Število rezultatov iskanja: 21510

Leto izida
1850 (6)
1858 (18)
1858- (1)
1859 (18)
1860 (12)
1861 (25)
1862 (12)
1863 (12)
1864 (12)
1865 (68)
1866 (143)
1867 (69)
1868 (7)
1876 (24)
1877 (23)
1878 (22)
1879 (24)
1880 (52)
1881 (52)
1882 (78)
1883 (104)
1884 (103)
1885 (103)
1886 (103)
1887 (103)
1888 (102)
1889 (101)
1890 (103)
1891 (114)
1892 (191)
1893 (124)
1894 (324)
1895 (315)
1896 (322)
1897 (354)
1898 (361)
1899 (364)
1900 (361)
1901 (415)
1902 (355)
1903 (364)
1904 (415)
1905 (411)
1906 (413)
1907 (419)
1908 (474)
1909 (446)
1910 (418)
1911 (437)
1912 (472)
1913 (445)
1914 (496)
1915 (570)
1916 (446)
1917 (425)
1918 (422)
1919 (399)
1920 (493)
1921 (345)
1922 (381)
1923 (455)
1923/1924 (11)
1924 (539)
1924/1925 (11)
1925 (606)
1925/1926 (11)
1926 (636)
1927 (533)
1928 (517)
1929 (70)
1930 (135)
1931 (10)
1932 (164)
1932-09-21 (1)
1933 (155)
1934 (126)
1935 (137)
1936 (161)
1937 (218)
1938 (306)
1938/1939 (1)
1939 (312)
1939/1940 (12)
1940 (201)
1940/1941 (13)
1941 (205)
1941/1942 (12)
1942 (91)
1942/1943 (7)
1943 (180)
1944 (222)
1945 (127)
1946 (92)
1947 (142)
1948 (22)
1953 (5)
1953/1954 (1)
1954 (24)
1954/1955 (1)
1955 (26)
1956 (22)
1957 (29)
1958 (27)
1959 (27)
1960 (25)
1961 (30)
1962 (25)
1963 (36)
1964 (32)
1965 (32)
1966 (38)
1967 (33)
1967/1969 (1)
1968 (30)
1969 (29)
1970 (32)
1971 (24)
1972 (29)
1973 (30)
1974 (29)
1975 (26)
1975-1976 (1)
1976 (25)
1976-1977 (3)
1977 (21)
1978 (32)
1979 (27)
1980 (24)
1981 (24)
1982 (23)
1983 (30)
1984 (27)
1985 (27)
1986 (27)
1987 (17)
1988 (15)
1989 (17)
1990 (14)
1991 (11)
1992 (14)
1992-1999 (1)
1993 (20)
1994 (15)
1995 (23)
1996 (14)
1997 (32)
1998 (19)
1999 (19)
2000 (25)
2001 (19)
2002 (9)
2003 (9)
2004 (9)
2005 (3)
2006 (3)
2007 (3)
2008 (3)
2009 (2)
2010 (1)
2011 (2)
2012 (1)
2013 (2)
2014 (2)
2015 (1)
2016 (2)
2017 (2)
2018 (5)
2019 (8)
2020 (2)
Založnik
[s.n.] (2)
Andrej Gabršček (59)
Anton Janežič (161)
Association des Slovenes a Paris (1)
ATS Od me-je (1)
Avgust Černigoj (1)
Cankarjeva ustanova (69)
Convento Monte Santo (2)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo Slovencev (12)
Društvo Slovencev v Parizu (1)
Edinost (460)
Edinost Publishing (3722)
Etnografski muzej (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (3)
Fr. Derganc (7)
France Memmer (12)
Gorica (15)
HASA (1)
I. Slavec (893)
Institute for Slovene Emigration Research (6)
Institute for Slovenian Studies of Victoria (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (6)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (6)
IO Komunistične stranke Italije (253)
Ivan Dolinar (12725)
Ivan Piano (25)
J. E. Božič (210)
K. Kodermac (2)
Katoliško tiskovno društvo (70)
Konzorcij Edinosti (113)
Konzorcij Malega lista (287)
Konzorcij Našega čolniča (72)
Konzorcij Slovenke (10)
Kulturni center (1)
Kulturni center Maribor (1)
Litera (1)
Maks Cotič (1)
Marica Stepančičeva (36)
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (2)
MTM Press (1)
Multicultural History Society of Ontario (1)
Narodna tiskarna (3)
Narodni svet (120)
Naša založba (2)
Obzorja (7)
Republic of Slovenia Ministry for Foreign Affairs, Office of the Republic of Slovenia for Slovenes Abroad (1)
Ruslica (1)
S. A. Norvak (1)
s. n. (300)
S.K.S. Planika Kanalska dolina (1)
samozal. (1)
samozal. A. Budja (1)
samozal. S. Tomazin Hribar (1)
samozaložba (1)
Självförlag (1)
Slavistično društvo Slovenije (17)
Slavjansko društvo (6)
Slori (1)
Slovenian National Council of Victoria (1)
Slovenian Religious and Cultural Centre Ss Cyril and Methodius (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (17)
Slovenska izseljenska matica (393)
Slovenska kulturna akcija (131)
Slovenska svobodomiselna podporna zveza (225)
Slovenski ameriški inštitut (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski frančiškani v Avstraliji (550)
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik (4)
Slovenski raziskovalni inštitut (9)
Slovenski znanstveni inštitut (4)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko versko in kulturno središče sv. Cirila in Metoda (2)
Slovensko zdravniško društvo et. (1)
Slovensko-avstralski literarno-umetniški krožek(SALUK) Slovenian-Australian Literary & Art Circle (SALAC) (1)
Štefan Godina (162)
Udruženje jugoslovanskega učiteljstva (33)
Uredništvo Koroško Korošcem (37)
V. Bevc (1)
V. Vodopivec (1)
Vijeće slovenske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije (1)
Vinko Kermolj (80)
Vseslovenski kulturni odbor (47)
Zadružna zveza (70)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza slovanskih učiteljskih društev (33)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (7)
Išči med rezultati (21510)