Število rezultatov iskanja: 338

Časopisje in članki - oblika
Leto izida
2016 (338)odstrani
Izvor
Didakta (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (5)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (6)
Društvo psihologov Slovenije (61)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (3)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (2)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (24)
IUS SOFTWARE d.o.o. (5)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (7)
Narodna in univerzitetna knjižnica (54)
Pedagoška obzorja (7)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (7)
Slovensko filozofsko društvo (12)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (5)
Študentska založba (13)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (12)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (22)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (3)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za šolstvo (6)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (3)
Združenje za socialno pedagogiko (10)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (20)
ZRC SAZU (36)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Založnik
Andragoški center Slovenije (3)
Aristej (1)
Ašvata (2)
Beletrina (5)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Didakta (2)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (5)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (6)
Društvo psihologov Slovenije (73)
Družba Jezusova (6)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (3)
Fakulteta za družbene vede (5)
Fakulteta za organizacijske študije (3)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (33)
Gospodarska zbornica Slovenije (1)
GV Revije (5)
Hud (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (2)
Inštitut Časopis za kritiko znanosti (2)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
KUD Logos (2)
Kult.co, društvo kulturologov (1)
Ljubljanska borza (1)
Medicinska fakulteta (1)
Mestna knjižnica (1)
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Mirovni inštitut (1)
Mladinska knjiga (1)
Moi mečty (1)
Nova revija (33)
Obzorja (4)
Pedagoška fakulteta (9)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška fakulteta, Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti (CRSN) (1)
Pedagoška obzorja (7)
Pedagoški inštitut (2)
Pravna praksa (5)
samozal. (4)
samozal. V. Rozman (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Science and Research Centre, Annales University Press (1)
self-published (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (7)
Slovensko filozofsko društvo (12)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (5)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (1)
Sophia (2)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (11)
Taktika plus - efektivni management (1)
Teološka fakulteta (20)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (3)
Univerzitetna založba Annales (1)
Uprava RS za zaščito in reševanje (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Visoka šola za politične vede (3)
Založba ZRC (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (3)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (6)
Zavod SRS za varstvo pri delu (3)
Združenje nadzornikov Slovenije (2)
Združenje za socialno pedagogiko (10)
Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (23)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (338)