Število rezultatov iskanja: 244

Tip gradiva
znanstveno časopisje in članki (244)odstrani
Časopisje in članki - oblika
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (12)
Didakta (1)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Državna založba Slovenije (2)
Etnografski muzej (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (3)
Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Institute for Ethnic Studies (19)
Institute for Slovene Emigration Research (7)
Inštitut za narodnostna vprašanja (36)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (9)
Mariborska knjižnica (2)
Obzorja (7)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška fakulteta (3)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (12)
Slavistično društvo Slovenije (35)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (20)
Slovenski etnografski muzej (14)
Slovenski šolski muzej (4)
Slovensko etnološko društvo (48)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (12)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (1)
Študentska založba (2)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (2)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Založba ZRC (3)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (12)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (12)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (10)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (7)
Išči med rezultati (244)