Število rezultatov iskanja: 1119

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Narodna in univerzitetna knjižnica (1119)odstrani
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (3)
Založnik
(2)
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (1)
Andrée (2)
apresso Gasparo Weis (1)
Banovinska zaloga šolskih knjig in učil (6)
bey Aloys Tusch (1)
Biotehniška fakulteta (3)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo (1)
Biotehniška šola (8)
Biotehniški center (1)
Biotehniški izobraževalni center (15)
Biteks (2)
C. Gerold's Sohn (10)
C. kr. naklada školskih knjiga (1)
C. kr. zaloga šolskih bukev (1)
C. kr. zaloga šolskih knjig (4)
C. Kr. Založba Šolskih Bukev (1)
C. Kr. Založba Šolskih Knjig (1)
Center RS za poklicno izobraževanje (3)
Centerkontura (1)
Ces. kralj. bukvarnica za šolo (1)
Ces. kralj. založba šolskih bukev (1)
Ces.kralj. založba šolskih bukev (1)
Cesarska kraljeva zaloga školskih knjig (2)
Cesarska kraljeva zaloga šolskih knjig (1)
Cesarska kraljeva zalogi šolskih knjig (1)
Cesarska kraljevska zalóga šolskih knjig (1)
cv salogi zes. kralj. bukvarnize sa sholske bukve (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Doba Epis (4)
Društvo za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni (2)
Družba sv. Mohorja (3)
Državna zaloga šolskih knjig in učil (2)
Državna založba Slovenije (4)
DZS (240)
DZS, založništvo in trgovina, d. d. (1)
E. Liegel (1)
E. Liegl (1)
Ekonomska fakulteta Borisa Kidriča (1)
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija (4)
Evropska pravna fakulteta (1)
ex typographia Hertziana ... (1)
F. Tempsky (12)
Fakuleta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Fakulteta za družbene vede (7)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (7)
Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Fakulteta za elektrotehniko (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (2)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za računalništvo (1)
Fakulteta za farmacijo (4)
Fakulteta za gradbeništvo (5)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (7)
Fakulteta za logistiko (7)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za pomorstvo in promet (1)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fakulteta za strojništvo (3)
Fakulteta za strojništvo, Katedra za modeliranje v tehniki in medicini (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za šport (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Fakulteta za upravo (13)
Fakulteta za varnostne vede (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo (1)
formis J.G. Mayr ... (1)
formis Joannis Georgij Mayr ... (1)
Franc Leskovšek (1)
G. Freytag (1)
Gea College (1)
gedruckt bei Josef Blasnik (1)
gedruckt bey Joseph Blasnik (1)
gedruckt bey Leopold Eger (1)
gedruckt und verlegt bey Johann Andreas Kienreich (1)
gedruckt und zu haben bei Ferd. Edlen v. Kleinmayr (1)
Giontini (1)
Glasbena matica (3)
Goričar & Leskovšek (1)
Goriška tiskarna A. Gabršček (1)
'Goriška tiskarna' A. Gabršček (1)
Gostilničarski vestnik (1)
Grm - center biotehnike in turizma (8)
GS1 Slovenija (1)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (23)
I. Kleinmayr & & F. Bamberg (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (3)
I. Papš (2)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (9)
I. r. deposito dei libri scolastici (1)
I. v. Kleinmayr & F. Bamberg (8)
i2 (1)
Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (2)
im Verlage der k. k. Volksschulbücher-Verschleissung des Laibacher Gubernial-Gebiethes ... (1)
im Verlage der k. k. Volksschulbücher-Verschleissung des Laibacher-Gubernial-Gebietes im Lyceal-Gebäude (1)
J. Giontini (1)
J. Jesenko (1)
J. Leon (1)
J. Pavlin (1)
J. R. Milic (2)
Johann Lorenz Greiner (1)
Jug (2)
Jugoslovanska knjigarna (3)
Jugoslovanska tiskarna (1)
K. Graeser (1)
K. K. Schulbücher Verlag (1)
K. k. Schulbücher-Verlag (2)
K. K. Schulbücherverlag (1)
K. K. Schulbücher-Verlag (2)
K. k. Schulbücher-Verlage (2)
Kaiserlich-königlich Schulbücher-Verlag (1)
Kaiserlich-königlicher Schulbücher-Verlag (21)
Kaiserlich-Königlicher Schulbücher-Verlag (1)
Karola Gerolda sin (1)
Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete (1)
Katedra za otorinolaringologijo Medicinske fakultete (1)
Katedra za psihiatrijo Medicinske fakultete (1)
Katoliška Bukvarna (1)
Katoliška knjigarna (1)
Knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje - TeMeNa (3)
Konzorcij šolskih centrov (1)
Konzorcij šolskih centrov Slovenije (1)
Kr. zaloga šolskih knjig in učil (2)
L. Schwentner (4)
L. Trevisini (1)
La editoriale libraria (1)
La Editoriale Libraria (1)
Lajkamovi nasledniki (1)
Limnos (1)
M. Majar (1)
Matica slovenska (1)
Matica Slovenska (1)
Mechitharisten-Conreg.-Buchdruckerei (1)
