Število rezultatov iskanja: 194

Časopisje in članki - oblika
Jezik
slovenski (194)odstrani
angleški (2)
Založnik
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (10)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Družina (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (10)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za družbene vede (9)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (71)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (2)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Moderna organizacija (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2)
Občina Ljubljana-Šiška (1)
Obzorja (4)
OK SZDL Bežigrad (1)
OK SZDL Ljubljana Center (11)
Onkološki inštitut (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Pravna fakulteta (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (10)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (2)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (8)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (4)
Societá storica del Litorale (10)
Študentska založba (6)
Tiskovna zadruga (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Visoka šola za politične vede (12)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (2)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (10)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (10)
Znanstvenoraziskovalni inštitut dr. Franca Kovačiča (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (194)