Število rezultatov iskanja: 434

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (3)
CEATM, Poslovno svetovanje in turistično posredništvo (3)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (2)
Društvo antropologov Slovenije (8)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo za marketing Slovenije (11)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (4)
Geološki zavod Slovenije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Medijski partner d.o.o. (11)
Mestna knjižnica Kranj (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (91)
Planinska zveza Slovenije (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko etnološko društvo (17)
Slovensko združenje za projektni management (2)
Študentska založba (2)
University of Primorska Press (97)
Univerza na Primorskem (5)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (20)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (7)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (22)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (9)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (13)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (19)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (4)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (13)
ZRC SAZU (20)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (2)
Zveza geografov Slovenije (27)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (7)
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (3)
CEATM, Poslovno svetovanje in turistično posredništvo (3)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (4)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (13)
Doba Epis (2)
Društvo antropologov Slovenije (8)
Društvo ekonomistov Maribor (9)
Društvo humanistov Goriške (2)
Ekonomska fakulteta (3)
Ekonomska fakulteta, Inštitut za turizem (5)
Ekonomski center Maribor (9)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (9)
Faculty of management (13)
Faculty of Tourism Studies,Turistica (1)
Fakultet za menedžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište (1)
Fakulteta za arhitekturo (4)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za management (7)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (3)
Fakulteta za uporabne družbene študije (3)
Filozofska fakulteta (18)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Geološki zavod (1)
Gorenjska turistična podzveza (1)
Grm - center biotehnike in turizma (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Inštitut za turizem Ekonomske fakultete (2)
J. Planina (1)
Marketing magazin (11)
Moderna organizacija (13)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (22)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (5)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje, dr. Andrej Raspor s.p. (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Porta B (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (13)
Slovene Anthropological Society (6)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (19)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko etnološko društvo (17)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko Združenje za projektni management (2)
Societá storica del Litorale (13)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (1)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti, Višja strokovna šola (1)
Študentska založba (2)
Turistica (95)
University of Maribor Press (1)
University of Primorska Press (4)
Univerza na Primorskem (5)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Visoka šola za hotelirstvo in turizem (1)
Visoka šola za politične vede (6)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (5)
Založba Univerze na Primorskem (18)
Založba ZRC (25)
Založba ZRC, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (1)
Zavod IRC (14)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zavod za gospodarski razvoj (1)
Združenje delodajalcev Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (13)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (13)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
ZRC Publishing (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (27)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (10)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (434)