Število rezultatov iskanja: 170

Časopisje in članki - oblika
Leto izida
2009 (170)odstrani
Izvor
Didakta (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo psihologov Slovenije (13)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (6)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (22)
IUS SOFTWARE d.o.o. (3)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (5)
Narodna in univerzitetna knjižnica (18)
Onkološki inštitut Ljubljana (2)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (17)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Študentska založba (3)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Združenje za socialno pedagogiko (5)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
ZRC SAZU (38)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Založnik
A. Košar (1)
Bird Publisher (7)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Didakta (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (30)
Državna založba Slovenije (5)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (3)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (38)
Globaldreamvision (1)
GV Revije (3)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (6)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Intelyway webmedia (1)
Klub Revus (3)
M. Čebulc (1)
Medicinska fakulteta (1)
Medicinski razgledi (1)
Nova revija (16)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoški inštitut (2)
Pravna praksa (3)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (17)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Societá storica del Litorale (1)
Študentska založba (3)
Uradni list Republike Slovenije (3)
Založba /*cf. (1)
Zavod IRC (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod za ustvarjalnost Hymnos (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Združenje za socialno pedagogiko (5)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (170)