Medicinska fakulteta (2)
Medicinska fakulteta, Inštitut za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo (1)
Medicinska fakulteta, Katedra za čeljustno in zobno ortopedijo (4)
MeritUM (1)
Merkur (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (2)
Mladinska knjiga (3)
Modrijan (30)
na prodaj per Jurju Lihtu ... (1)
na prodaj v' sholah (1)
na pródaj vę kralj. bukvárnęcę za šóle per St. Anna (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2)
Narava (1)
National Education Institute Slovenia (1)
natis in zaloga Jožefa Blaznika (1)
natisnena per Leopold Egerju (1)
natisnil Jur Ueberreuter (1)
natisnil Leopold Eger (1)
natísnjen ino se najde per Joannesu Leonu stamparju (1)
Nova univerza, Evropska pravna fakulteta (1)
Obzorja (1)
Paternolli (1)
Paternolli'schen Buchhandlung und Buchdruckerey (1)
Pedagogiško društvo (1)
Pedagoška fakulteta (9)
Pedagoški inštitut (2)
per Adam Heinrich Hohn (1)
per Janesu Retzerju natiskavzu (1)
pertisneno pri Ignatiusu Dunsheggi (1)
Pokrajinska šolska založba (2)
Pravna fakulteta (1)
Prodajnica šolskih knjig (1)
R. Milic (2)
Raziskovalni inštitut Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (1)
Republic of Slovenia Ministry for Foreign Affairs, Office of the Republic of Slovenia for Slovenes Abroad (1)
Rokus (1)
Rokus Klett (41)
s. n. (1)
S.n. (1)
samozal. (4)
samozal. A. Foerster (3)
samozal. A. Vavpetič (1)
samozal. avtor (1)
samozal. F. Humski (2)
samozal. J. Prezelj (1)
samozal. J. Zavrl (1)
samozal. K. Cvetko Vah (1)
samozal. M. Hladnik (1)
samozal. M. Krnc (1)
samozal. T. Bačič etc. (1)
samozaložba (7)
Schulbücherverschleiss-Administrazion bei St. Anna in der Johannesgasse (1)
se najde per vsih mestaunih bukvivesarjih, ino natisnen per gospodu Kienreihu (1)
se najdejo pri vsih bukvivesarjih, natisnjene pri gospodu Kienreihu (1)
se najdejo pri vsih bukvivesarjih, natisnjene s' pismenzami bratov Tanzerjov (1)
Selbstverlag (1)
Slavistično društvo Slovenije (45)
Slovenian National Commission for UNESCO (2)
Slovenian National Council of Victoria (1)
Slovenian Religious and Cultural Centre Ss Cyril and Methodius (1)
Slovenska kinoteka (1)
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje (1)
Slovenski ameriški inštitut (1)
Slovensko versko in kulturno središče sv. Cirila in Metoda (2)
stiskane, inu se najdejo per Andreju Gaslerju ... (1)
stiskane, inu se najdejo per Joan. Frideriku Egerju (1)
stiskane, inu se najdejo per Joan. Frideriku Egerju ... (2)
Strajnar Publishing (1)
sze najde v-Radgoni pri Weitzinger J.A. (1)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti (2)
Šola za ravnatelje (1)
Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola (1)
Šolski center v okviru Konzorcija biotehniških šol Slovenije (6)
Šolski center, Višja strokovna šola (1)
t. Eger (1)
Teološka fakulteta (2)
The National Education Institute Slovenia (2)
Tiskarna Amerikanskega Slovenca (1)
Tiskarna Slovenija (1)
typis Egerianis (1)
Učiteljska tiskarna (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko (1)
Univerzitetna založba (1)
Univerzitetna založba Annales (1)
Univerzitetna založba Univerze (2)
Univerzitetni klinični center, Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo, Avdiovestibulološki center (1)
Uradni list Republike Slovenije (2)
v c. k. založbi šolskih bukev (1)
v c. kr. zalogi šolskih bukev (1)
v' knigíşhi Alois Waizinger'ovemi (1)
v' salógi zes. kralj. bukvárnize sa shólske bukve (1)
v salógi zes. kralj. bukvárnize sa Shólske Bukve per Sv. Ani v' Janesovih ulizah (1)
v' salógi zes. kralj. bukvárnize sa shólske bukve per sv. Ani v' Jánesovih ulizah (1)
v založbi in naprodaj pri Janezu Giontinitu (1)
v' založbi vsih teržkih knigárov, ino natisnjena s' Kienrajhovimi pismencami (1)
Verlag der Fr. Ferstl'schen Buchhandlung ... (1)
Verlag der Franz Ferstl'schen Buchhandlung (1)
Verlag der J. Sigmund'schen Buchhandlung (1)
Veterinarska fakulteta (10)
Visoka šola za tehnologijo polimerov (1)
Visoka šola za upravljanje podeželja Grm (1)
Visoka šola za varstvo okolja (1)
Visoka šola za zdravstvo (1)
Visoka zdravstvena šola (4)
Višja strokovna šola Academia (4)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (8)
Zadružna tiskarna (1)
Založba Fakulete za računalništvo in informatiko (1)
Založba Fakultete za gradbeništvo (1)
Založba FE (5)
Založba FE in FRI (10)
Založba šolskih bukev (1)
Založba Univerze (1)
Založba Univerze na Primorskem (5)
Založba ZRC (2)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod IRC (185)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (13)
Zavod RS za šolstvo (16)
Zavod SR Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Tipka (1)
Zdravstvena fakulteta (4)
Združenje gorskih vodnikov Slovenije (2)
Zeschko & Till (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (1119)