Število rezultatov iskanja: 798

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta chimica slovenica (1)
Acta historiae artis Slovenica (6)
Acta Histriae (65)
Anali PAZU HD (1)
Annales. Series historia et sociologia (23)
Anthropos (Ljubljana) (1)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arhivi (47)
Bogoslovni vestnik (4)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Časopis za zgodovino in narodopisje (4)
De musica disserenda (23)
Dialogi (1)
Dom in svet (Ljubljana) (5)
Dve domovini (8)
Edinost in dialog (1)
Etnolog (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (7)
Filozofski vestnik (7)
Geografski vestnik (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (5)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezik in slovstvo (23)
Jezikoslovni zapiski (4)
Klasična gimnazija - Ljubljana (2)
Knjižnica (3)
Kronika (Ljubljana) (110)
Linguistica (Ljubljana) (2)
Loški razgledi (2)
Mittheilungen des historischen Vereins für Krain (9)
Monitor ISH (2)
Muzikološki zbornik (15)
Nova crainska pratica (60)
Otrok in knjiga (1)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Planinski vestnik (1)
Primerjalna književnost (4)
Prispevki za novejšo zgodovino (3)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (8)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski etnograf (3)
Slovenski gospodar (1)
Slovenski jezik (1997) (1)
Sodobnost (1963) (1)
Stati inu obstati (6)
Studia mythologica Slavica (3)
Šolska kronika (3)
Šolsko polje (1)
Traditiones (Ljubljana) (16)
Učiteljski tovariš (1)
Vakuumist (1)
Verba hispanica (6)
Vzgoja (Ljubljana) (4)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (36)
Zgodovinski časopis (25)
Časopisje in članki - oblika
Leto izida
1633/1707 (1)
1692 (1)
1699-1705 (1)
17?? (1)
1700 (1)
1700/1800 (1)
1701 (1)
1705 (1)
1707 (4)
1708 (1)
1709 (1)
1710/1715 (1)
1710/1724 (1)
1710/1725 (1)
1711 (1)
1711-1712 (1)
1714 (2)
1714/1730 (1)
1715 (1)
1719 (1)
1720 (1)
1725 (1)
1727 (1)
1730 (1)
1731 (1)
1732-1757 (1)
1733 (1)
1734 (2)
1737 (1)
1738 (1)
1739 (5)
1740 (2)
1741 (1)
1742 (6)
1743 (3)
1744 (4)
1745 (1)
1746 (1)
1747 (1)
1750 (3)
1752 (2)
1754 (1)
1755 (1)
1757 (1)
1758 (1)
1758-1761 (1)
1760 (1)
1760/1777 (1)
1760-1762 (1)
1762 (2)
1764 (2)
1765 (2)
1766 (1)
1768 (1)
1769 (2)
1770 (5)
1771 (2)
1772 (3)
1773 (4)
1774 (6)
1775 (2)
1776 (4)
1777 (5)
1778 (4)
1779 (6)
1780 (3)
1781 (3)
1782 (3)
1783 (6)
1784 (2)
1785 (1)
1786 (4)
1787 (3)
1788 (1)
1789 (3)
1789/1791 (1)
1789/1806 (3)
1790 (6)
1791 (1)
1791/1806 (4)
1792 (2)
1793 (3)
1794 (2)
1795 (6)
1796 (4)
1796-1803 (1)
1797 (5)
1798 (4)
1798-1799 (1)
1799 (4)
1800 (5)
1801 (2)
1802 (1)
1803 (3)
1804 (1)
1805 (1)
1806 (2)
1807 (1)
1808 (1)
1809 (1)
1810 (1)
1811 (1)
1812 (2)
1813 (1)
1814 (1)
1815 (1)
1816 (1)
1817 (2)
1818 (2)
1819 (1)
1834 (1)
1837 (1)
1840 (3)
1855 (1)
1860 (1)
1863 (9)
1867 (1)
1881 (1)
1882 (1)
1887 (1)
1889 (1)
1890 (1)
1891 (1)
1896 (1)
1905 (6)
1907 (2)
1926 (1)
1930 (1)
1934 (2)
1935 (1)
1936 (2)
1939 (1)
1949 (1)
1953-1954 (1)
1954 (1)
1955 (4)
1956 (3)
1957 (4)
1958 (1)
1959 (4)
1963 (2)
1964 (2)
1965 (1)
1967 (2)
1968 (2)
1969 (9)
1970 (2)
1971 (2)
1972 (1)
1973 (3)
1974 (8)
1975 (1)
1977 (2)
1979 (3)
1981 (1)
1982 (2)
1984 (1)
1985 (2)
1986 (2)
1988 (1)
1989 (4)
1990 (4)
1991 (4)
1992 (5)
1993 (15)
1994 (25)
1995 (9)
1996 (9)
1997 (16)
1998 (3)
1999 (12)
2000 (12)
2001 (13)
2002 (19)
2003 (15)
2004 (10)
2005 (15)
2006 (10)
2007 (21)
2008 (20)
2009 (27)
2010 (32)
2011 (26)
2012 (20)
2013 (28)
2014 (29)
2015 (27)
2016 (22)
2017 (6)
2018 (2)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (47)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (3)
Knjižnica Ivana Potrča (4)
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (2)
Knjižnica Mirana Jarca (19)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mariborska knjižnica (11)
Mestna knjižnica Ljubljana (17)
Muzejsko društvo Škofja Loka (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (361)
