Število rezultatov iskanja: 328

Časopisje in članki - oblika
Leto izida
2014 (328)odstrani
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (3)
Didakta (6)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (12)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (24)
Društvo psihologov Slovenije (18)
Družina d.o.o. (4)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (6)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (5)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (3)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (24)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (8)
Narodna in univerzitetna knjižnica (56)
Pedagoška obzorja (3)
Prirodoslovno društvo Slovenije (3)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko filozofsko društvo (23)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (3)
Slovensko sociološko društvo (4)
Šola za ravnatelje (2)
Študentska založba (8)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (13)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (3)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (15)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (2)
Zavod RS za šolstvo (6)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Združenje za socialno pedagogiko (9)
Zgodovinsko društvo Celje (2)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (7)
ZRC SAZU (30)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Založnik
1A internet (1)
Bird Publisher (5)
Didakta (7)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo humanistov Goriške (12)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (24)
Društvo psihologov Slovenije (41)
Društvo Zaživi življenje (1)
Družba Jezusova (24)
Družina (27)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Faculty of Education (1)
Fakulteta za družbene vede (4)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za organizacijske študije (6)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (7)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fenomenološko društvo (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (26)
GV Revije (7)
Institut Jožef Stefan (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (5)
Inštitut Antona Trstenjaka (3)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (2)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Mladinska knjiga (1)
Nova revija (24)
Orion's! (1)
Osebna rast, Robert Goreta (1)
Pedagoška fakulteta (4)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (5)
Pedagoška obzorja (3)
Pedagoški inštitut (1)
Potovanje duše (3)
Pravna praksa (7)
Prirodoslovno društvo Slovenije (3)
samozal. (1)
samozal. B. Križ (1)
samozaložba (4)
Sanje (3)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (4)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko filozofsko društvo (23)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (3)
Slovensko sociološko društvo (4)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (4)
Šola za ravnatelje (2)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (6)
Študentska založba (2)
UMco (1)
University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press (9)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (2)
Zakonski in družinski inštitut (1)
Založba ZRC (4)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (5)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Združenje ateistov Slovenije (1)
Združenje za socialno pedagogiko (9)
Zgodovinsko društvo (2)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (11)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (328)