Število rezultatov iskanja: 1031

Časopisje in članki - naslov
Acta Histriae (14)
Acta medico-biotechnica (4)
Acta neophilologica (1)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Anali PAZU HD (1)
Annales kinesiologiae (Koper) (3)
Annales. Series historia et sociologia (12)
Anthropological notebooks (11)
Anthropos (Ljubljana) (13)
AR. Arhitektura, raziskave (3)
Ars et humanitas (7)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Asian studies (50)
Azijske in afriške študije (3)
Bogoslovni vestnik (42)
CEPS journal (11)
Časopis za kritiko znanosti (1)
De musica disserenda (1)
Družboslovne razprave (7)
Dve domovini (2)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (2)
Filozofski vestnik (308)
Informatica (Ljubljana) (9)
Izzivi prihodnosti (2)
Javnost (Ljubljana) (8)
Management (1)
Managing global transitions (2)
Mednarodno inovativno poslovanje (3)
Monitor ISH (1)
Muzikološki zbornik (13)
Naše gospodarstvo (1)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Organizacija (Kranj) (5)
Pedagoška obzorja (8)
Phainomena (Ljubljana) (109)
Poligrafi (19)
Pravnik (1)
Primerjalna književnost (38)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (93)
Radiology and oncology (Ljubljana) (2)
Rehabilitacija (Ljubljana) (2)
Res novae (1)
Revija za elementarno izobraževanje (3)
Revija za univerzalno odličnost (1)
Revus (Ljubljana) (11)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (4)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (2)
Socialno delo (1)
Sodobna pedagogika (11)
Studia mythologica Slavica (2)
Šolsko polje (3)
Teorija in praksa (14)
Traditiones (1)
Traditiones (Ljubljana) (5)
Urbani izziv (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (3)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Zdravniški vestnik (3)
Zdravstveno varstvo (3)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (3)
Društvo antropologov Slovenije (11)
Društvo psihologov Slovenije (99)
Društvo radiologije in onkologije (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (8)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (3)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (109)
Inštitut za varovanje zdravja RS (3)
IUS SOFTWARE d.o.o. (12)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (156)
Pedagoška obzorja (8)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovensko društvo Informatika (9)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (37)
Slovensko filozofsko društvo (13)
Slovensko sociološko društvo (7)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (36)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (14)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (17)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (11)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (42)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (3)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (4)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (12)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (57)
ZRC SAZU (318)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (1)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (11)
Založnik
Adriatikus (4)
Atelje Doria (6)
author T. Horvat (1)
Bird Publisher (48)
Center Sospita Rea Silvia Novak and Co. (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (12)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (2)
Doba Epis (3)
Društvo antropologov Slovenije (11)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo psihologov Slovenije (112)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (1)
Družina (7)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (8)
Faculty of Education (1)
Faculty of management (2)
Fakulteta za arhitekturo (3)
Fakulteta za družbene vede (7)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za organizacijske študije (3)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (10)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (4)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (7)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (293)
GV Revije (11)
Ibis (2)
Institut Jožef Stefan (2)
Institut 'Jožef Stefan' (3)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2)
Klub Revus (1)
KUD Logos (2)
Kult.co, društvo kulturologov (1)
Kvarkadabra (1)
Medicinska fakulteta (4)
Mengeš: Bird Publisher (1)
Mengeš: PeBook (3)
Mestna knjižnica (3)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (3)
Moderna organizacija (5)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2)
Nova revija (114)
Obzorja (1)
Organizacijski odbor konference GLAS 2017 (1)
Osebna rast, Robert Goreta (1)
Osebna rast, Roy Goreya (1)
OŠ Janka Glazerja (1)
Pangeršič, I. (2)
PeBook (13)
Pedagoška fakulteta (14)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (9)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Pedagoška obzorja (8)
Pedagoški inštitut (3)
Pravna praksa (11)
printed and fold by J.J. Tourneisen (1)
S. Slana (1)
samozal. (1)
samozal. K. K. Valentini (1)
samozal. P. Škoberne (1)
samozal. V. Rozman (1)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (12)
Science and Research Centre, Annales University Press (1)
Science and Research Centre, Annales ZRS (1)
Science and Research Centre, Scientific Publishing House Annales (3)
selfpublished (1)
self-published (2)
selfpublished A. Metelko (2)
selfpublished I. Erenda (2)
selfpublished M. Hren (1)
self-publishing (1)
SEM Institute for Climate Change (1)
Slovene Anthropological Society (5)
Slovene Comparative Literature Association (5)
Slovene Society Informatika (3)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (6)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (1)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko društvo Informatika (6)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (38)
Slovensko filozofsko društvo (13)
Slovensko sociološko društvo (7)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (12)
Spago (1)
Subkulturni azil (1)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Teološka fakulteta (35)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (2)
University of Primorska Press (1)
University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press (9)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (3)
Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo (1)
Uradni list Republike Slovenije (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Viatoris (1)
Visoka šola za politične vede (4)
Vrtec Galjevica (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (20)
Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zavod Rakmo (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod za ustvarjalnost Hymnos (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (12)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (14)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (65)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (12)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (11)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Išči med rezultati (1031)