Število rezultatov iskanja: 5555

Časopisje in članki - naslov
"Skupaj odstiramo tančice upanja" : zbornik (1)
AB. Arhitektov bilten (1)
Acta agriculturae Slovenica (2)
Acta chimica slovenica (1)
Acta Histriae (44)
Acta medico-biotechnica (4)
Acta neophilologica (4)
Amfiteater (Ljubljana) (3)
Anali PAZU HD (4)
Analiza (Ljubljana) (30)
Annales kinesiologiae (Koper) (3)
Annales. Series historia et sociologia (44)
Anthropological notebooks (11)
Anthropos (Ljubljana) (665)
AR. Arhitektura, raziskave (3)
Arheo (1)
Arheološki vestnik (2)
Arhivi (4)
Ars et humanitas (45)
AS. Andragoška spoznanja (31)
Asian studies (70)
Azijske in afriške študije (7)
Bogoslovni vestnik (234)
Celostna obravnava kot odgovor na potrebe onkoloških bolnikov v sodobni družbi (1)
CEPS journal (11)
Clotho (2)
Communio (Ljubljana) (10)
Časopis za kritiko znanosti (337)
Časopis za zgodovino in narodopisje (3)
De musica disserenda (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Delavci in delodajalci (1)
Delo in varnost (18)
Dialogi (86)
Didakta (35)
Dom in svet (Ljubljana) (21)
Družboslovne razprave (40)
Državni presejalni programi za raka (1)
Dve domovini (3)
Edinost in dialog (10)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (6)
Farmacevtski vestnik (3)
Filozofski vestnik (1007)
Gea (Ljubljana) (7)
Geografski vestnik (2)
Glasba v šoli in vrtcu (7)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (8)
Gradbeni vestnik (1)
IB revija (Ljubljana) (1)
Informatica (Ljubljana) (9)
Izzivi prihodnosti (4)
Javno zdravje (3)
Javnost (Ljubljana) (11)
Jezik in slovstvo (27)
Kakovostna starost (42)
Keria (Ljubljana) (12)
Knjižnica (1)
Kronika (Ljubljana) (12)
Kula (Ljubljana) (1)
Lexonomica (1)
Literatura (Ljubljana) (37)
Ljubljanski zvon (100)
Loški razgledi (1)
Management (4)
Management (Spletna izd.) (1)
Managing global transitions (2)
Matematika v šoli (2)
Medicinski razgledi (3)
Mednarodno inovativno poslovanje (6)
Monitor ISH (37)
Muzikološki zbornik (26)
Napredovali rak - dodajmo življenje dnevom (1)
Naša sodobnost (3)
Naše gospodarstvo (3)
Obzornik zdravstvene nege (31)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Organizacija (Kranj) (7)
Organizacija znanja (5)
Otrok in knjiga (20)
Pacienti in pljučni rak - trendi in novosti (1)
Pedagoška obzorja (28)
Phainomena (Ljubljana) (712)
Planinski vestnik (1)
Podporna onkološka zdravstvena nega in zdravljenje (2)
Poligrafi (47)
Pomen prehrane pri nastanku in zdravljenju malignih obolenj (1)
Pravnik (5)
Presek (2)
Primerjalna književnost (83)
Priročnik iz onkološke zdravstvene nege in onkologije (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Proteus (13)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (572)
Psihološka obzorja Ljubljana (1)
Radiology and oncology (Ljubljana) (2)
Raziskave in razprave (4)
Razpotja (76)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (15)
Res novae (4)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za elementarno izobraževanje (17)
Revija za univerzalno odličnost (23)
Revija za zdravstvene vede (9)
Revus (Ljubljana) (34)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (4)
Slavia Centralis (3)
Slavistična revija (11)
Slovenka (3)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (76)
Socialno delo (18)
Sodobna pedagogika (18)
Sodobnost (1933) (7)
Sodobnost (1963) (78)
Stati inu obstati (16)
Studia mythologica Slavica (6)
Šolska kronika (3)
Šolsko polje (20)
Šolsko svetovalno delo (35)
Šport (Ljubljana) (1)
Tarčna zdravila - trendi in novosti (2)
Teorija in praksa (69)
Traditiones (1)
Traditiones (Ljubljana) (7)
Učiteljski tovariš (1)
Ukrepajmo danes, da bomo živeli jutri (1)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (1)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Varstvo narave (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (10)
Ventil (Ljubljana) (2)
Verba hispanica (2)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (65)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (5)
Vzgoja (Ljubljana) (106)
Vzgoja in izobraževanje (17)
Zdravniški vestnik (16)
Zdravstveno varstvo (5)
Zgodovina v šoli (1)
Zgodovina za vse (14)
Zgodovinski časopis (5)
Ženske, moški in rak (1)
Časopisje in članki - oblika
članki (5555)odstrani
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (4)
Didakta (35)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (6)
Društvo antropologov Slovenije (11)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo humanistov Goriške (76)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (99)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (2)
Društvo Medicinski razgledi (3)
Društvo psihologov Slovenije (586)
Društvo radiologije in onkologije (2)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (30)
Družina d.o.o. (10)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (11)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (27)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (4)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (37)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (42)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (712)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (5)
IUS SOFTWARE d.o.o. (39)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (5)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (4)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (78)
Mariborska knjižnica (20)
Mladinska knjiga (7)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica (809)
Onkološki inštitut Ljubljana (14)
Pedagoška obzorja (28)
Planinska zveza Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (13)
Slavistično društvo Slovenije (17)
Slovenski etnografski muzej (6)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (3)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo Informatika (10)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (20)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (73)
Slovensko etnološko društvo (8)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (273)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (16)
Slovensko sociološko društvo (40)
Slovensko zdravniško društvo (16)
Šola za ravnatelje (5)
Študentska organizacija univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (319)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (7)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (94)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (33)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (18)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (5)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (40)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (44)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (10)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (244)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (7)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (10)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (18)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (9)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (15)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Zavod RS za šolstvo (62)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (18)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (31)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (4)
