Število rezultatov iskanja: 1688

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Acta agriculturae Slovenica (10)
Acta Histriae (1)
Akademija MM (3)
Angeljček (4)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Annales. Series historia naturalis (3)
Anthropos (Ljubljana) (7)
AR. Arhitektura, raziskave (8)
Arheo (2)
Arhivi (48)
Bogoslovni vestnik (7)
Časopis za kritiko znanosti (4)
Časopis za zgodovino in narodopisje (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (27)
Delo in varnost (1)
Dialogi (14)
Didakta (2)
Dogovori (53)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (8)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1997) (1)
Dom in svet (Ljubljana) (89)
Družboslovne razprave (1)
Dve domovini (1)
Edinost in dialog (1)
Elektrotehniški vestnik (4)
Endoskopska revija (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (3)
Film (1939) (20)
Filozofski vestnik (2)
Fizika v šoli (5)
Gea (Ljubljana) (1)
Geodetski vestnik (1)
Geografija v šoli (1)
Geografski obzornik (8)
Geografski vestnik (29)
Geologija (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (4)
Gozdarski vestnik (1)
Gradbeni vestnik (2)
IB revija (Ljubljana) (1)
Informacije MIDEM (1)
Informatica (Ljubljana) (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (15)
Jezik in slovstvo (26)
Kakovostna starost (1)
Kaplje (Idrija) (1)
Keria (Ljubljana) (1)
Knjižnica (9)
Kovine zlitine tehnologije (11)
Kronika (Ljubljana) (16)
Kronika slovenskih mest (6)
Les (Ljubljana) (3)
Linguistica (Ljubljana) (4)
Literatura (Ljubljana) (10)
Ljubljanski zvon (292)
Ljudski pravnik (Ljubljana) (6)
Loški razgledi (10)
Matematika v šoli (1)
Materiali in tehnologije (14)
Medicinski razgledi (5)
Monitor ISH (2)
Narodna sloga (3)
Naša komuna - delegatska priloga (5)
Naša komuna (Ljubljana) (21)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Jugoslavija) (4)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (4)
Naša skupnost (Ljubljana) (12)
Naša sodobnost (99)
Nova nada (12)
Novi svet (Ljubljana) (28)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Onkološki vikend (2)
Organizacija (Kranj) (1)
Otrok in knjiga (3)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Planinski vestnik (40)
Podjetje in delo (1)
Presek (4)
Primerjalna književnost (11)
Prispevki za novejšo zgodovino (4)
Proteus (2)
Razpotja (2)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (3)
Revija za geografijo (15)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (2)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Scopolia. Supplementum (1)
Slavistična revija (3)
Slovenka (1)
Slovenski čebelar (66)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski gospodar (2)
Slovenski pravnik (37)
Slovenščina v šoli (3)
Socialno delo (2)
Sodobna pedagogika (6)
Sodobnost (1933) (10)
Sodobnost (1963) (120)
Stati inu obstati (2)
Strojniški vestnik (6)
Šolska kronika (1)
Šolsko polje (1)
Teorija in praksa (28)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Učiteljski tovariš (8)
Urbani izziv (7)
Urbani izziv. Posebna izdaja (3)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (2)
Ventil (Ljubljana) (3)
Vertec (1871) (3)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (6)
Vzgoja (Ljubljana) (7)
Vzgoja in izobraževanje (1)
Zbor občanov (3)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (1)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zdravniški vestnik (28)
Zgodovina za vse (2)
Zgodovinski časopis (9)
Zvonček (Ljubljana) (5)
Železarski zbornik (11)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (48)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (16)
Čebelarska zveza Slovenije (66)
Didakta (2)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (7)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (4)
Društvo Medicinski razgledi (5)
Društvo slovenskih skladateljev (2)
Društvo za marketing Slovenije (3)
Elektrotehniška zveza Slovenije (4)
Geološki zavod Slovenije (2)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (18)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (4)
Intelyway webmedia (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Knjižnica Ivana Potrča (6)
Knjižnica Ivana Tavčarja (10)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (120)
Mariborska knjižnica (3)
Medijski partner d.o.o. (3)
Mestna knjižnica Ljubljana (136)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (10)
Narodna in univerzitetna knjižnica (898)
Onkološki inštitut Ljubljana (3)
Osrednja knjižnica Celje (11)
Planinska zveza Slovenije (40)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (5)
Slavistično društvo Slovenije (10)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko arheološko društvo (2)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (11)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (28)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (2)
SNG Opera in balet Ljubljana (1)
Statistični urad Republike Slovenije (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Šola za ravnatelje (6)
Študentska založba (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (13)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (9)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (33)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (8)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (15)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (10)
Zavod RS za šolstvo (11)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo Celje (2)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (6)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (37)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (16)
Založnik
A. P. Železnikar (1)
ABELIUM d.o.o., raziskave in razvoj (1)
Arhivsko društvo Slovenije (48)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (6)
B. Pipan (1)
Beletrina (4)
Biotehniška fakulteta (10)
Center vojaških šol (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (5)
