Število rezultatov iskanja: 1547

Časopisje in članki - oblika
Leto izida
1537 (1)
1571 (1)
1715 (1)
1739 (1)
1756 (1)
1764 (1)
1767 (2)
1768 (1)
1775 (1)
1777 (1)
1779 (1)
1781 (2)
1782 (1)
1783 (1)
1784 (1)
1788 (2)
1789 (1)
1791 (1)
1794 (1)
1796 (2)
1798 (1)
1800 (1)
1807 (1)
1808 (2)
1809 (1)
1810 (1)
1811 (3)
1812 (4)
1813 (3)
1814 (1)
1816 (3)
1817 (1)
1818 (2)
1819 (1)
1820 (2)
1823 (1)
1824 (1)
1825 (1)
1826 (1)
1828 (1)
1829 (2)
1830 (2)
1831 (2)
1832 (3)
1833 (2)
1834 (2)
1843 (2)
1845 (1)
1846 (1)
1847 (5)
1848 (1)
1849 (4)
1850 (6)
1851 (1)
1853 (2)
1854 (1)
1855 (1)
1856 (1)
1857 (3)
1858 (3)
1859 (1)
1860 (2)
1861 (1)
1862 (6)
1863 (3)
1864 (3)
1865 (2)
1866 (2)
1867 (3)
1867-1869 (1)
1870 (2)
1871 (2)
1872 (2)
1873 (4)
1874 (3)
1875 (1)
1876 (4)
1877 (2)
1878 (3)
1879 (1)
1880 (6)
1881 (5)
1882 (2)
1883 (2)
1884 (2)
1885 (4)
1886-1889 (1)
1887 (2)
1888 (4)
1889 (2)
1890 (2)
1891 (3)
1892 (3)
1893 (4)
1894 (3)
1894-1893 (1)
1895 (2)
1895-1907 (1)
1896 (1)
1897 (4)
1898 (2)
1900 (3)
1901 (6)
1902 (3)
1903 (2)
1904 (2)
1906 (2)
1906-1908 (1)
1907 (1)
1908 (5)
1909 (5)
1910 (3)
1911 (3)
1912 (6)
1913 (3)
1915 (3)
1917 (1)
1918 (3)
1920 (2)
1921 (3)
1922 (3)
1923 (7)
1924 (2)
1925 (2)
1926 (1)
1927 (2)
1928 (3)
1929 (1)
1929-1958 (1)
1930 (1)
1931 (1)
1932 (1)
1932-1931 (1)
1933 (1)
1934 (5)
1935 (3)
1936 (1)
1937 (2)
1938 (4)
1939 (4)
1940 (1)
1941 (3)
1942 (1)
1943 (2)
1944 (2)
1945 (2)
1946 (2)
1947 (1)
1948 (3)
1949 (2)
1953 (1)
1955/1956 (1)
1955-1961 (1)
1958 (1)
1959 (1)
1961 (1)
1963 (1)
1967 (1)
1969 (1)
1970 (1)
1971 (3)
1972 (4)
1973 (3)
1975 (1)
1976 (2)
1976-1977 (1)
1977 (2)
1977/1978 (1)
1978 (3)
1979 (2)
1981 (1)
1982 (3)
1983 (1)
1984 (2)
1986 (1)
1987 (1)
1989 (2)
1989/1990 (1)
1990 (4)
1991 (3)
1992 (2)
1992-1999 (1)
1993 (6)
1994 (5)
1995 (5)
1996 (4)
1997 (7)
1998 (4)
1999 (1)
2000 (5)
2001 (2)
2002 (5)
2003 (5)
2004 (2)
2005 (8)
2006 (4)
2007 (7)
2008 (29)
2009 (68)
2010 (103)
2011 (129)
2012 (133)
2012-2013 (1)
2013 (128)
2014 (102)
2015 (81)
2016 (75)
2017 (86)
2018 (53)
2019 (52)
2020 (43)
2021 (13)
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Didakta (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (2)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Mestna knjižnica Kranj (3)
Mestna knjižnica Ljubljana (6)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1353)
Onkološki inštitut Ljubljana (3)
Osrednja knjižnica Celje (3)
Pedagoška obzorja (3)
Planinska zveza Slovenije (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (12)
Slavistično društvo Slovenije (13)
Slovenski šolski muzej (8)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (4)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (20)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (11)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Zavod RS za šolstvo (33)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (33)
ZRC SAZU (11)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (6)
Vsebina
Založnik
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (2)
Al. Martinc (1)
Andrée (2)
apresso Gasparo Weis (1)
Artros, center za ortopedijo in športne poškodbe (1)
Audibook (3)
Banovinska zaloga šolskih knjig in učil (6)
bey Aloys Tusch (1)
bey Johann Friedrich Gleditsch (1)
bey Joseph Franz Kaiser (1)
Biotehniška fakulteta (3)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo (1)
Biotehniška šola (8)
Biotehniški center (1)
Biotehniški izobraževalni center (15)
Biteks (2)
Bogoslovna fakulteta (1)
C. Gerold's Sohn (10)
C. K. Zaloga Šolskih Knjig (1)
