Število rezultatov iskanja: 377

Časopisje in članki - oblika
Založnik
... Gio. Giac. Rossi in Roma (1)
A. Koblar (1)
an Tag gegeben und verlegt durch Matthaem Merian (1)
appresso Gierolamo Albrizzi (1)
apud Guiljel. Blaeu (1)
Arhivsko društvo Slovenije (21)
Beletrina (4)
bey Johann Wilhelm Schell (1)
bey Joseph Thadaeo Mayr ... (1)
C. kr. zaloga šol. knjig (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (14)
chez Chretien Theoph. Schmieder (1)
chez H. laillot (1)
chez Jean George Fleischhauer (1)
chez l´auteur (1)
Chez l´auteur (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (4)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Družba Jezusova (4)
durch Hans Manel (1)
durch Johann Weichard Valvasor (1)
Egerjeva tiskarnica (3)
Eger'sche Buchdruckerei (3)
Etnografski muzej (3)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
ex officinâ Hackiana (1)
ex officina Zachariae Conzatti (2)
ex Typographéo Mayriano (1)
ex typographia Cribelliana (1)
Ex Typographia Jacobi Raillard (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (7)
Fakulteta za družbene vede (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (19)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (2)
formis Joannis Georgij Mayr (1)
Fr. Vesel (1)
Gašper H. Martelanc (1)
gedruckt vnd verlegt bey Melchior Haan ... (2)
Historischen Verein für Krain (9)
in Verlegung Martin Endters (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (3)
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU (1)
J. B. Mayr (1)
J. Blasnik (1)
J. Janssonius (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (4)
Jožef Blaznik (1)
K. Rozman (1)
Karl Linhart (1)
Katoliška bukvarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (6)
Književno društvo Hiša poezije (1)
KUD Logos (1)
Mengeš: PeBook (1)
Mladinska knjiga (1)
Murski (1)
Muzejsko društvo (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (12)
Narodna galerija (1)
nella Stamperia de Giunti (1)
neznan (1)
Obzorja (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Pokrajinski arhiv (7)
printed by T. R. for Benj. Tooke ... (1)
R. Čeh (1)
Sacher-Masoch (1)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (14)
se najde per Ignaz. Merku (1)
skusi Iosepha Tadea Mayeria ... (1)
skusi Joann. Bapt. Mayerja ... (1)
Slavistično društvo Slovenije (14)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (6)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (8)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (29)
Societa storica del Litorale (2)
Societá storica del Litorale (14)
sumptibus & typis Melchioris Haan ... (1)
sumptibus Joannis Janssonii (1)
Teološka fakulteta (1)
Tiskovna zadruga (1)
typis Joannis Georgij Mayr ... (1)
typis Thaddaei Mayr ... (1)
Umetniški paviljon R. Jakopiča (1)
Založba ZRC (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (3)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (14)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (34)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (12)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (14)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (3)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (13)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (49)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (5)
Pravice
Išči med rezultati (377)