Osrednja knjižnica Celje (5)
Planinska zveza Slovenije (1)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
Slavistično društvo Slovenije (9)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko etnološko društvo (5)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (6)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (36)
Študentska založba (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (65)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (23)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (23)
ZRC SAZU (47)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (6)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (71)
Založnik
(3)
A. Golobič (1)
apud Dominicum Occhi (1)
Arhivsko društvo Slovenije (47)
Beletrina (1)
bey Adam Friderich Reichhard ... (1)
bey Adam Friderich Reichhardt ... (5)
bey Adam Friderich Reichhart ... (1)
bey Adam Reichhardt (1)
bey Georg Schlüter (1)
bey Heinrich Gessner (1)
bey Joh. Georg Mayr ... (1)
bey Johann Friedrich Eger (1)
bey Joseph Thaddaeo Mayr ... (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Caesareo regii gymnasium academicum (1)
Cankarjeva založba (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (23)
chez François Changuion (1)
chez J. Pierre Heubach (1)
Chez le Sr. Jaillot (1)
chez Saillant et Nyon ... [et] Panchauche ... (1)
Čebelarsko društvo za Slovenijo (1)
D. Davidov (1)
D. u. Oe. Alpenverein (1)
da Giuseppe Gnesda (1)
Deželni odbor kranjski (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (4)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo slovenskih pisateljev (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Družba Jezusova (4)
Družba sv. Cirila in Metoda (1)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (1)
DZS (1)
Eger (1)
Eno (1)
Episcopalis ordinariatus (1)
Etnografski muzej (4)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
ex typographéo Mayriano (1)
ex typographia Hertziana ... (1)
ex typographia Valvasentiana (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (6)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (9)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (7)
formis Adami Friderici Reichardt (1)
formis J.G. Mayr ... (1)
formis Joannis Georgij Mayr (1)
formis Joannis Georgij Mayr ... (1)
formis, Adami Friderici Reichhardt ... (1)
Gedr. In Konigl. Uniwersität (1)
Gedruckt bei Ignaz Merk (1)
gedruckt bei Johann Friedrich Eger (1)
gedruckt bey Anna Elisabetha Reichhardtin ... (1)
gedruckt bey Joh. Friedrich Eger, Landschaftl. Buchdrucker (3)
gedruckt bey Johann Friedrich Eger ... (2)
gedruckt bey Johann Friedrich Eger, landschaftl. Buchdr. (1)
gedruckt bey Johann Georg Mayr ... (1)
gedruckt bey Joseph Edlen von Kurzböck ... (2)
gedruckt bey Joseph Kurzböck ... (1)
gedruckt den Johann Friedrich Eger (1)
gedruckt durch Johann Georgen Mayr (1)
gedruckt durch Johann Georgen Mayr ... (1)
gedruckt mit Retzerischen Schriften (1)
gedruckt und zu finden bey Joh. Friedrich Eger ... (1)
gedruckt zu Laybach bey Adam Friderich Reichhardt ... (1)
gedruckt, bey Adam Fridrich Reichhardt ... (1)
gedruckt, und zu finden bey Johann Friedrich Eger ... (1)
Historischen Verein für Krain (9)
im Verlage der Johann Paul Krausischen Buchhandlung (1)
imp. Adami Friderici Reichhardt (1)
impensis J. G. Licht bibliopolae (1)
impensis, Mich. Fisher ... (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (6)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (3)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (4)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (8)
J. Blasnik (1)
J. Blaznik (1)
J. David Köhler (1)
J. Krajec (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
J.W Jager (1)
Jakopičev paviljon (1)
Janez Friderik Eger (1)
Joann. Georg. Heptner (1)
Joannis Georgij Mayr (1)
Joh. Walch (1)
K. k. academischen Gymnasium zu Laibach (1)
Katoliško tiskovno društvo (5)
Le Rouge (2)
literis Egerianis (4)
literis, Leopoldi Joannis Kaliwoda (1)
Mariborska knjižnica (1)