C. kr. bukvarnice za šole (1)
C. kr. naklada školskih knjiga (1)
C. Kr. Zaloga Šol. Knjig (1)
C. kr. zaloga šolskih bukev (1)
C. kr. zaloga šolskih knjig (4)
C. Kr. Založba Šolskih Bukev (1)
C. Kr. Založba Šolskih Knjig (2)
Celje : Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Center RS za poklicno izobraževanje (4)
Center vojaških šol (1)
Centerkontura (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Ces. kralj. založba šolskih bukev (4)
Cesarska kraljeva zaloga školskih knjig (2)
Cesarska kraljeva zaloga šolskih knjig (2)
Cesarska kraljeva zalogi šolskih knjig (1)
Cesarska kraljevska zalóga šolskih knjig (1)
chez N.M. Tilliard ... (1)
chez Saillant ... (1)
Cirilsko društvo slovenskih bogoslovcev (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Didakta (2)
Doba Epis (5)
Domus (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (2)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni (5)
Družba Jezusova (1)
Družba sv. Mohorja (4)
Družina (1)
Državna tekstilna šola (1)
Državna zaloga šolskih knjig in učil (2)
Državna založba Slovenije (7)
DZS (251)
DZS, založništvo in trgovina, d. d. (1)
E. Liegel (1)
E. Liegl (1)
Edinost (1)
Eduard Liegel (1)
Ekonomska fakulteta (1)
Ekonomska fakulteta Borisa Kidriča (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija (4)
Evropska pravna fakulteta (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (2)
ex typographia Hertziana ... (1)
F. Tempsky (11)
Fakuleta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Fakulteta za družbene vede (7)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (8)
Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Fakulteta za elektrotehniko (2)
Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za osnove elektrotehnike in elektromagnetiko (LOEE) (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (3)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za računalništvo (1)
Fakulteta za farmacijo (4)
Fakulteta za gradbeništvo (5)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (8)
Fakulteta za logistiko (8)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za matematiko in fiziko (1)
Fakulteta za pomorstvo in promet (1)
Fakulteta za poslovne vede (2)
Fakulteta za računalništvo in informatiko (3)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Fakulteta za strojništvo (7)
Fakulteta za strojništvo, Katedra za modeliranje v tehniki in medicini (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za šport (2)
Fakulteta za tehnologijo polimerov (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Fakulteta za upravo (13)
Fakulteta za varnostne vede (1)
Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
formis J.G. Mayr ... (1)
Franc Leskovšek (1)
G. Blaž (1)
G. Freytag (1)
Gea College (1)
gedruckt bei Josef Blasnik (1)
gedruckt bei N. Gertsch (1)
gedruckt bey Ignaz Aloys Kleinmayer ... (1)
gedruckt bey Joh. Friedr. Eger ... (1)
gedruckt bey Johann Friedrich Eger (1)
gedruckt bey Johann Thomas Edl. v. Trattnern ... (1)
gedruckt bey Johann Thomas Edlen von Trattnern, ... (2)
gedruckt bey Joseph Blasnik (3)
gedruckt bey Leopold Eger (1)
gedruckt bey Maria Theresia Heptnerin ... (1)
gedruckt mit Königl. Universitätsschriften (1)
gedruckt mit von Ghelenschen Schriften (1)
gedruckt und verlegt bey Johann Andreas Kienreich (1)
gedruckt und zu haben bei Ferd. Edlen v. Kleinmayr (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Giontini (1)
Glasbena matica (11)
Goričar & Leskovšek (1)
Goriška tiskarna A. Gabršček (1)
'Goriška tiskarna' A. Gabršček (1)
Gostilničarski vestnik (1)
