Število rezultatov iskanja: 419

Časopisje in članki - oblika
Leto izida
2013 (419)odstrani
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Didakta (8)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (16)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (25)
Društvo psihologov Slovenije (13)
Družina d.o.o. (3)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (2)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (6)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (4)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (25)
Inštitut za preučevanje krščanskega izročila (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (7)
Mariborska knjižnica (1)
Miška d.o.o (1)
Mladinska knjiga (6)
Narodna in univerzitetna knjižnica (159)
Pedagoška obzorja (3)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko filozofsko društvo (23)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko sociološko društvo (5)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Študentska založba (6)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (16)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (22)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (2)
Zavod RS za šolstvo (5)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (3)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
ZRC SAZU (35)
Založnik
1A internet (5)
Aristej (1)
Atelje Doria (6)
author T. Horvat (1)
Bird Publisher (10)
Center Sospita Rea Silvia Novak & Co. (1)
Center Sospita Rea Silvia Novak and Co. (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Didakta (8)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (16)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (25)
Društvo psihologov Slovenije (36)
Družba Jezusova (25)
Družina (22)
Državna založba Slovenije (7)
EFT center (1)
Eno (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (2)
Fakulteta za družbene vede (6)
Fakulteta za organizacijske študije (6)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (1)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Fenomenološko društvo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (35)
GV Revije (1)
Ibis (8)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (4)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (2)
Inštitut za preučevanje krščanskega izročila (1)
IPSOS (54)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (1)
Mariborska knjižnica (1)
Mengeš: PeBook (3)
Miška (1)
Mladinska knjiga (11)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Nova revija (29)
Osebna rast (1)
OŠ LA (1)
PeBook (14)
Pedagoška fakulteta (13)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Pedagoška obzorja (3)
Pravna praksa (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Ruslica (1)
samozal. Unipar (1)
samozaložba (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
SEM Institute for Climate Change (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko filozofsko društvo (23)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko sociološko društvo (5)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Societá storica del Litorale (1)
Sophia (1)
Subkulturni azil (1)
Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (3)
Študentska založba (14)
Tehniška založba Slovenije (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (8)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (6)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (3)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (9)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Išči med rezultati (419)