Število rezultatov iskanja: 276

Časopisje in članki - naslov
Acrocephalus (1)
Acta agriculturae Slovenica (7)
Acta carsologica (5)
Acta chimica slovenica (15)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (9)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (9)
Acta geographica Slovenica (3)
Acta geotechnica Slovenica (6)
Acta Histriae (2)
Advances in business related scientific research journal (2)
Annales. Series historia et sociologia (5)
Annales. Series historia naturalis (5)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (1)
AR. Arhitektura, raziskave (7)
Arheološki vestnik (1)
Ars et humanitas (1)
Ars mathematica contemporanea (4)
Asian studies (2)
Atlanti (1)
Bogoslovni vestnik (5)
CEPS journal (3)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Documenta Praehistorica (1)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (1)
Dve domovini (1)
Edinost in dialog (1)
Elektrotehniški vestnik (3)
Filozofski vestnik (1)
Geodetski vestnik (2)
Geografski vestnik (1)
Geographica Slovenica (2)
Geologija (2)
Hacquetia (5)
Hmeljarski bilten (2)
Image analysis and stereology (1)
Informacije MIDEM (6)
Informatica (Ljubljana) (12)
Kovine zlitine tehnologije (5)
Management (1)
Materiali in tehnologije (31)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Metodološki zvezki (3)
Naše gospodarstvo (1)
Organizacija (Kranj) (3)
Pedagoška obzorja (1)
Primerjalna književnost (7)
Projektna mreža Slovenije (2)
Radiology and oncology (Ljubljana) (6)
Raziskave in razprave (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (2)
Revija za ekonomske in poslovne vede (2)
Revija za geografijo (4)
RMZ-materials and geoenvironment (6)
Slovenian veterinary research (4)
Sodobna pedagogika (2)
Strojniški vestnik (20)
Studia mythologica Slavica (2)
Teorija in praksa (1)
Traditiones (Ljubljana) (2)
Urbani izziv (5)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (2)
Zdravniški vestnik (4)
Železarski zbornik (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo radiologije in onkologije (6)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (3)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (2)
GEA College (2)
Geološki zavod Slovenije (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (33)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (22)
Pedagoška obzorja (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (9)
Slovensko društvo Informatika (12)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (7)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (15)
Slovensko zdravniško društvo (4)
Slovensko združenje za projektni management (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (6)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (4)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (20)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (6)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (4)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (9)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (10)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
ZRC SAZU (19)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografov Slovenije (1)
Založnik
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (14)
Biotehniška fakulteta (7)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (10)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (6)
Doba Epis (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo likovnih umetnikov (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (4)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (2)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (1)
Družina (2)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Fakulteta za arhitekturo (7)
Fakulteta za družbene vede (3)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (6)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Filozofska fakulteta (4)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
GEA College (2)
Genetic Society of Slovenia (1)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (1)
Geološki zavod (2)
I. Dolenc (1)
Institut Jožef Stefan (2)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institute for Ethnic Studies (2)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (36)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (6)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
International Institute for Archival Science (1)
Lošinjski muzej Vladimira Gortana (1)
Metalurški inštitut et al. (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (2)
Moderna organizacija (3)
Muzikaviva (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (6)
Naša djeca (1)
National Education Institute Slovenia (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (3)
Pedagoška obzorja (1)
RTV (1)
Sanje (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (10)
Slovene Society Informatika (1)
Slovene Welding Society (9)
Slovenian Chemical Society (3)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (6)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (11)
Slovenski gledališki in filmski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (11)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (5)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (9)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko geološko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (15)
Slovensko zdravniško društvo (4)
Slovensko Združenje za projektni management (2)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (10)
Statistical Society of Slovenia (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (3)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (6)
Teološka fakulteta (3)
The National Education Institute Slovenia (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (2)
University of Primorska Press (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
V. Stupar (1)
V. Vukobratović (1)
Veterinarska fakulteta (4)
Visoka šola za politične vede (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (2)
Založba ZRC (5)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (10)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (10)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (5)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (15)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (5)
Železarna Jesenice (5)
Železarna Ravne (5)
Železarna Štore (5)
Išči med rezultati (276)