Grm - center biotehnike in turizma (8)
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Višja strokovna šola (1)
GS1 Slovenija (1)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (23)
Hermagoras (1)
I. Kleinmayr & & F. Bamberg (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (4)
I. Papš (1)
I. Papš ... (1)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (11)
I. r. deposito dei libri scolastici (1)
I. v. Kleinmayr & F. Bamberg (10)
i2 (1)
IBS Mednarodna poslovna šola (1)
Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (2)
im Verlag bey Joseph Miller (1)
im Verlage bey Lorenz Bernbacher, Burgerl. Buchbinder (1)
im Verlage der F. Sigmund''schen Buchhandlung ... (1)
im Verlage der J. Sigmund'schen Buchhandlung (1)
im Verlage der k. k. Volksschulbücher-Verschleissung des Laibacher Gubernial-Gebiethes ... (1)
im Verlage der k.k. Volksschulbücher-Verschleissung des Laibacher-Gubernial-Gebietes im Lyceal-Gebäude (1)
im Verlagsgewölbe des k. k. Schulbücher-Verschleisses bey St. Anna in der Johannis-Gasse (1)
im Verlagsgewölbe des k.k. Schulbücher-Verschleisses ... (1)
imprimebat Andreas Schneider typis Voegelianis (1)
in Verlagsgewölbe des k. k. Schulbucher-Verschleisses ... (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institute for Slovenian Studies of Victoria (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za celično regenerativno medicino (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za poslovodno računovodstvo pri VŠR (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (3)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (1)
J. Blasnik (1)
J. Blaznik (1)
J. Fridl (1)
J. Giontini (1)
J. Jesenko (1)
J. Pavlin (1)
J. R. Milic (2)
Johann Lorenz Greiner (1)
Jug (3)
Jugoslovanska knjigarna (9)
Jugoslovanska tiskarna (1)
Jugoslovanska Tiskarna (1)
K. Graeser (1)
K. K. Schulbücher Verlag (1)
K. k. Schulbücher-Verlag (2)
K. K. Schulbücherverlag (1)
K. K. Schulbücher-Verlag (2)
K. k. Schulbücher-Verlage (2)
Kaiserlich-königlich Schulbücher-Verlag (1)
Kaiserlich-königlicher Schulbücher-Verlag (21)
Kaiserlich-Königlicher Schulbücher-Verlag (1)
Karola Gerolda sin (1)
Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete (1)
Katedra za interno medicino, Katedra za kirurgijo, Medicinska fakulteta (1)
Katedra za interno medicino, Medicinska fakulteta (1)
Katedra za mikrobiologijo in imunologijo, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Katedra za otorinolaringologijo Medicinske fakultete (1)
Katedra za psihiatrijo Medicinske fakultete (1)
Katoliška bukvarna (1)
Katoliška Bukvarna (1)
Katoliška knjigarna (1)
Kleinmayer & Bbg. (1)
Kleinmayr & Bbg. (1)
Knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje - TeMeNa (3)
Konzorcij šolskih centrov (1)
Konzorcij šolskih centrov Slovenije (6)
Kr. zaloga šolskih knjig in učil (2)
Krško : Fakulteta za energetiko (1)
Kulturno umetniško društvo Pianissimo (1)
L. Schwentner (4)
L. Trevisini (1)
La editoriale libraria (1)
La Editoriale Libraria (1)
Lajkamovi nasledniki (1)
Licinio Cappelli (1)
Limnos (1)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (1)
Ljudska knjigarna (1)
M. Majar (1)
Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za elektroniko in telekomunikacije (1)
Matica Slovenska (1)
Matica slovenska, (1)
Max Heuber (1)
Medicinska fakulteta (4)
Medicinska fakulteta, Inštitut za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo (2)
Medicinska fakulteta, Katedra za čeljustno in zobno ortopedijo (4)
MeritUM (1)
Merkur (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (2)