D. Šarac (1)
Didakta (2)
Drava (1)
Društva onkoloških bolnikov (1)
Društvo arhitektov (1)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (7)
Društvo likovnih umetnikov (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (4)
Društvo Pravnik (37)
Društvo pravnikov LRS (6)
Društvo psihologov Slovenije (7)
Društvo slovenskih skladateljev (2)
Družba Jezusova (7)
Družina (4)
Državna založba Slovenije (244)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (3)
Etnografski muzej (1)
Fakulteta za arhitekturo (8)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (28)
Filozofska fakulteta (15)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (2)
Genija (3)
Geološki zavod Slovenije (2)
Geološki zavod, Ljubljana (1)
Glasbena matica (2)
Goriški muzej (1)
Gospodarski vestnik (1)
GZS CPU (1)
Helidon (1)
I. Jazbec (1)
Institut Jožef Stefan (5)
Institut 'Jožef Stefan' (2)
Institute for Ethnic Studies (2)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut Časopis za kritiko znanosti (1)
Inštitut RS za rehabilitacijo (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (25)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (4)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU (1)
Intelyway webmedia (31)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (8)
Jadran (2)
Jakopičev paviljon (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (1)
Kancerološko združenje SZD (1)
Katoliško tiskovno društvo (89)
Kemijski inštitut (2)
Kleinmayr & Bamberg (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (8)
Knjižnica Ivana Potrča (2)
Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (1)
Konzorcij (3)
Konzorcij Edinosti (1)
KUD Logos (4)
L. Schwentner (1)
LDS (10)
Lek farmacevtska družba d.d. (1)
Litera (1)
Literarnica, zavod za izobraževanje, kulturo in založništvo (1)
Ljubljana: Intelyway webmedia (1)
Ljubljanska knjigarna (1)
Ljudska in študijska knjižnica (1)
Lovska zveza Slovenije (1)
M. Jeršič (1)
M. Kukec (1)
M. Vojvoda (1)
M. Zaveršnik (1)
M. Zupin (1)
Mariborska knjižnica (3)
Mariborska razvojna agencija (1)
Marketing magazin (3)
Medicinski razgledi (5)
Mestna občina (6)
Metalurški inštitut el at. (10)
Metalurški inštitut et al. (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (2)
Ministrstvo za šolstvo in šport (1)
Mladinska knjiga (4)
Moderna organizacija (1)
Muzejsko društvo (10)
Muzikaviva (1)
N. Klemenc (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
NANOTESLA INSTITUT - Razvojni center nanotehnologij na področju magnetnih materialov in kompozitov (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Narodna galerija (2)
narodna Tiskarna (1)
Narodna Tiskarna (1)
Narodni muzej Slovenije (1)
NIGRAD javno komunalno podjetje d.d. (1)
Nova revija (1)
Občina Ljubljana-Šiška (1)
Obzorja (14)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (27)
OK SZDL Bežigrad (3)
OK SZDL Ljubljana Center (53)
Onkološki inštitut (3)
P. Titan (1)
PeBook (1)
Pedagoška fakulteta (3)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Planinska matica (1)
Planinska zveza Slovenije (41)
Pobratimstvo (1)
Pravna fakulteta (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
RTV (5)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (1)
Ruslica (4)
samozal. T. Pinter (1)
samozaložba (1)
Sanje (3)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (5)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (16)
Slavistično društvo Slovenije (29)
Slov. begunska tiskarna (1)
Slovenian National Home (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (10)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski gledališki in filmski muzej (8)
Slovenski gledališki muzej (2)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (11)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko filozofsko društvo (7)
Slovensko geološko društvo (2)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (1)
Slovensko narodno gledališče Opera in balet (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (30)
SNG (3)
SO (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (4)
Societá storica del Litorale (5)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Sunny Records (1)
Šola za ravnatelje (6)
Študentska založba (3)
T. Pinter (5)
Teološka fakulteta (4)
Tiskarna sv. Cirila (2)
Tiskovna zadruga (292)
Tiskovna Zadruga (1)
Učiteljska Tiskarna (1)
UMco (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko- (1)
Univerzitetna založba Univerze (3)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (10)
V. Bešter (1)
V. Bračič (1)
V. Kresnik (1)
V. Spindler (1)
Vesna film (1)
Vladimir J. Teharski (12)
Vladimir Kolman (20)
Založba 'Domači glasovi' (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Založil L. Sehwenter (1)
Založilo jutro (1)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zavod IRC (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (20)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zavod RS za šolstvo (2)
Zavod SR Slovenije za statistiko (2)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (2)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Združenje za fizikalno in rehabilitacijsko medicino Slovenskega zdravniškega društva (1)
Zgodovinsko društvo (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, Ljubljana (1)
ZKP, RTV (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (5)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (9)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (66)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (4)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (6)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (37)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (9)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (15)
Zvezna tiskarna (2)
Železarna Jesenice (11)
Železarna Ravne (11)
Železarna Štore (11)
Življenje in svet (1)
Išči med rezultati (1688)