Število rezultatov iskanja: 598

Časopisje in članki - naslov
Acta Histriae (1)
Acta linguistica asiatica (3)
Acta neophilologica (1)
Anali PAZU HD (1)
Annales. Series historia et sociologia (4)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (4)
Ars et humanitas (4)
AS. Andragoška spoznanja (5)
CEPS journal (2)
Časopis za kritiko znanosti (6)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Dialogi (4)
Didakta (21)
Dogovori (1)
Dom in svet (Ljubljana) (2)
Elektrotehniški vestnik (1)
ELOPE (Ljubljana) (3)
Filozofski vestnik (3)
Geografski obzornik (1)
Informatica (Ljubljana) (2)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (5)
Jezik in slovstvo (69)
Kakovostna starost (1)
Knjižnica (35)
Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje (2)
Kronika (Ljubljana) (1)
Linguistica (Ljubljana) (2)
Literatura (Ljubljana) (8)
Ljubljanski zvon (1)
Monitor ISH (7)
Muzikološki zbornik (2)
Naša komuna (Ljubljana) (3)
Naša skupnost (Grosuplje) (2)
Naša skupnost (Ljubljana) (1)
Organizacija (Kranj) (1)
Organizacija znanja (2)
Otrok in knjiga (169)
Pedagoška obzorja (2)
Phainomena (Ljubljana) (4)
Primerjalna književnost (24)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (7)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Revija za elementarno izobraževanje (7)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (10)
Slovenski čebelar (1)
Slovenščina 2.0 (1)
Socialno delo (1)
Sodobna pedagogika (7)
Sodobnost (1963) (31)
Šolsko polje (13)
Teorija in praksa (2)
Tomšičev glas (1)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Učiteljski tovariš (21)
Urbani izziv (1)
Vestnik za tuje jezike (4)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Vzgoja (Ljubljana) (16)
Zbor občanov (1)
Zgodovinski časopis (2)
Izvor
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Didakta (21)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (16)
Društvo psihologov Slovenije (7)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (7)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (4)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (2)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Knjižnica Kočevje (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (1)
Kosovelova knjižnica Sežana (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (31)
Lavričeva knjižnica Ajdovščina (1)
Mariborska knjižnica (169)
Mestna knjižnica Ljubljana (14)
Narodna in univerzitetna knjižnica (163)
Osrednja knjižnica Celje (2)
Pedagoška obzorja (2)
Slavistično društvo Slovenije (32)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (13)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (22)
Srednja zdravstvena šola Ljubljana (1)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (6)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (11)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (7)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (8)
ZRC SAZU (4)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (15)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (7)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Založnik
Beletrina (1)
Bralno društvo Slovenije (1)
Cankarjeva založba (2)
Center Veles (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (4)
Didakta (21)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (16)
Društvo psihologov Slovenije (11)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Družba Jezusova (16)
Državna založba Slovenije (30)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Eno (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (3)
I. Dornik (1)
I. Tutuš (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (7)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Izobraževalni center PIKA, Center Janeza Levca (2)
Izobraževalni center Pika, Center Janeza Levca Ljubljana (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (21)
K. Tučič (1)
Katoliško tiskovno društvo (2)
Knjižnica Jožeta Mazovca (1)
LDS (8)
Litera (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (1)
M. Kos (1)
Malinc (2)
Mariborska knjižnica (169)
Moderna organizacija (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
natisk in papir od Andréja Lajkama dédizhev (1)
natisnene inu na prodaj per Joannesu Retzerju Bukvenimu sakladavzu nemshkeh shol (1)
natisnenu inu na pródaj per Joann. Rezerju (1)
Nova revija (4)
Občina Ljubljana-Šiška (1)
Obzorja (5)
OK SZDL Bežigrad (1)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
P. Marincelj (1)
Pedagoška fakulteta (179)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Pedagoška obzorja (2)
Pedagoški inštitut (2)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (33)
pri Aljozji Wajcingeri, knigári (1)
pri Alojzji Wajcingeri, knigari (1)
S. Novljan (1)
S. Zwitter (1)
samozal. (1)
samozaložba (1)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (4)
se najdejo pri vsih bukvivesarjih, natisnjene pri gospodu Kienreihu (1)
se najdejo pri vsih bukvivesarjih, natisnjene s' pismenzami bratov Tanzerjov (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
skus Joan. Fridrika Egerja ... (4)
Slavistično društvo Slovenije (79)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenska šolska matica (1)
Slovenska Šolska Matica (1)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (13)
Slovensko društvo za angleške študije (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (23)
Slovensko filozofsko društvo (4)
SO (2)
Societá storica del Litorale (4)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (6)
T. Mohar (1)
Tehniška založba Slovenije (1)
Tiskovna zadruga (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
University Press, Faculty of Arts (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
v'' salógi napródaj pri Joséfi Milerzi (1)
V Založbi Jon. Giontini (1)
vtisnjene skus Aloisia Ignazia Kleinmayerja, deshelstvega stamparja (1)
Založba ZRC (1)
Založil J. Giontini (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Zavod RS za šolstvo (2)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, Ljubljana (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (16)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (4)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (35)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (7)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Išči med rezultati (598)