Število rezultatov iskanja: 565

Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Didakta (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Mestna knjižnica Kranj (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (6)
Narodna in univerzitetna knjižnica (445)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Osrednja knjižnica Celje (2)
Planinska zveza Slovenije (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (3)
Slavistično društvo Slovenije (12)
Slovenski šolski muzej (4)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (4)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (17)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (10)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (19)
ZRC SAZU (8)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Založnik
(2)
apresso Gasparo Weis (1)
Banovinska zaloga šolskih knjig in učil (6)
bey Aloys Tusch (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo (1)
Biotehniški izobraževalni center (1)
C. Gerold's Sohn (10)
C. kr. naklada školskih knjiga (1)
C. kr. zaloga šolskih bukev (1)
C. kr. zaloga šolskih knjig (4)
C. Kr. Založba Šolskih Bukev (1)
C. Kr. Založba Šolskih Knjig (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Ces. kralj. bukvarnica za šolo (1)
Ces. kralj. založba šolskih bukev (1)
Ces.kralj. založba šolskih bukev (1)
Cesarska kraljeva zaloga školskih knjig (2)
Cesarska kraljeva zaloga šolskih knjig (1)
Cesarska kraljeva zalogi šolskih knjig (1)
Cesarska kraljevska zalóga šolskih knjig (1)
cv salogi zes. kralj. bukvarnize sa sholske bukve (1)
Didakta (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni (2)
Družba Jezusova (1)
Družba sv. Mohorja (3)
Družina (1)
Državna zaloga šolskih knjig in učil (2)
Državna založba Slovenije (3)
E. Liegel (1)
E. Liegl (1)
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija (4)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (2)
ex typographia Hertziana ... (1)
F. Tempsky (12)
Fakuleta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Fakulteta za družbene vede (3)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (3)
Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Fakulteta za farmacijo (3)
Fakulteta za gradbeništvo (3)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (4)
Fakulteta za logistiko (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Fakulteta za strojništvo (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
formis J.G. Mayr ... (1)
formis Joannis Georgij Mayr ... (1)
Franc Leskovšek (1)
G. Freytag (1)
gedruckt bei Josef Blasnik (1)
gedruckt bey Joseph Blasnik (1)
gedruckt bey Leopold Eger (1)
gedruckt und verlegt bey Johann Andreas Kienreich (1)
gedruckt und zu haben bei Ferd. Edlen v. Kleinmayr (1)
Giontini (1)
Glasbena matica (3)
Goričar & Leskovšek (1)
'Goriška tiskarna' A. Gabršček (1)
Gostilničarski vestnik (1)
Grm - center biotehnike in turizma (8)
GS1 Slovenija (1)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (22)
Hermagoras (1)
I. Kleinmayr & & F. Bamberg (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (3)
I. Papš (2)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (9)
I. r. deposito dei libri scolastici (1)
I. v. Kleinmayr & F. Bamberg (8)
i2 (1)
Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (2)
im Verlage der k. k. Volksschulbücher-Verschleissung des Laibacher Gubernial-Gebiethes ... (1)
im Verlage der k. k. Volksschulbücher-Verschleissung des Laibacher-Gubernial-Gebietes im Lyceal-Gebäude (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
J. Fridl (1)
J. Giontini (1)
J. Jesenko (1)
J. Leon (1)
J. Pavlin (1)
J. R. Milic (2)
Johann Lorenz Greiner (1)
Jug (2)
Jugoslovanska knjigarna (2)
Jugoslovanska tiskarna (1)
K. Graeser (1)
K. K. Schulbücher Verlag (1)
K. k. Schulbücher-Verlag (2)
K. K. Schulbücherverlag (1)
K. K. Schulbücher-Verlag (2)
K. k. Schulbücher-Verlage (2)
Kaiserlich-königlich Schulbücher-Verlag (1)
Kaiserlich-königlicher Schulbücher-Verlag (21)
Kaiserlich-Königlicher Schulbücher-Verlag (1)
Karola Gerolda sin (1)
Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete (1)
Katedra za psihiatrijo Medicinske fakultete (1)
Katoliška knjigarna (1)
Knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje - TeMeNa (3)
Konzorcij šolskih centrov (1)
Kr. zaloga šolskih knjig in učil (2)
L. Schwentner (4)
L. Trevisini (1)
La editoriale libraria (1)
La Editoriale Libraria (1)