mit Fr. Jos. Jenko'schen Schriften (1)
Mladinska knjiga (4)
MLC Fakulteta za management in pravo (3)
Moderna organizacija (1)
Modrijan (31)
Mohorjeva založba (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
na prodaj per A. H. Honu ... (1)
na prodaj per Joshefu Gajgeru (1)
na prodaj per Jurju Lihtu ... (2)
na pródaj per Jurju Lihtu ... (1)
na prodaj per Vilhelmu Korn (1)
na prodaj v' sholah (1)
na pródaj vę bukvárnęcę za ljúdske šóle Ljubljánskęga poglavárstva, vę šólah (1)
na pródaj vę kralj. bukvárnęcę za šóle per St. Anna (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2)
Narava (1)
National Education Institute Slovenia (1)
natis in zaloga Jožefa Blaznika (1)
natisnena inu se najde per Joannesu Retzerju némshkeh shól natiskávzu (1)
natisnena per Leopold Egerju (1)
natisnil ino naprodaj imá Janez Leon (1)
natisnil Joshef Blasnik (2)
natisnil Jožef Blaznik (1)
natisnil Jur Ueberreuter (1)
natisnil Leopold Eger (1)
natísnjen ino se najde per Joannesu Leonu stamparju (1)
natisnjena ino se najde per Aloisiju Tushu (1)
Nova univerza, Evropska pravna fakulteta (1)
Obzorja (4)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Bežigrad (1)
OK SZDL Ljubljana Center (3)
Onkološki inštitut (4)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
papir in natis od Lajkamovih naslednikov (1)
Paternolli (1)
Paternolli'schen Buchhandlung und Buchdruckerey (1)
Pedagogiško društvo (1)
Pedagoška fakulteta (13)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška obzorja (3)
Pedagoški inštitut (3)
per Adam Heinrich Hohn (1)
per Henricum Petrum (1)
per Janesu Retzerju natiskavzu (1)
per Joshefi Franz Kaiser (1)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (1)
pertisneno pri Ignatiusu Dunsheggi (1)
Pivec (1)
Planinska zveza Slovenije (2)
Pokrajinska šolska založba (2)
Pravna fakulteta (1)
pri Aljozji Wajcingeri, knigári (1)
pri Kultsár Kataline Odvetki (1)
Prodajnica šolskih knjig (1)
R. Milic (2)
Raziskovalni inštitut Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (1)
Republic of Slovenia Ministry for Foreign Affairs, Office of the Republic of Slovenia for Slovenes Abroad (1)
Rokus (3)
Rokus Klett (49)
s. n. (1)
S.n. (1)
samozal. (7)
samozal. A. Foerster (3)
samozal. A. Vavpetič (1)
samozal. avtor (1)
samozal. F. Humski (8)
samozal. J. Prezelj (1)
samozal. J. Zavrl (1)
samozal. K. Cvetko Vah (1)
samozal. M. Hladnik (1)
samozal. M. Krnc (1)
samozal. T. Bačič etc. (1)
samozaložba (6)
School Centre (1)
Schulbücher Verlag (1)
Schulbücherverschleiss-Administrazion bei St. Anna in der Johannesgasse (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
se najde per vsih mestaunih bukvivesarjih, ino natisnen per gospodu Kienreihu (1)
Selbstverlag (1)
Silvio Spazzal (1)
Simsal (2)
Slavistično društvo Slovenije (59)
Slovenian National Commission for UNESCO (2)
Slovenian National Council of Victoria (1)
Slovenian Religious and Cultural Centre Ss Cyril and Methodius (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (3)
Slovenska kinoteka (1)
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje (1)
Slovenski ameriški inštitut (1)
Slovenski šolski muzej (8)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (4)
Slovensko društvo za angleške študije (3)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko versko in kulturno središče sv. Cirila in Metoda (2)
slovima Gaspara Weis (1)
so natisnene, inu se dobe per Joan. Rezerju (1)
so stiskane, inu se dobe naprodej per Jan. Fridrihu Egerju (1)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (2)
SPH - Scientific Publishing Hub (1)
