Število rezultatov iskanja: 1710

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Acrocephalus (1)
Acta agriculturae Slovenica (17)
Acta carsologica (5)
Acta chimica slovenica (15)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (9)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (9)
Acta geographica Slovenica (3)
Acta geotechnica Slovenica (6)
Acta Histriae (3)
Acta neophilologica (1)
Advances in business related scientific research journal (2)
Akademija MM (3)
Angeljček (4)
Annales. Series historia et sociologia (8)
Annales. Series historia naturalis (8)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (8)
AR. Arhitektura, raziskave (9)
Arheo (2)
Arheološki vestnik (2)
Arhivi (48)
Ars et humanitas (1)
Ars mathematica contemporanea (4)
Asian studies (2)
Atlanti (1)
Bogoslovni vestnik (13)
CEPS journal (3)
Časopis za kritiko znanosti (5)
Časopis za zgodovino in narodopisje (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (29)
Delo in varnost (1)
Dialogi (14)
Didakta (2)
Documenta Praehistorica (1)
Dogovori (53)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (8)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1997) (1)
Dom in svet (Ljubljana) (89)
Družboslovne razprave (1)
Dve domovini (2)
Edinost in dialog (4)
Elektrotehniški vestnik (6)
Endoskopska revija (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (3)
Filozofski vestnik (5)
Fizika v šoli (5)
Gea (Ljubljana) (1)
Geodetski vestnik (3)
Geografija v šoli (1)
Geografski obzornik (8)
Geografski vestnik (30)
Geographica Slovenica (2)
Geologija (5)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (4)
Gozdarski vestnik (1)
Gradbeni vestnik (2)
Hacquetia (5)
Hmeljarski bilten (2)
IB revija (Ljubljana) (1)
Image analysis and stereology (1)
Informacije MIDEM (7)
Informatica (Ljubljana) (13)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (15)
Jezik in slovstvo (26)
Jezikoslovni zapiski (1)
Kakovostna starost (1)
Kaplje (Idrija) (1)
Keria (Ljubljana) (1)
Knjižnica (9)
Kovine zlitine tehnologije (7)
Kronika (Ljubljana) (16)
Les (Ljubljana) (3)
Linguistica (Ljubljana) (13)
Literatura (Ljubljana) (10)
Ljubljanski zvon (292)
Ljudski pravnik (Ljubljana) (6)
Loški razgledi (10)
Management (1)
Matematika v šoli (1)
Materiali in tehnologije (45)
Medicinski razgledi (5)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Metodološki zvezki (3)
Monitor ISH (2)
Narodna sloga (3)
Naša komuna - delegatska priloga (5)
Naša komuna (Ljubljana) (21)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Jugoslavija) (4)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (4)
Naša skupnost (Ljubljana) (12)
Naša sodobnost (99)
Naše gospodarstvo (1)
Novi svet (Ljubljana) (28)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Onkološki vikend (2)
Organizacija (Kranj) (4)
Otrok in knjiga (3)
Pedagoška obzorja (1)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Planinski vestnik (40)
Podjetje in delo (1)
Presek (4)
Primerjalna književnost (17)
Prispevki za novejšo zgodovino (4)
Projektna mreža Slovenije (2)
Proteus (2)
Radiology and oncology (Ljubljana) (6)
Raziskave in razprave (1)
Razpotja (2)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (6)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za geografijo (20)
RMZ-materials and geoenvironment (7)
Scopolia. Supplementum (1)
Slavistična revija (5)
Slovenian veterinary research (4)
Slovenka (1)
Slovenski čebelar (66)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski gospodar (2)
Slovenski pravnik (37)
Slovenščina v šoli (3)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Sodobna pedagogika (6)
Sodobnost (1933) (10)
Sodobnost (1963) (120)
Stati inu obstati (2)
Strojniški vestnik (20)
Studia mythologica Slavica (4)
Šolska kronika (1)
Šolsko polje (1)
Teorija in praksa (29)
Traditiones (Ljubljana) (3)
Učiteljski tovariš (8)
Urbani izziv (7)
Urbani izziv. Posebna izdaja (3)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (4)
Ventil (Ljubljana) (3)
Verba hispanica (2)
Vertec (1871) (3)
Vestnik za tuje jezike (2)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (6)
Vzgoja (Ljubljana) (7)
Vzgoja in izobraževanje (1)
Zbor občanov (3)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (1)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zdravniški vestnik (32)
Zgodovina za vse (2)
Zgodovinski časopis (9)
Zvonček (Ljubljana) (5)
Železarski zbornik (12)
Časopisje in članki - oblika
članki (1710)odstrani
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (48)
Čebelarska zveza Slovenije (66)
Didakta (2)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (7)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (4)
Društvo Medicinski razgledi (5)
Društvo radiologije in onkologije (6)
Društvo za marketing Slovenije (3)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (6)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
GEA College (2)
Geološki zavod Slovenije (4)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (49)
Inštitut za narodnostna vprašanja (6)
Inštitut za novejšo zgodovino (4)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Knjižnica Ivana Potrča (3)
Knjižnica Ivana Tavčarja (10)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (120)
Mariborska knjižnica (3)
Medijski partner d.o.o. (3)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (130)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (10)
Narodna in univerzitetna knjižnica (713)
Onkološki inštitut Ljubljana (3)
Pedagoška obzorja (1)
Planinska zveza Slovenije (40)
Prirodoslovni muzej Slovenije (10)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
Slavistično društvo Slovenije (12)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko arheološko društvo (2)
Slovensko društvo Informatika (13)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (17)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko kemijsko društvo (15)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (32)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (2)
Slovensko združenje za projektni management (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (7)
Šola za ravnatelje (6)
