Število rezultatov iskanja: 70

Časopisje in članki - oblika
Leto izida
2015 (70)odstrani
Založnik
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (1)
Biteks (2)
Center RS za poklicno izobraževanje (2)
Centerkontura (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Fakuleta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za farmacijo (2)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Fakulteta za logistiko (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za upravo (4)
GS1 Slovenija (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete (1)
Katedra za psihiatrijo Medicinske fakultete (1)
Medicinska fakulteta (1)
Medicinska fakulteta, Inštitut za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoška obzorja (1)
Rokus Klett (1)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Societá storica del Litorale (1)
Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola (1)
The National Education Institute Slovenia (1)
Univerzitetna založba Annales (1)
Uradni list Republike Slovenije (2)
Veterinarska fakulteta (3)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (4)
Založba Fakulete za računalništvo in informatiko (1)
Založba FE (1)
Založba Univerze (1)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založba ZRC (1)
Zavod RS za šolstvo (14)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Išči med rezultati (70)