Število rezultatov iskanja: 63

Časopisje in članki - oblika
Založnik
A. Češarek (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Družina (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (7)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (11)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
MeritUM (1)
Mladinska knjiga (1)
Moderna organizacija (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (3)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Societá storica del Litorale (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Študentska založba (6)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (1)
Založba ZRC (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (3)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
ZAVOD SV. IGNACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Železarna Jesenice (1)
Železarna Ravne (1)
Železarna Štore (1)
Išči med rezultati (63)