stiskane, inu se najdejo per Andreju Gaslerju ... (1)
stiskane, inu se najdejo per Joan. Frideriku Egerju (1)
stiskane, inu se najdejo per Joan. Frideriku Egerju ... (1)
Strajnar Publishing (4)
sze najde v-Radgoni pri Weitzinger J.A. (1)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti (2)
Šola za ravnatelje (1)
Šolski center (2)
Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola (1)
Šolski center v okviru Konzorcija biotehniških šol Slovenije (6)
Šolski center, Višja strokovna šola (1)
Tehniška založba Slovenije (2)
Teološka fakulteta (2)
The National Education Institute Slovenia (2)
Tiskarna Amerikanskega Slovenca (1)
Tiskarna Slovenija (1)
typis academicis Socieetatis Jesu (1)
typis Egerianis (1)
Učiteljska tiskarna (8)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
University of Nova Gorica Press (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko (1)
Univerza v Novem mestu Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Univerzitetna založba (1)
Univerzitetna založba Annales (1)
Univerzitetna založba Univerze (8)
Univerzitetni klinični center, Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo, Avdiovestibulološki center (1)
Uradni list Republike Slovenije (2)
v c. k. založbi šolskih bukev (2)
v c. kr. zalogi šolskih bukev (1)
v cesarski kraljevi zalogi šolskih knjig (1)
V cesarski kraljevi zalogi šolskih knjig (1)
v' knigíşhi Alois Waizinger'ovemi (1)
v'' salógi napródaj pri Joséfi Milerzi (1)
v salogi zes. kralj. bukvarnize sa sholske bukve (1)
v' salogi zes. kralj. bukvarnize sa sholske bukve (1)
v' salógi zes. kralj. bukvárnize sa shólske bukve (1)
v salógi zes. kralj. bukvárnize sa Shólske Bukve per Sv. Ani v' Janesovih ulizah (1)
v' salógi zes. kralj. bukvárnize sa shólske bukve per sv. Ani v' Jánesovih ulizah (1)
v založbi in naprodaj pri Janezu Giontinitu (1)
v' založbi vsih teržkih knigárov, ino natisnjena s' Kienrajhovimi pismencami (1)
Verlag der Fr. Ferstl'schen Buchhandlung ... (1)
Verlag der Franz Ferstl'schen Buchhandlung (1)
Veterinarska fakulteta (10)
Visoka pravna šola (1)
Visoka šola za hotelirstvo in turizem (1)
Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled (1)
Visoka šola za management (2)
Visoka šola za tehnologijo polimerov (1)
Visoka šola za upravljanje podeželja Grm (1)
Visoka šola za varstvo okolja (1)
Visoka šola za zdravstvo (1)
Visoka zdravstvena šola (5)
VIST - Visoka šola za storitve (2)
Višja strokovna šola Academia (4)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (9)
Vladarska tiskarnica (1)
Zadružna tiskarna (1)
Založba Audibook (1)
Založba Fakulete za računalništvo in informatiko (1)
Založba Fakultete za gradbeništvo (1)
Založba FE (11)
Založba FE in FRI (11)
Založba šolskih bukev (1)
Založba Univerze (1)
Založba Univerze na Primorskem (5)
Založba ZRC (5)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Založil In Prodaja J. Giontini (1)
založil pisatelj (1)
Založla Šolski Bukec (1)
Zavod IRC (185)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (40)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (8)
Zavod RS za šolstvo (16)
Zavod SR Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Tipka (1)
Zdravstvena fakulteta (7)
Združenje gorskih vodnikov Slovenije (2)
Zeschko & Till (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (65)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete (1)
zu finden bei Heinrich Willhelm Korn, Buchhändler (1)
zu finden bei Johann Michael Promberger ... (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (4)
Išči med rezultati (1547)