Združenje za socialno pedagogiko (74)
Zgodovinsko društvo Celje (14)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (44)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (118)
ZRC SAZU (1023)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (65)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (18)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (12)
Vsebina
Založnik
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Arhivsko društvo Slovenije (4)
Beletrina (2)
Biotehniška fakulteta (2)
Bogoslovni vestnik (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (44)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (2)
Didakta (35)
Doba Epis (6)
Društvo antropologov Slovenije (11)
Društvo arhitektov (1)
Društvo ekonomistov Maribor (3)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (76)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (106)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (2)
Društvo psihologov Slovenije (1251)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (30)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (3)
Družba Jezusova (106)
Družina (112)
Državna založba Slovenije (77)
Ekonomski center Maribor (3)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (3)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (11)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Faculty of management (2)
Fakulteta za arhitekturo (3)
Fakulteta za družbene vede (40)
Fakulteta za management (5)
Fakulteta za organizacijske študije (27)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Fakulteta za poslovne vede (4)
Fakulteta za socialno delo (18)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (62)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (4)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (4)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (4)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (7)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (15)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (3)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (990)
GV Revije (34)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (37)
Inštitut Antona Trstenjaka (42)
Inštitut Časopis za kritiko znanosti (5)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (14)
Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (10)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (3)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (4)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Katoliško tiskovno društvo (21)
Klub Revus (12)
Konzorcij Edinosti (3)
LDS (37)
Mariborska knjižnica (20)
Medicinska fakulteta (4)
Medicinski razgledi (3)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (10)
Mladinska knjiga (7)
Moderna organizacija (7)
Muzejsko društvo (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (5)
Nova revija (724)
Obzorja (88)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Onkološki inštitut (2)
Pedagoška fakulteta (65)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (9)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Pedagoška obzorja (28)
Pedagoški inštitut (7)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (5)
Planinska zveza Slovenije (1)
Pravna fakulteta (1)
Pravna praksa (34)
Prirodoslovno društvo Slovenije (13)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (44)
Science and Research Centre, Annales University Press (1)
Science and Research Centre, Scientific Publishing House Annales (3)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (3)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (38)
Slovene Anthropological Society (5)
Slovene Comparative Literature Association (5)
Slovene Society Informatika (3)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (10)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (65)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (7)
Slovenski etnografski muzej (6)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko društvo Informatika (7)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (20)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (80)
Slovensko etnološko društvo (8)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (665)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (16)
Slovensko sociološko društvo (40)
Slovensko zdravniško društvo (16)
Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe, SZD (1)
Societa storica del Litorale (3)
Societá storica del Litorale (44)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (10)
Šola za ravnatelje (5)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (31)
Študentska založba (301)
Teološka fakulteta (120)
Tiskovna zadruga (100)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (6)
University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press (8)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (16)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (9)
Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo (1)
Uradni list Republike Slovenije (12)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Visoka šola za politične vede (7)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Založba ZRC (23)
Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (61)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (3)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (5)
Zavod SRS za varstvo pri delu (13)
Zbornica zdravstvene nege (31)
Zbornica zdravstvene nege Slovenije, Sekcija medicinskih sester v onkologiji (2)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (4)
Združenje za socialno pedagogiko (76)
Zgodovinsko društvo (15)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (44)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (44)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (168)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (44)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (6)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Znanstvena založba Annales (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (18)
Zveza društev pravnikov Slovenije (5)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (1)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (10)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (5555)