Število rezultatov iskanja: 334

Založnik
Andrej Komel (1)
apresso Gasparo Weis (1)
Arhivsko društvo Slovenije (9)
B. Majer (1)
Beletrina (2)
bey Aloys Tusch (1)
bey Wilhelm Heinrich Korn (1)
C. k. založba šolskih knjig (1)
C. kr. bukvarnice za šole (1)
C. kr. zaloga šolskih knjig (1)
C. Kr. Založba Šolskih Bukev (1)
C. Kr. Založba Šolskih Knjig (1)
Cecilijino društvo (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (6)
Ces. kralj. bukvarnica za šolo (1)
Ces. kralj. založba šolskih bukev (1)
Ces.kralj. založba šolskih bukev (1)
Cesarska kraljeva zaloga školskih knjig (1)
Cesarska kraljeva zaloga šolskih knjig (2)
Cesarska kraljeva zalogi šolskih knjig (1)
Cesarska kraljevska zalóga šolskih knjig (1)
cv salogi zes. kralj. bukvarnize sa sholske bukve (1)
dalla Stamperia di Antonio Maldini ... (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (4)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Družba Jezusova (4)
Družba sv. Mohorja (2)
Družina (1)
E. Liegel (2)
E. Liegl (1)
Etnografski muzej (3)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Fran Levstik (1)
gedruckt bei Josef Blasnik (1)
gedruckt bei Joseph Blasnik (1)
gedruckt bey Joseph Blasnik (2)
gedruckt bey Leopold Eger (1)
gedruckt bey Schütz (1)
gedruckt und verlegt bei Anton Gelb (1)
gedruckt und verlegt bey Johann Andreas Kienreich (1)
gedruckt und verlegt von Ferdinand Edlen von Kleinmayr (1)
gedruckt und zu haben bei Ferd. Edlen v. Kleinmayr (1)
Hermagoras (1)
I. A. Kleinmayr (1)
I. Papš (1)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (3)
I. v. Kleinmayr & F. Bamberg (3)
im Verlag bey Joseph Miller (1)
im Verlage der k. k. Volksschulbücher-Verschleissung des Laibacher Gubernial-Gebiethes ... (1)
im Verlage der k. k. Volksschulbücher-Verschleissung des Laibacher-Gubernial-Gebietes im Lyceal-Gebäude (1)
Institute for Slovene Emigration Research (9)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (9)
J. Blasnik (2)
J. Giontini (1)
J. Leon (2)
Jakopičev paviljon (3)
Johann Lorenz Greiner (2)
K. Graeser (1)
K. K. Schulbücher Verlag (1)
K. k. Schulbücher-Verlage (2)
Kleinmayr & Bamberg (1)
Knezoškofijstvo (1)
Lajkamovi nasledniki (1)
M. Majar (1)
M. Makarovič (1)
Matica slovenska (2)
Mechitharisten-Conreg.-Buchdruckerei (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
na prodaj per Jurju Lihtu ... (2)
na prodaj v' sholah (1)
na pródaj vę kralj. bukvárnęcę za šóle per St. Anna (1)
Narodna galerija (4)
natis in zaloga Jožefa Blaznika (1)
natisnena per Leopold Egerju (1)
natisnil Joshef Blasnik cna prodaj per A. H. Honu (1)
natisnil Jur Ueberreuter (1)
natisnil Leopold Eger (1)
natisnila narodna tiskarnica dr. Ljudevita Gaja (1)
natísnjen ino se najde per Joannesu Leonu stamparju (1)
natisnjena ino se najde per Aloisiju Tushu (1)
New York : Frank Krže (1)
Obzorja (1)
Padiglione Jakopič (1)
Paternolli (1)
Paternolli'schen Buchhandlung und Buchdruckerey (1)
Pedagoški inštitut (1)
per Adam Heinrich Hohn (1)
per Janesi Kleménzi, bukvoplatarji (1)
per Janesu Retzerju natiskavzu (1)
pertisneno pri Ignatiusu Dunsheggi (1)
pisatelji doneskov (1)
pri Alojzji Wajcingeri, knigari (1)
Prodajnica šolskih knjig (1)
samozal. GolKerKavčLot (1)
samozaložba (1)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (6)
se najde per vsih mestaunih bukvivesarjih, ino natisnen per gospodu Kienreihu (1)
Slavistično društvo Slovenije (17)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (6)
Slovenski etnografski muzej (16)
Slovenski šolski muzej (10)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko etnološko društvo (7)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (7)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
so natisnene, inu se dobe per Joan. Rezerju (1)
Societá storica del Litorale (6)
St. Hermagoras Bruderschaft (1)
stiskane, inu se najdejo per Andreju Gaslerju ... (1)
sze najde v-Radgoni pri Weitzinger J.A. (1)
Tiskarna Amerikanskega Slovenca (1)
Tiskarna družbe sv. Mohora (1)
Tiskovna zadruga (7)
Umco (1)
Umetniško društvo Slovenski lik (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
V c. k. založbi šolskih bukev (1)
v' knigíşhi Alois Waizinger'ovemi (1)
v'' salógi napródaj pri Joséfi Milerzi (1)
v salógi zes. kralj. bukvárnize sa Shólske Bukve per Sv. Ani v' Janesovih ulizah (1)
v založbi in naprodaj pri Janezu Giontinitu (1)
v založbi J. Sigmundove knjigarnice (1)
v založbi J. Sigmundove knjigárnice (1)
v' založbi vsih teržkih knigárov, ino natisnjena s' Kienrajhovimi pismencami (1)
Verlag der Fr. Ferstl'schen Buchhandlung ... (1)
Verlag der Franz Ferstl'schen Buchhandlung (2)
Wilhelm Braumüller (1)
Založba šolskih bukev (1)
Založba ZRC (2)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zeschko & Till (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (11)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (15)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (6)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (11)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (51)
Išči med rezultati (334)