Število rezultatov iskanja: 2273

Leto izida
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (10)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (7)
Dragotin Hribar (16)
Etnografski muzej (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
F. Dular (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (5)
formis Joannis Georgij Mayr (1)
Glas naroda (22)
I. Slavec (8)
Ignaz Alois Edler v. Kleinmayr (2027)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Ivan Dolinar (5)
J.R. Razlag (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (5)
Janko Pajk (1)
Josip Kopač (3)
Josip Ošlak (1)
Jugoslovanska katoliška jednota (4)
Karl Linhart (2)
Kleinmayr - Fed.Bamberg (1)
Konzorcij (35)
Konzorcij Delavca (2)
Konzorcij Gorenjca (5)
Konzorcij Slovenske gospodarske stranke (1)
Konzorcij Trgovskega lista (11)
Murski (1)
Muzejsko društvo (2)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
Narodna galerija (1)
neznan (1)
Oblastni odbor Or. Ju. Na. (2)
Obzorja (1)
Pokrajinski arhiv (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (7)
se najde per Ignaz. Merku (1)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (4)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovensko društvo (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (5)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (14)
Societa storica del Litorale (2)
Societá storica del Litorale (7)
Teološka fakulteta (1)
Tip. di Giuseppe Tondelli (2)
Tiskarna sv. Cirila (7)
typis Joannis Georgij Mayr ... (1)
Založba ZRC (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Zgodovinsko društvo (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (7)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (11)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (7)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (12)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Županska zveza (1)
Išči med rezultati (2273)