Število rezultatov iskanja: 299

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Acta chimica slovenica (1)
Acta medico-biotechnica (2)
Acta neophilologica (1)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Anali PAZU HD (2)
Annales kinesiologiae (Koper) (1)
Annales. Series historia et sociologia (4)
Anthropological notebooks (2)
Anthropos (Ljubljana) (15)
AR. Arhitektura, raziskave (2)
Arhivi (1)
Ars et humanitas (4)
AS. Andragoška spoznanja (2)
Asian studies (3)
Bogoslovni vestnik (14)
Communio (Ljubljana) (1)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Delo in varnost (5)
Didakta (6)
Družboslovne razprave (2)
Edinost in dialog (1)
Filozofski vestnik (29)
Gea (Ljubljana) (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (2)
Kakovostna starost (3)
Keria (Ljubljana) (4)
Kula (Ljubljana) (1)
Lexonomica (1)
Medicinski razgledi (1)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Monitor ISH (2)
Muzikološki zbornik (1)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Pedagoška obzorja (7)
Phainomena (Ljubljana) (30)
Poligrafi (12)
Pravnik (3)
Primerjalna književnost (5)
Proteus (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (6)
Razpotja (6)
Rehabilitacija (Ljubljana) (2)
Revija za elementarno izobraževanje (3)
Revija za univerzalno odličnost (5)
Revija za zdravstvene vede (1)
Revus (Ljubljana) (4)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Socialno delo (1)
Sodobnost (1963) (5)
Stati inu obstati (2)
Studia Historica Slovenica (3)
Studia mythologica Slavica (1)
Šolsko polje (1)
Šolsko svetovalno delo (10)
Tarčna zdravila - trendi in novosti (2)
Teorija in praksa (3)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (2)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vzgoja (Ljubljana) (22)
Vzgoja in izobraževanje (2)
Zdravniški vestnik (1)
Zgodovina za vse (1)
Časopisje in članki - oblika
Leto izida
2015 (299)odstrani
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Didakta (6)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo humanistov Goriške (6)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (22)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo psihologov Slovenije (6)
Družina d.o.o. (1)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (5)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (3)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (30)
IUS SOFTWARE d.o.o. (7)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (5)
Mladinska knjiga (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (51)
Onkološki inštitut Ljubljana (2)
Pedagoška obzorja (7)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (5)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko filozofsko društvo (15)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Študentska založba (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (13)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (6)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (15)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (2)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (2)
Zavod RS za šolstvo (12)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (5)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (2)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (8)
ZRC SAZU (30)
Založnik
A. Žorž (1)
Andragoški center Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Cankarjeva založba (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (4)
Didakta (6)
Doba Epis (1)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo arhitektov (1)
Društvo humanistov Goriške (6)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (22)
Društvo psihologov Slovenije (21)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (1)
Družba Jezusova (22)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (5)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za organizacijske študije (5)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (3)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (29)
GV Revije (4)
Horvat založništvo (1)
Ibis (5)
Institut Jožef Stefan (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Antona Trstenjaka (3)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (2)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Karmapa Foundation Europe (1)
Medicinska fakulteta (2)
Medicinski razgledi (1)
Medijski partner (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (2)
Mladinska knjiga (3)
Moje sanje (2)
Nova revija (36)
Pedagoška fakulteta (10)
Pedagoška obzorja (7)
Pravna fakulteta (1)
Pravna praksa (4)
Prelomi - Inštitut za družinsko terapijo, svetovanje in izobraževanje (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
PromoVita (1)
Rokos (1)
samozal. (1)
samozal. B. Ornik (1)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (4)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
self-publishing (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (5)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko filozofsko društvo (15)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Societá storica del Litorale (4)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (1)
Študentska založba (1)
Teološka fakulteta (14)
UMco (2)
Universidad Nacional, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (6)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
v samozaložbi (1)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (1)
Vrtec Galjevica (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (13)
Zavod SRS za varstvo pri delu (5)
Zavod za napredne študije Delta (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (2)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (15)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (4)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza društev pravnikov Slovenije (3)
Išči med rezultati (299)