska šola - Ljubljana (1)
Nemška deška ljudska šola - Ljubljana (1)
Novi akordi (8)
Poročilo društva Glasbene matice v Ljubljani (1)
Realka - Gorica (1)
Realka - Idrija (1)
Realka - Ljubljana (1)
Slovenska mestna dekliška šola - Ljubljana (1)
Slovenske ljudske šole Družbe sv. Cirila in Metoda - Trst (1)
Slovenski dom (1909-1914) (55)
Štajerc (5)
Učiteljski tovariš (2)
Zora (Ljubljana) (11)
Založnik
Achtklassige atädtische deutsche Mädchenvolksschule in Laibach (1)
C. kr. II. državna gimnazija (1)
C. kr. realka (1)
Civica scuola reale superiore di Trieste (2)
Društvo Pravnik (1)
Družba Sv. Cirila in Metoda (1)
Frančišek Pavletič (11)
Ginnasio comunale superiore di Trieste (1)
Glasbena Matica (1)
I. mestna petrazredna deška ljudska šola, strokovna nadaljevalna šola za mehansko - tehniške obrti in trgovska gremialna nadaljevalna šola (1)
I. R. ginnasio superiore di Capodistria (1)
II. mestna osemrazredna deška ljudska šola in strokovna nadaljevalna šola za stavbne obrti v Ljubljani (1)
III. mestna deška ljudska šola na Erjavčevi cesti v Ljubljani (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (2)
Jakopičev paviljon (1)
K. k. I. Staatsgymnasiums (1)
K. k. Kaiser-Franz-Joseph-Gymnasiums in Krainburg (1)
K. k. maschinengewerbliche Fachschule in Klagenfurt (1)
K. k. Obergymnasium in Rudolfswert (1)
K. k. Staats-gymnasium in Cilli (1)
K. k. Staats-Gymnasium in Triest (1)
K. k. Staatsgymnasium mit deutscher Unterrichtssprache (1)
K. k. Staatsgymnasiums Gottschee (1)
K. k. Staats-Oberrealschule (1)
K. k. Staats-Oberrealschule in Görz (1)
Karl Linhart (5)
Katoliško tiskovno društvo (14)
Knezoškofijska privatna gimnazija v zavodu sv. Stanislava v Št. Vidu nad Ljubljano (1)
Kranjska kmetijska šola na Grmu (1)
L. Schwentner (8)
Mestna slovenska 8 razredna dekliška ljudska šola pri Sv. Jakobu v Ljubljani (1)
Mestni dekliški licej (1)
Natisnila učiteljska Tiskarna (1)
Petrazredna dekliška ljudska šola v Kranju (1)
Petrzaredna ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola v Postojni (1)
Rasto Pustoslemšek (55)
Staats-Obergymnasium zu Klagenfurt (1)
Städtischen deutschen Knaben - Volksschule (1)
Štirirazredna deška in štiriraztredna dekliška ljudska šola in obrtna nadaljevalna šola v Tržiču (1)
Štirirazredna deška ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola v Kranju (1)
Štirirazredna deška ljudska šola v Rudolfovem (1)
Tiskovna zadruga (19)
Uršulinska dekliška šola v Ljubljani (1)
vardar (1)
Verlag der philharmonischen Gesellschaft (1)
Vierklassigen Knaben- u. vierklassigen Mädchenvolksschule und der gewerblichen Fortbildungsschule in Neumarktl (1)
Zavod Sv. Stanislava (13)
Dostop
Išči med rezultati (168)