Število rezultatov iskanja: 3044

Časopisje in članki - oblika
Založnik
B. Mavrel (1)
Begunska tiskarna (1)
Cankarjeva založba (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (5)
Društvo psihologov Slovenije (8)
Društvo slovenskih pisateljev (6)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (19)
Družba Jezusova (5)
Državna založba Slovenije (348)
F. Bernik (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (4)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (5)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (5)
Goga (1)
Gozdno gospodarstvo (1)
Institute for Slovene Emigration Research (6)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (3)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (6)
Katoliško tiskovno društvo (2)
KUD Logos (1)
Kulturno-umetniško društvo Poiesis (3)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (4)
L. Schwentner (1)
LDS (27)
Litera (2)
Malinc (1)
Mariborska knjižnica (31)
Mariborska literarna družba (1)
Mladinska knjiga (2)
Muzejsko društvo (5)
Obzorja (29)
Pedagoška fakulteta (33)
Pedagoška obzorja (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (6)
Pivec (4)
Planinska zveza Slovenije (1)
Regionalni odbor Društva Slovenskih pisateljev (2)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (1)
Ruslica (6)
samozal. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Slavistično društvo Slovenije (281)
Slovene Comparative Literature Association (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (8)
Slovenska begunska tiskarna (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski gledališki muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za angleške študije (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (114)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (8)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Societá storica del Litorale (2)
Študentska založba (1)
Tehnika Slovenske armade (2)
Teološka fakulteta (1)
Tiskovna zadruga (2023)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (3)
Univerzitetna založba (1)
Ustanova Velenjska knjižna fundacija (2)
Založba Litera (1)
Založba Obzorja (5)
Založba Pivec (5)
Založba ZRC (5)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (8)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (12)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (4)
Pravice
pravice pridržane (3044)odstrani
Išči med rezultati (3044)