Število rezultatov iskanja: 271

Časopisje in članki - oblika
Leto izida
2018 (271)odstrani
Izvor
Didakta (4)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (4)
Društvo psihologov Slovenije (12)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (24)
Družina d.o.o. (2)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (4)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (3)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (30)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (54)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (6)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (7)
Šola za ravnatelje (2)
Študentska založba (4)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (26)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (4)
Zavod RS za šolstvo (17)
Zgodovinsko društvo Celje (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (16)
ZRC SAZU (29)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Vsebina
Založnik
Alpha und Omega (1)
Andragoški center Slovenije (2)
ARTTS Design (1)
Beletrina (2)
Center Veles (1)
Center vojaških šol (3)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Danuba, Barbara Pust Velikanje (1)
Didakta (4)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (4)
Društvo psihologov Slovenije (14)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (24)
Družba Jezusova (4)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (1)
Eno (2)
Fakulteta za družbene vede (7)
Fakulteta za družbene vede, Center za varnejši internet, Spletno oko (1)
Fakulteta za organizacijske študije (2)
Fakulteta za poslovne vede (2)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (22)
GV Revije (1)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (4)
Inštitut Antona Trstenjaka (3)
Inštitut Lila (1)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (3)
Klub Revus (1)
KUD Logos (4)
Kvarkadabra (1)
Moderna organizacija (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2)
Nova revija (32)
Onkološki inštitut (1)
OPRO, zavod za aplikativne študije (1)
Organizacijski odbor konference GLAS 2017 (1)
OŠ Janka Glazerja (1)
Pedagoška fakulteta (5)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Pedagoški inštitut (2)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (1)
Pivec (2)
Pravna praksa (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
samozal. R. Brcar (3)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Science and Research Centre, Scientific Publishing House Annales (3)
selfpublished A. Metelko (1)
selfpublished I. Erenda (1)
Slovene Comparative Literature Association (5)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (6)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (7)
Societá storica del Litorale (1)
Stopar - IT (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (2)
Šola za ravnatelje (2)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (4)
Teološka fakulteta (23)
University of Primorska Press (1)
Uradni list Republike Slovenije (1)
Visoka šola za politične vede (2)
Vitaaa (1)
Založba ZRC (7)
Založba ZRC, ZRC SAZU (3)
Zavod Rakmo (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (18)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (21)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Znanstvena založba Annales (1)
Išči med rezultati (271)