Število rezultatov iskanja: 683

Tip gradiva
znanstveno časopisje in članki (683)odstrani
Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (113)
Acta agriculturae Slovenica (3)
Acta carsologica (20)
Acta geographica Slovenica (20)
Acta Histriae (5)
Acta hydrotechnica (1)
Agricultura (1)
Akademija MM (13)
Annales kinesiologiae (Koper) (1)
Annales. Series historia et sociologia (28)
Anthropological notebooks (11)
Anthropos (Ljubljana) (1)
AR. Arhitektura, raziskave (7)
Arhivi (6)
AS. Andragoška spoznanja (2)
Atlanti (1)
Časopis za kritiko znanosti (4)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (39)
Delo in varnost (3)
Dialogi (1)
Didakta (1)
Družboslovne razprave (1)
Dve domovini (3)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (4)
Gea (Ljubljana) (1)
Geografski obzornik (18)
Geografski vestnik (23)
Geografski zbornik (1)
Geographica Slovenica (3)
Geologija (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (40)
Gozdarski vestnik (2)
Hmeljarski bilten (1)
IB revija (Ljubljana) (1)
Igra ustvarjalnosti (1)
Informatica (Ljubljana) (1)
International journal of Euro-Mediterranean studies (4)
Jezik in slovstvo (2)
Jezikoslovni zapiski (1)
Knjižnica (1)
Kronika (Ljubljana) (23)
Lex localis (1)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Loški razgledi (8)
Management (4)
Management (Spletna izd.) (6)
Managing global transitions (11)
Mednarodno inovativno poslovanje (4)
Monitor ISH (2)
Muzikološki zbornik (2)
Naše gospodarstvo (11)
Organizacija (Kranj) (16)
Projektna mreža Slovenije (2)
Raziskave in razprave (4)
Razpotja (1)
Research in social change (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za geografijo (21)
Revija za univerzalno odličnost (1)
Slavia Centralis (2)
Slovenski čebelar (5)
Socialno delo (2)
Sodobna pedagogika (1)
Sodobnost (1963) (2)
Statistične informacije (Turizem) (56)
Statistične informacije. 21. Gostinstvo in turizem (Ljubljana) (45)
Studia universitatis hereditati (11)
Šport (Ljubljana) (1)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (12)
Traditiones (Ljubljana) (6)
Uporabna informatika (Ljubljana) (3)
Urbani izziv (9)
Urbani izziv. Posebna izdaja (4)
Varstvo narave (4)
Vestnik za tuje jezike (4)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Zdravniški vestnik (2)
Zgodovinski časopis (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (6)
Čebelarska zveza Slovenije (5)
Didakta (1)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (4)
Društvo antropologov Slovenije (11)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo za marketing Slovenije (13)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (5)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Geološki zavod Slovenije (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (8)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (2)
Medijski partner d.o.o. (13)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (8)
Narodna in univerzitetna knjižnica (17)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovensko društvo Informatika (4)
Slovensko etnološko društvo (40)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Slovensko združenje za projektni management (2)
Statistični urad Republike Slovenije (101)
Študentska založba (4)
University of Primorska Press (113)
Univerza na Primorskem (11)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (21)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (6)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (42)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (11)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (16)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (23)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (4)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (13)
Zavod RS za varstvo narave (4)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (28)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
ZRC SAZU (50)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (4)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (41)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (15)
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (6)
Biotehniška fakulteta (3)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (4)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (28)
Didakta (1)
Doba Epis (4)
Društvo antropologov Slovenije (11)
Društvo ekonomistov Maribor (11)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Družba Jezusova (1)
Državna založba Slovenije (2)
Ekonomski center Maribor (11)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (11)
Faculty of management (11)
Fakulteta za arhitekturo (8)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Fakulteta za management (10)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (5)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (4)
Filozofska fakulteta (21)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (2)
Geološki zavod (2)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (1)
Institute for Slovene Emigration Research (3)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (3)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (3)
International Institute for Archival Science (1)
Marketing magazin (13)
Mladinska knjiga (1)
Moderna organizacija (16)
Muzejsko društvo (8)
Obzorja (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (39)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (28)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovene Anthropological Society (8)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (46)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovensko društvo Informatika (4)
Slovensko etnološko društvo (40)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko geološko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Slovensko Združenje za projektni management (2)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (28)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Statistični urad Republike Slovenije (101)
Študentska založba (4)
Turistica (111)
University of Primorska Press (2)
Univerza na Primorskem (11)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (13)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Visoka šola za politične vede (7)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Založba ZRC (26)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (4)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (28)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (9)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (28)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (5)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (41)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (20)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Dostop
Išči med rezultati (683)