Število rezultatov iskanja: 232

Leto izida
2011 (232)odstrani
Izvor
Center za psihodiagnostična sredstva (1)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (15)
Društvo psihologov Slovenije (17)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (12)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (24)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (4)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (2)
Miška d.o.o (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica (36)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko filozofsko društvo (20)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (3)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Študentska založba (9)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (8)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (10)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Združenje za socialno pedagogiko (4)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (34)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Založnik
Biotehniška fakulteta (1)
Bird Publisher (6)
Cankarjeva založba (1)
Center za psihodiagnostična sredstva (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Doba Epis (1)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo humanistov Goriške (15)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (7)
Društvo psihologov Slovenije (37)
Družba Jezusova (7)
Družina (10)
Državna založba Slovenije (2)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (6)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (8)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (34)
GV Revije (4)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (12)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
Klub Revus (4)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Miška (3)
Mladinska knjiga (2)
Moderna organizacija (1)
Nova plus (1)
Nova revija (27)
Osebna rast, Robert Goreta (6)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pravna praksa (4)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Slovene Anthropological Society (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko filozofsko društvo (20)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (3)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Societá storica del Litorale (2)
Študentska založba (9)
Uradni list Republike Slovenije (4)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Zavod IRC (1)
Združenje za socialno pedagogiko (4)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
ZRC SAZU (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (1)
Išči med rezultati (232)