Število rezultatov iskanja: 483

Tip gradiva
znanstveno časopisje in članki (483)odstrani
Časopisje in članki - oblika
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (20)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (6)
Državna založba Slovenije (1)
Etnografski muzej (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (5)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (9)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Institute for Ethnic Studies (9)
Institute for Slovene Emigration Research (297)
Inštitut za narodnostna vprašanja (14)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (3)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (307)
Mariborska knjižnica (2)
Muzejsko društvo (4)
Obzorja (4)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (5)
Pedagoška fakulteta (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (6)
Slavistično društvo Slovenije (7)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (31)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenski etnografski muzej (13)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (11)
Societá storica del Litorale (6)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (2)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
Založba ZRC (9)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (6)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (10)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (12)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Pravice
Išči med rezultati (483)