mit Egerschen Schriften (3)
Mladinska knjiga (1)
Murski (1)
Muzejsko društvo (2)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (23)
Narodna galerija (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
natisnen per Joa. Fridr. Egerju na Polanah (1)
natisnil Na. od Kleinmayr (1)
natisnjena v' Egerzhni poglavarski natiskavnizi (1)
nella stamparia di Adamo Frid. Reichhardt (1)
neznan (1)
Norimberga (1)
Norimbergae (1)
Nova revija (1)
Obzorja (5)
od te Cesarske Pemske naivishi Canzlije (2)
PeBook (2)
Pedagoška fakulteta (1)
per Adam Heinrich Hohn ... (1)
per Adamu Reichard (3)
per Annae Elisabethae Raichhardtouke, uvedove (1)
per Anne Elisabete Raichhardtou u'dove (1)
per Frantzu Piterich ... (1)
per Ignazi od Kleinmayerja (1)
per Janesu Heptnerju (1)
per Marie Theresie Heptnerze (2)
per R. et I. Ottens (1)
Pierre Schenk (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
po Brattih Murero (1)
Pokrajinski arhiv (10)
Pomorski muzej Sergej Mašera (1)
presso Alvise Milocco (1)
Presso Antonio Zatta e figli (1)
printed for the author, and sold by E. & C. Dilly (1)
pritizkana per Franz Anton Schützu (1)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
Reichard (4)
Reilly'sches geograph. Verschleis-Komptoir (1)
Reilly'sches geograph. Verschleiß-Komptoir (7)
s. n. (1)
samozal. avtorja (1)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (23)
se dobi v' kloshtri sbiralsha nar svetejshiga Odreshenika, v' slovenski fari v' Marburgi (1)
se naidejo naprude per Joshefu Shotterju ... (1)
se naidejo per G. Andrejo Clemens ... (2)
se naidejo per Joann. Georg. Heptnerjo ... (1)
se najde per F.J. Jenko (1)
se najde per Ignaz. Merku (1)
se najde per Teresii Egerki ... (1)
se najdejo per Aloysiu Raab (1)
se najdejo per Marii Anni Raab (1)
se neidejo per Joann. Georg. Heptnerio, ... (1)
Selbstverl. (1)
skus Jann. Fridrika Egerja (1)
Slavistično društvo Slovenije (31)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (16)
Slovenski etnografski muzej (7)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko etnološko društvo (5)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko Planinsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (6)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (36)
Societá storica del Litorale (23)
stapatto da me Adamo Reichart (1)
stiskana per Joan. Frideriku Egerju (1)
stiskane per Christianu Grosserju (1)
stisnen per slahtnimu gospudu Joshefu od Kurzboeka ... (1)
Študentska založba (1)
t. Eger (1)
Teološka fakulteta (3)
Tipografia Gaetano Coana (1)
Tiskarna sv. Cirila (1)
Typis Haered. Widmanstadii (1)
typis Ioannis Thomae nob. de Trattnern ... (1)
typis Joan. Frideici ! Eger (1)
typis Joannis Friderici Eger (1)
typis Joannis Friderici Eger ... (1)
typis Joannis Georgij Mayr ... (1)
typis, & sumptibus Joan. Friderici Kleinmayr, ... (1)
typis, A.F. Reichhardt ... (1)
typis, Adami Frid. Reichhard ... (1)
typis, Adami Friderici Reichhardt (1)
typis, Adami Friderici Reichhardt ... (1)
typis, Leopoldi Joannis Kaliwoda ... (2)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (3)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
Venezia presso Lodovico Furlanetto (1)
Verlegt bey Franz Xaver Miller (2)
verlegts Johann Zieger ... (1)
verlegts Joseph Moritz Lechner ... (1)
vtişnene, inu se najdejo per Joan. Frider. Egerju ... (1)
vtisnene, inu se najdejo per Joan. Fridrihu Egerju ... (1)
vtisnjene per Kleimayrskeh deidizhah (1)
Založba ZRC (6)
Založba ZRC, ZRC SAZU (4)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (23)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (65)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (8)
Znanstveno društvo (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (23)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (4)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (28)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (101)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (6)
Pravice
Išči med rezultati (798)