Število rezultatov iskanja: 2492

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Društvo antropologov Slovenije (5)
Društvo psihologov Slovenije (5)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (21)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (133)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovensko društvo Informatika (4)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (4)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (32)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (14)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (3)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
ZRC SAZU (2217)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (6)
Zveza geografov Slovenije (1)
Založnik
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
Društvo antropologov Slovenije (5)
Društvo psihologov Slovenije (5)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Faculty of management (1)
Fakulteta za arhitekturo (10)
Fakulteta za družbene vede (28)
Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (3)
Fakulteta za uporabne družbene študije (20)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (320)
Geološki zavod, Ljubljana (2)
Institute for Slovene Emigration Research (180)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (3)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (64)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (5)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (218)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2)
Moderna organizacija (3)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (82)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (12)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (2)
Pedagoški inštitut (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1360)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (4)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (4)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (2)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Societá storica del Litorale (3)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (101)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (64)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Založba ZRC (535)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (9)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (125)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (101)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (192)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (6)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Železarna Jesenice (1)
Železarna Ravne (1)
Železarna Štore (1)
Dostop
Išči med rezultati (2492)