Število rezultatov iskanja: 907

Tip gradiva
znanstveno časopisje in članki (907)odstrani
Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (5)
Acrocephalus (5)
Acta agriculturae Slovenica (2)
Acta biologica Slovenica (1)
Acta chimica slovenica (1)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (3)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta historiae artis Slovenica (2)
Acta Histriae (23)
Acta neophilologica (4)
Annales. Series historia et sociologia (9)
Annales. Series historia naturalis (2)
Anthropological notebooks (2)
Anthropos (Ljubljana) (6)
AR. Arhitektura, raziskave (2)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (18)
Ars et humanitas (1)
AS. Andragoška spoznanja (3)
Asian studies (1)
Bogoslovni vestnik (6)
CEPS journal (1)
Časopis za kritiko znanosti (12)
Časopis za zgodovino in narodopisje (5)
De musica disserenda (2)
Dialogi (16)
Družboslovne razprave (1)
Dve domovini (16)
Edinost in dialog (2)
Etnolog (Ljubljana) (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (23)
Farmacevtski vestnik (3)
Filozofski vestnik (2)
Geodetski vestnik (10)
Geografski vestnik (12)
Geologija (36)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (33)
Gozdarski vestnik (6)
Hladnikia (Ljubljana) (1)
Hmeljar (Žalec) (3)
Informacije MIDEM (1)
International journal of Euro-Mediterranean studies (1)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezik in slovstvo (61)
Jezikoslovni zapiski (2)
Knjižnica (8)
Kovine zlitine tehnologije (1)
Kronika (Ljubljana) (32)
Literatura (Ljubljana) (18)
Loški razgledi (100)
Materiali in tehnologije (7)
Monitor ISH (5)
Muzikološki zbornik (3)
Naša sodobnost (26)
Obzornik za matematiko in fiziko (4)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Organizacija (Kranj) (1)
Organizacija znanja (1)
Otrok in knjiga (15)
Phainomena (Ljubljana) (5)
Presek (1)
Primerjalna književnost (11)
Prispevki za novejšo zgodovino (10)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (18)
Raziskave in razprave (1)
Razpotja (14)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (5)
Rehabilitacija (Ljubljana) (3)
Research in social change (1)
RMZ-materials and geoenvironment (2)
Scopolia (1)
Slavia Centralis (3)
Slavistična revija (16)
Slovenski čebelar (11)
Slovenski etnograf (5)
Socialno delo (1)
Sodobna pedagogika (2)
Sodobnost (1933) (6)
Sodobnost (1963) (80)
Strojniški vestnik (3)
Studia mythologica Slavica (1)
Šolska kronika (31)
Šolsko polje (1)
Šport (Ljubljana) (1)
Teorija in praksa (5)
Traditiones (Ljubljana) (18)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (2)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Vakuumist (4)
Varstvo narave (2)
Ventil (Ljubljana) (5)
Verba hispanica (7)
Vzgoja (Ljubljana) (8)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (3)
Zdravniški vestnik (14)
Zgodovinski časopis (31)
Železarski zbornik (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (18)
Botanično društvo Slovenije (1)
Čebelarska zveza Slovenije (11)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo arhitektov Ljubljana (5)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (14)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (8)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (5)
Društvo psihologov Slovenije (18)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (5)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (4)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2)
Geološki zavod Slovenije (23)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (5)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (5)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (3)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (7)
Inštitut za narodnostna vprašanja (5)
Inštitut za novejšo zgodovino (10)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (93)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (80)
Mariborska knjižnica (15)
Muzejsko društvo Škofja Loka (100)
Narodna in univerzitetna knjižnica (196)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (4)
Slavistično društvo Slovenije (28)
Slovenski etnografski muzej (21)
Slovenski šolski muzej (31)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (9)
Slovensko etnološko društvo (33)
Slovensko farmacevtsko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (14)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Študentska založba (10)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (23)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (14)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (3)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (8)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (3)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (3)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Zavod RS za varstvo narave (2)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (5)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (11)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU (25)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (10)
Zveza geografov Slovenije (12)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (47)
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (18)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (3)
Biotehniška fakulteta (2)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (11)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo arhitektov (5)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (14)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (8)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (5)
Društvo psihologov Slovenije (24)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (5)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (4)
Družba Jezusova (8)
Družina (4)
Državna založba Slovenije (104)
Etnografski muzej (7)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (4)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (5)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (4)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (3)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (2)
Geološki zavod (22)
Geološki zavod Slovenije (1)
Geološki zavod, Ljubljana (13)
Hmeljarsko združenje Slovenije (2)
Institute for Ethnic Studies (4)
Institute for Slovene Emigration Research (14)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (5)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (3)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (8)
Inštitut za narodnostna vprašanja (5)
Inštitut za novejšo zgodovino (10)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (16)
LDS (18)
Mariborska knjižnica (15)
Metalurški inštitut el at. (1)
Moderna organizacija (1)
Muzejsko društvo (100)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Nova revija (4)
Obzorja (21)
Onkološki inštitut (1)
Pedagoška fakulteta (15)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (2)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (11)
Slavistično društvo Slovenije (77)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (20)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (6)
Slovenski etnografski muzej (23)
Slovenski ��olski muzej (31)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (11)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (3)
Slovensko etnološko društvo (33)
Slovensko farmacevtsko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (6)
Slovensko geološko društvo (23)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (13)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (14)
Societa storica del Litorale (2)
Societá storica del Litorale (11)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (11)
Teološka fakulteta (2)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Založba ZRC (9)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (11)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (23)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (14)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (11)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (8)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (11)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (4)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (10)
Zveza geografskih društev Slovenije (12)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (3)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (31)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (30)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (2)
Železarna Jesenice (1)
Železarna Ravne (1)
Železarna Štore (1)
Išči med rezultati (907)