Lajkamovi nasledniki (1)
Limnos (1)
M. Majar (1)
Matica slovenska (1)
Matica Slovenska (1)
Matica slovenska, (1)
Mechitharisten-Conreg.-Buchdruckerei (1)
Medicinska fakulteta, Inštitut za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo (1)
Medicinska fakulteta, Katedra za čeljustno in zobno ortopedijo (1)
MeritUM (1)
Merkur (1)
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (2)
mit Fr. Jos. Jenko'schen Schriften (1)
Moderna organizacija (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
na prodaj per Jurju Lihtu ... (1)
na prodaj v' sholah (1)
na pródaj vę kralj. bukvárnęcę za šóle per St. Anna (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2)
National Education Institute Slovenia (1)
natis in zaloga Jožefa Blaznika (1)
natisnena per Leopold Egerju (1)
natisnil Jur Ueberreuter (1)
natisnil Leopold Eger (1)
natísnjen ino se najde per Joannesu Leonu stamparju (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Bežigrad (1)
OK SZDL Ljubljana Center (3)
Onkološki inštitut (1)
papir in natis od Lajkamovih naslednikov (1)
Paternolli (1)
Paternolli'schen Buchhandlung und Buchdruckerey (1)
Pedagogiško društvo (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoški inštitut (2)
per Adam Heinrich Hohn (1)
per Janesu Retzerju natiskavzu (1)
pertisneno pri Ignatiusu Dunsheggi (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Pokrajinska šolska založba (1)
Prodajnica šolskih knjig (1)
R. Milic (2)
Republic of Slovenia Ministry for Foreign Affairs, Office of the Republic of Slovenia for Slovenes Abroad (1)
Rokus Klett (16)
s. n. (1)
S.n. (1)
samozal. (2)
samozal. A. Foerster (3)
samozal. avtor (1)
samozal. F. Humski (6)
samozal. J. Prezelj (1)
samozal. J. Zavrl (1)
samozal. M. Hladnik (1)
samozaložba (4)
Schulbücherverschleiss-Administrazion bei St. Anna in der Johannesgasse (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
se najde per vsih mestaunih bukvivesarjih, ino natisnen per gospodu Kienreihu (1)
se najdejo pri vsih bukvivesarjih, natisnjene pri gospodu Kienreihu (1)
se najdejo pri vsih bukvivesarjih, natisnjene s' pismenzami bratov Tanzerjov (1)
Selbstverlag (1)
Slavistično društvo Slovenije (57)
Slovenian National Council of Victoria (1)
Slovenian Religious and Cultural Centre Ss Cyril and Methodius (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (3)
Slovenski ameriški inštitut (1)
Slovenski šolski muzej (4)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (4)
Slovensko društvo za angleške študije (2)
Slovensko versko in kulturno središče sv. Cirila in Metoda (2)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (2)
stiskane, inu se najdejo per Andreju Gaslerju ... (1)
stiskane, inu se najdejo per Joan. Frideriku Egerju (1)
stiskane, inu se najdejo per Joan. Frideriku Egerju ... (2)
sze najde v-Radgoni pri Weitzinger J.A. (1)
Šola za ravnatelje (1)
t. Eger (1)
The National Education Institute Slovenia (2)
Tiskarna Amerikanskega Slovenca (1)
Tiskarna Slovenija (1)
typis Egerianis (1)
Učiteljska tiskarna (3)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerzitetna založba (1)
v c. k. založbi šolskih bukev (2)
v c. kr. zalogi šolskih bukev (1)
v' knigíşhi Alois Waizinger'ovemi (1)
v' salogi zes. kralj. bukvarnize sa sholske bukve (1)
v' salógi zes. kralj. bukvárnize sa shólske bukve (1)
v salógi zes. kralj. bukvárnize sa Shólske Bukve per Sv. Ani v' Janesovih ulizah (1)
v' salógi zes. kralj. bukvárnize sa shólske bukve per sv. Ani v' Jánesovih ulizah (1)
v založbi in naprodaj pri Janezu Giontinitu (2)
v' založbi vsih teržkih knigárov, ino natisnjena s' Kienrajhovimi pismencami (1)
Verlag der Fr. Ferstl'schen Buchhandlung ... (1)
Verlag der Franz Ferstl'schen Buchhandlung (1)
Verlag der J. Sigmund'schen Buchhandlung (1)
Veterinarska fakulteta (10)
Visoka šola za varstvo okolja (1)
Visoka šola za zdravstvo (1)
Visoka zdravstvena šola (4)
Zadružna tiskarna (1)
Založba Fakulete za računalništvo in informatiko (1)
Založba Fakultete za gradbeništvo (1)
Založba šolskih bukev (1)
Založba Univerze na Primorskem (4)
Založba ZRC (3)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (13)
Zavod RS za šolstvo (16)
Zdravstvena fakulteta (2)
Združenje gorskih vodnikov Slovenije (1)
Zeschko & Till (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (46)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (4)
Dostop
Prost (565)odstrani
Išči med rezultati (565)