Študentska založba (3)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (4)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (17)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (23)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (46)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (17)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (6)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (4)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (20)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (10)
Zavod RS za šolstvo (11)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (9)
Zgodovinsko društvo Celje (2)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (16)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
ZRC SAZU (26)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (6)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza geografov Slovenije (38)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (16)
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (48)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (14)
Biotehniška fakulteta (17)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (16)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (6)
Didakta (2)
Doba Epis (1)
Društva onkoloških bolnikov (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov (1)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (7)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (4)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (4)
Društvo Pravnik (37)
Društvo pravnikov LRS (6)
Društvo psihologov Slovenije (8)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (2)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (1)
Družba Jezusova (7)
Družina (6)
Državna založba Slovenije (243)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (3)
Etnografski muzej (1)
Fakulteta za arhitekturo (9)
Fakulteta za družbene vede (4)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (6)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (28)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Filozofska fakulteta (20)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (5)
GEA College (2)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (1)
Geološki zavod (2)
Geološki zavod Slovenije (2)
Geološki zavod, Ljubljana (1)
Gospodarski vestnik (1)
Institute for Ethnic Studies (4)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut Časopis za kritiko znanosti (1)
Inštitut RS za rehabilitacijo (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (4)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (52)
Inštitut za narodnostna vprašanja (6)
Inštitut za novejšo zgodovino (4)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (7)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
International Institute for Archival Science (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (8)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (1)
Kancerološko združenje SZD (1)
Katoliško tiskovno društvo (89)
Konzorcij (3)
Konzorcij Edinosti (1)
LDS (10)
Mariborska knjižnica (3)
Marketing magazin (3)
Medicinski razgledi (5)
Metalurški inštitut el at. (10)
Metalurški inštitut et al. (2)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (4)
Mladinska knjiga (1)
Moderna organizacija (4)
Muzejsko društvo (10)
Naravoslovnotehniška fakulteta (7)
Nova revija (1)
Občina Ljubljana-Šiška (1)
Obzorja (14)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (29)
OK SZDL Bežigrad (3)
OK SZDL Ljubljana Center (53)
Onkološki inštitut (3)
Pedagoška fakulteta (4)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (3)
Pedagoška obzorja (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Planinska zveza Slovenije (40)
Pravna fakulteta (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (16)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (16)
Slavistično društvo Slovenije (31)
Slovene Society Informatika (1)
Slovene Welding Society (9)
Slovenian Chemical Society (3)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (6)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (13)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (10)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski gledališki in filmski muzej (8)
Slovenski gledališki muzej (2)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (12)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (15)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (9)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko filozofsko društvo (8)
Slovensko geološko društvo (4)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (1)
Slovensko kemijsko društvo (15)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (34)
Slovensko Združenje za projektni management (2)
SO (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (4)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (16)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (3)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (7)
Šola za ravnatelje (6)
Študentska založba (4)
Teološka fakulteta (7)
Tiskarna sv. Cirila (2)
Tiskovna zadruga (292)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (10)
Veterinarska fakulteta (4)
Visoka šola za politične vede (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Založba ZRC (5)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (11)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Združenje za fizikalno in rehabilitacijsko medicino Slovenskega zdravniškega društva (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (16)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (3)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, Ljubljana (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (21)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (16)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (4)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (4)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (5)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (9)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (66)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (4)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (6)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza geografskih društev Slovenije (38)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (15)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (9)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (15)
Železarna Jesenice (7)
Železarna Ravne (7)
Železarna Štore (7)
Išči med rezultati (1710)