Število rezultatov iskanja: 24875

Časopisje in članki - naslov
Acta Histriae (3)
Amerikanski Slovenec (4073)
Annales. Series historia et sociologia (12)
Anthropos (Ljubljana) (2)
Arhivi (1)
AS. Andragoška spoznanja (3)
Avstralski Slovenec (18)
Avstrijski Slovenec (1)
Beseda slovenske skupnosti (13)
Bilten (Banja Luka) (9)
Bilten (Društvo Slovenaca Sava u Beogradu) (9)
Cankarjev glasnik (69)
Communio (Ljubljana) (1)
Časopis za kritiko znanosti (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Dialogi (7)
Didakta (1)
Dve domovini (9)
Edinost (Chicago) (234)
Edinost (Toronto) (226)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (14)
Glas iz Astena (1)
Glasilo kanadskih Slovencev (86)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (48)
Gmajna (1)
Goriški list (1944) (84)
Jadranka (36)
Jezik in slovstvo (31)
Jezikoslovni zapiski (1)
Katoliški glas (2363)
Kažipot (Rijeka) (71)
Knjižnica (2)
Koledar Goriške matice (22)
Korenine (2)
Koroška domovina (12)
Koroški Slovenec (1027)
Kredarica (Novi Sad) (50)
Kronika (Ljubljana) (7)
Letni poročevalec (2)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Lojzetov konjiček (18)
Meddobje (Entresiglo) (131)
Misli (Kew) (668)
Napredek (Cleveland) (225)
Naš čolnič (72)
Naša komuna (Ljubljana) (1)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (2)
Novi glas (922)
Novi list (1975)
Novi odmev (73)
Novi rod (66)
Otrok in knjiga (2)
Partizan (2)
Pest (1)
Planinski vestnik (2)
Po slovensko v besedi, glasbi in fotografiji (1)
Porabje (947)
Primorski dnevnik (10252)
Raziskave in razprave (2)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (36)
Research in social change (1)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Rodna gruda (393)
Slavistična revija (4)
Slovenika (5)
Slovenka (Gorica) (10)
Slovenska misel (12)
Slovenski čebelar (1)
Slovenščina v šoli (4)
Sodobna pedagogika (4)
Sodobnost (1963) (2)
Sopotja (31)
Studia mythologica Slavica (1)
Svetogorska kraljica (Gorica) (20)
Svobodna Slovenija (Eslovenia libre) (22)
Svobodni razgovori (9)
Šolska kronika (4)
Teorija in praksa (3)
To smo mi (8)
Traditiones (Ljubljana) (20)
Vestnik = Messenger (307)
Za našo deco (Edinost) (3)
Zgodovinski časopis (10)
Ženevske novice (26)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Didakta (1)
Društvo Slovencev "Kredarica" (Novi Sad) (50)
Društvo Slovencev Planika (Zrenjanin) (2)
Društvo Slovencev Sava (Beograd) (9)
Društvo Slovencev Triglav (Banja Luka) (18)
Društvo Slovencev v Parizu - Association des Slovenes de Paris (2)
Družina d.o.o. (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (3)
fizična oseba (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (3292)
Inštitut za narodnostna vprašanja (36)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (1027)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (73)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (2)
Mariborska knjižnica (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (409)
Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine (5)
Narodna in študijska knjižnica (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (5918)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (4254)
Planinska zveza Slovenije (2)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (947)
Pokrajinski muzej Kočevje (93)
Primorski dnevnik (2752)
SALUK - Slovensko-avstralski literarno-umetniški krožek (9)
Slavistično društvo Slovenije (18)
Slovenski dom - Kulturno prosvetno društvo Bazovica (31)
Slovenski etnografski muzej (13)
Slovenski klub Perth (18)
Slovenski misijon Melbourne (118)
Slovenski šolski muzej (4)
Slovensko društvo Melbourne (307)
Slovensko društvo Sydney (18)
Slovensko etnološko društvo (48)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Svet slovenske narodne manjšine PGŽ (71)
Študentska založba (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (3)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Vseslovenski kulturni odbor (39)
Zadruga Goriška Mohorjeva (5273)
Zavod RS za šolstvo (4)
Združenje ženevskih Slovencev (26)
Zedinjena Slovenija (22)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (12)
ZRC SAZU (8)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (10)
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Bohumil Sirotek (1027)
Cankarjeva ustanova (69)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (12)
Convento Monte Santo (20)
Didakta (1)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo Slovencev (12)
Društvo Slovencev "Kredarica" (50)
Društvo Slovencev Planika (2)
Društvo Slovencev Republike Srbske (1)
Društvo Slovencev Republike Srbske Triglav (8)
Društvo Slovencev Sava (Beograd) (3)
Društvo Slovencev 'Sava' v Beogradu (6)
Društvo Slovencev Triglav (9)
Društvo Slovencev v Parizu (2)
Družba za založniške pobude (10252)
Državna založba Slovenije (2)
Edinost (460)
Edinost Publishing (4073)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (3)
Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
France Memmer (12)
Goriška Matica (22)
Goriška Mohorjeva (21)
Institute for Ethnic Studies (19)
Institute for Slovene Emigration Research (7)
Inštitut za narodnostna vprašanja (43)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (9)
K. Kodermac (1)
Katoliško tiskovno društvo (2363)
Konzorcij Našega čolniča (72)
Konzorcij Slovenke (10)
Kulturni center (1)
Kulturni center Maribor (1)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom (73)
Litera (1)
Lojze Kossi (18)
Mariborska knjižnica (2)
Marica Stepančičeva (36)
Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine (5)
Obzorja (7)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška fakulteta (3)
Planinska zveza Slovenije (2)
Ruslica (1)
S. A. Norvak (1)
s. n. (85)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (12)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (2)
Slavistično društvo Slovenije (35)
Slovenian American Times (1)
Slovenian Research Center of America (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (20)
Slovenska izseljenska matica (393)
Slovenska kulturna akcija (131)
Slovenska skupnost (13)
Slovenska skupnost, Sekcija Devin-Nabrežina (13)
Slovenska svobodomiselna podporna zveza (225)
Slovenski ameriški inštitut (1)
Slovenski dom KPD Bazovica (102)
Slovenski etnografski muzej (14)
Slovenski frančiškani v Avstraliji (668)
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik (4)
Slovenski raziskovalni inštitut (9)
Slovenski šolski muzej (4)
Slovenski znanstveni inštitut (4)
Slovensko društvo Melbourne (307)
Slovensko društvo Sydney (18)
Slovensko etnološko društvo (48)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko-avstralski literarno-umetniški krožek (9)
SO (1)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (12)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (1)
Svet slovenske narodne manjšine Mesta Reke (71)
Svet slovenske narodne manjšine PGŽ (71)
Študentska založba (2)
Tiskarna Edinost (3)
Udruženje jugoslovanskega učiteljstva (33)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
V. Vodopivec (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Vijeće slovenske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije (1)
Vseslovenski kulturni odbor (86)
Zadruga Goriška Mohorjeva (901)
Zadruga z o.z. Novi list (1962)
Založba ZRC (3)
Založništvo tržaškega tiska (7500)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (4)
Združenje ženevskih Slovencev (26)
Zedinjena Slovenija (22)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (12)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (3)
ZKMI (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (12)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (4)
Zveza slovanskih učiteljskih društev (33)
Zveza Slovencev na Madžarskem (947)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (10)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (7)
Pravice
pravice pridržane (24875)odstrani
Išči med rezultati (24875)