Število rezultatov iskanja: 6843

Tip gradiva
znanstveno časopisje in članki (6843)odstrani
Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Acta agriculturae Slovenica (3)
Acta carsologica (868)
Acta chimica slovenica (1)
Acta geographica Slovenica (225)
Acta Histriae (2)
Akademija MM (2)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Annales. Series historia et sociologia (6)
Annales. Series historia naturalis (4)
Anthropological notebooks (5)
Anthropos (Ljubljana) (6)
AR. Arhitektura, raziskave (11)
Arheološki vestnik (690)
Arhivi (4)
AS. Andragoška spoznanja (15)
Asian studies (4)
Bogoslovni vestnik (3)
CEPS journal (15)
Časopis za kritiko znanosti (12)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
De musica disserenda (201)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (12)
Desetletja raziskovanj v publikacijah ZRC SAZU (19)
Dialogi (2)
Didakta (6)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1)
Družboslovne razprave (10)
Dve domovini (661)
Elektrotehniški vestnik (4)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (14)
Filozofski vestnik (1181)
Folia biologica et geologica (4)
Gea (Ljubljana) (6)
Geodetski vestnik (1)
Geografski obzornik (2)
Geografski vestnik (13)
Geologija (6)
Glas podzemlja (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (29)
Gradbeni vestnik (1)
Hacquetia (224)
Hladnikia (Ljubljana) (1)
IB revija (Ljubljana) (1)
Igra ustvarjalnosti (6)
Informacije MIDEM (4)
Informatica (Ljubljana) (4)
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (7)
Javnost (Ljubljana) (2)
Jezik in slovstvo (12)
Jezikoslovni zapiski (650)
Kakovostna starost (3)
Knjižnica (13)
Kovine zlitine tehnologije (3)
Kronika (Ljubljana) (7)
Les (Ljubljana) (1)
Lexonomica (1)
Literatura (Ljubljana) (1)
Loški razgledi (3)
Management (2)
Managing global transitions (1)
Materiali in tehnologije (2)
Metodološki zvezki (28)
Monitor ISH (3)
Muzikološki zbornik (8)
Naše gospodarstvo (2)
Obzornik zdravstvene nege (7)
Onkologija (Ljubljana) (2)
Onkološki vikend (1)
Organizacija (Kranj) (3)
Organizacija znanja (4)
Otrok in knjiga (2)
Pedagoška obzorja (1)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Podjetje in delo (1)
Presek (1)
Primerjalna književnost (6)
Prispevki za novejšo zgodovino (2)
Problemi (Ljubljana) (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (16)
Raziskave in razprave (26)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (6)
Rehabilitacija (Ljubljana) (1)
Research in social change (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za elementarno izobraževanje (3)
Revija za univerzalno odličnost (1)
Sanitarno inženirstvo (1)
Scopolia (1)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (5)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski jezik (1997) (121)
Slovenščina v šoli (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (13)
Socialno delo (14)
Sodobna pedagogika (18)
Sodobnost (1963) (3)
Statistične informacije. 23. Raziskovanje in razvoj, znanost in tehnologija (9)
Studia mythologica Slavica (365)
Šolska kronika (2)
Šolsko polje (14)
Šolsko svetovalno delo (1)
Šport (Ljubljana) (6)
Teorija in praksa (60)
Traditiones (Ljubljana) (1028)
Trdoživ (16)
Urbani izziv (2)
Vakuumist (19)
Varstvo narave (2)
Ventil (Ljubljana) (2)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (6)
Vzgoja (Ljubljana) (2)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (1)
Zdravniški vestnik (1)
Zdravstveno varstvo (2)
Zgodovina v šoli (1)
Zgodovinski časopis (10)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (4)
Botanično društvo Slovenije (17)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Didakta (6)
Društvo antropologov Slovenije (5)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo psihologov Slovenije (16)
Društvo za marketing Slovenije (2)
Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov - DINARICUM (16)
Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije (16)
Društvo za raziskovanje jam Ljubljana (3)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (19)
Elektrotehniška zveza Slovenije (4)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (2)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (27)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica (16)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (3)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (3)
Inštitut za narodnostna vprašanja (6)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (2)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (4)
Knjižnica Ivana Tavčarja (3)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (3)
Mariborska knjižnica (2)
Medijski partner d.o.o. (2)
Mladinska knjiga (6)
Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce (16)
Muzejsko društvo Škofja Loka (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1329)
Onkološki inštitut Ljubljana (3)
Pedagoška obzorja (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (8)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (4)
Slovenski etnografski muzej (12)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo Informatika (4)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (14)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (6)
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (16)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michiellija (16)
Slovensko etnološko društvo (29)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko odonatološko društvo (16)
Slovensko sociološko društvo (10)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Statistični urad Republike Slovenije (9)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (4)
Šola za ravnatelje (6)
Študentska založba (12)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (17)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (50)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (6)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (20)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (15)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (14)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (3)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Zavod RS za šolstvo (3)
Zavod RS za varstvo narave (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (7)
Združenje za socialno pedagogiko (13)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (10)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
ZRC SAZU (4981)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (10)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (18)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (15)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (11)
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (4)
Biotehniška fakulteta (3)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (10)
Didakta (6)
Društvo antropologov Slovenije (5)
Društvo arhitektov (1)
Društvo ekonomistov Maribor (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (22)
Društvo za raziskovanje jam (3)
Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (19)
Družba Jezusova (2)
Družina (3)
Državna založba Slovenije (3)
Ekonomski center Maribor (2)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (4)
Etnografski muzej (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (2)
Faculty of management (1)
Fakulteta za arhitekturo (17)
Fakulteta za družbene vede (38)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (6)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za socialno delo (14)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (56)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (2)
Fakulteta za telesno kulturo (6)
Fakulteta za uporabne družbene študije (26)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1181)
Geološki zavod (1)
Geološki zavod, Ljubljana (5)
Institute for Ethnic Studies (6)
Institute for Slovene Emigration Research (590)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
Inštitut Antona Trstenjaka (3)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (5)
Inštitut za narodnostna vprašanja (6)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (121)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (636)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (661)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (1)
LDS (1)
Mariborska knjižnica (2)
Marketing magazin (2)
Mladinska knjiga (6)
Moderna organizacija (3)
Muzejsko društvo (3)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (201)
Nova revija (1)
Obzorja (3)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (12)
Onkološki inštitut (3)
Pedagoška fakulteta (6)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (12)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (3)
Pedagoška obzorja (1)
Pedagoški inštitut (3)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Pravna fakulteta (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU v Novi Gorici (7)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (10)
Slavistično društvo Slovenije (17)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2815)
Slovenski etnografski muzej (14)
Slovenski gledališki muzej (1)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo Informatika (4)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (14)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (6)
Slovensko etnološko društvo (29)
Slovensko filozofsko društvo (6)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (5)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko odonatološko društvo et al. (10)
Slovensko odonatološko društvo etc. (6)
Slovensko sociološko društvo (10)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Societá storica del Litorale (10)
Statistični urad Republike Slovenije (9)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (4)
Šola za ravnatelje (6)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (11)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (365)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (121)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Visoka šola za politične vede (4)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Založba ZRC (1006)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (2)
Zbornica zdravstvene nege (7)
Združenje za socialno pedagogiko (13)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (10)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (25)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (10)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (303)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (365)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (224)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (13)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (18)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (15)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (10)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (7)
Železarna Jesenice (3)
Železarna Ravne (3)
Železarna Štore (3)
Dostop
Išči med rezultati (6843)