Število rezultatov iskanja: 3715

Časopisje in članki - oblika
Založnik
B. Mavrel (1)
Begunska tiskarna (1)
Cankarjeva založba (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Dragotin Hribar (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (4)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Društvo slovenskih pisateljev (6)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (19)
Družba Jezusova (4)
Državna založba Slovenije (348)
F. Bernik (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (4)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (5)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (7)
Goga (1)
Gozdno gospodarstvo (1)
Institute for Slovene Emigration Research (6)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (3)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (6)
J. Blaznik (1)
J. Krajec (1)
J. Rud. Milic (1)
Josip Furlan (1)
Jožef Blaznik (1)
Jugoslovanska knjigarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (2)
Kleinmayr & Bamberg (1)
Konzorcij Edinosti (1)
KUD Logos (1)
Kulturno-umetniško društvo Poiesis (3)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (6)
L. Schwentner (1)
LDS (13)
Litera (2)
Literarno društvo IA (2)
Malinc (1)
Mariborska knjižnica (25)
Mariborska literarna družba (1)
Matica hrvatska (1)
Miha Kastelic (5)
Mladinska knjiga (2)
Muzejsko društvo (4)
natisnene per Joanesu Rezerju (1)
Natisnil Janez Leon (1)
Obzorja (18)
Pedagoška fakulteta (26)
Pedagoški inštitut (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (6)
pisatelj (1)
Pivec (4)
Regionalni odbor Društva Slovenskih pisateljev (2)
Ruslica (6)
samozal. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Slavistično društvo Slovenije (244)
Slovene Comparative Literature Association (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (5)
Slovenska begunska tiskarna (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenska Matica (1)
Slovensko društvo za angleške študije (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (104)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (4)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (3)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Societá storica del Litorale (2)
Študentska založba (1)
Tehnika Slovenske armade (2)
Tiskovna zadruga (2778)
Umetniška propaganda (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Univerzitetna založba (1)
Ustanova Velenjska knjižna fundacija (2)
Založba Litera (1)
Založba Obzorja (5)
Založba Pivec (5)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (2)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (5)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (8)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Išči med rezultati (3715)