Število rezultatov iskanja: 284

Založnik
Andrej Komel (1)
apresso Gasparo Weis (1)
Arhivsko društvo Slovenije (9)
B. Majer (1)
Beletrina (2)
C. kr. bukvarnice za šole (1)
C. Kr. Založba Šolskih Bukev (1)
Cecilijino društvo (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (6)
Ces. kralj. založba šolskih bukev (1)
Cesarska kraljeva zaloga šolskih knjig (1)
Cesarska kraljeva zalogi šolskih knjig (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (4)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Družba Jezusova (4)
Družina (1)
Egerjeva tiskarnica (3)
Eger'sche Buchdruckerei (3)
Etnografski muzej (3)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Fran Levstik (1)
gedruckt bei Joseph Blasnik (1)
gedruckt bey Joseph Blasnik (2)
gedruckt bey Leopold Eger (1)
gedruckt bey Schütz (1)
gedruckt und verlegt bey Johann Andreas Kienreich (1)
gedruckt und verlegt von Ferdinand Edlen von Kleinmayr (1)
gedruckt und zu haben bei Ferd. Edlen v. Kleinmayr (1)
I. A. Kleinmayr (1)
I. Papš (2)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I. v. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
im Verlag bey Joseph Miller (1)
im Verlage der k. k. Volksschulbücher-Verschleissung des Laibacher Gubernial-Gebiethes ... (1)
im Verlage der k. k. Volksschulbücher-Verschleissung des Laibacher-Gubernial-Gebietes im Lyceal-Gebäude (1)
Institute for Slovene Emigration Research (9)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (9)
J. Leon (1)
Jakopičev paviljon (3)
Johann Lorenz Greiner (2)
K. k. Schulbücher-Verlage (1)
L. Kralik (1)
Lajkamovi nasledniki (1)
M. Majar (1)
M. Makarovič (1)
Mechitharisten-Conreg.-Buchdruckerei (1)
Muzejsko društvo Železniki (5)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
na prodaj per Jurju Lihtu ... (1)
Narodna galerija (4)
natisnena per Leopold Egerju (1)
natisnil Joshef Blasnik cna prodaj per A. H. Honu (1)
natísnjen ino se najde per Joannesu Leonu stamparju (1)
New York : Frank Krže (1)
Obzorja (1)
Padiglione Jakopič (1)
Pedagoški inštitut (1)
per Adam Heinrich Hohn (1)
per Janesi Kleménzi, bukvoplatarji (1)
pisatelji doneskov (1)
samozal. GolKerKavčLot (1)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (6)
Slavistično društvo Slovenije (17)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (6)
Slovenski etnografski muzej (16)
Slovenski šolski muzej (10)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko etnološko društvo (7)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (7)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
so natisnene, inu se dobe per Joan. Rezerju (1)
Societá storica del Litorale (6)
stiskane, inu se najdejo per Andreju Gaslerju ... (1)
Tiskarna družbe sv. Mohora (1)
Tiskovna zadruga (7)
Umco (1)
Umetniško društvo Slovenski lik (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
v' knigíşhi Alois Waizinger'ovemi (1)
v'' salógi napródaj pri Joséfi Milerzi (1)
v založbi in naprodaj pri Janezu Giontinitu (1)
v' založbi vsih teržkih knigárov, ino natisnjena s' Kienrajhovimi pismencami (1)
Verlag der Fr. Ferstl'schen Buchhandlung ... (1)
Verlag der Franz Ferstl'schen Buchhandlung (2)
Založba šolskih bukev (1)
Založba ZRC (2)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (11)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (15)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (6)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (11)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (51)
Išči med rezultati (284)